• Home
  • Nauki teologiczne
  • Staurologiczny, pneumatologiczny i antropologiczny wymiar Bożej mądrości w 1 Kor 2,6–16. Studium egzegetyczno-teologiczne

Marek Szynkowski

Staurologiczny, pneumatologiczny i antropologiczny wymiar Bożej mądrości w 1 Kor 2,6–16. Studium egzegetyczno-teologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4010-8
Publication year:
2019
Pages number:
152
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Biblica et Patristica Thoruniensia. Series Monographiae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Marek Szynkowski

Staurologiczny, pneumatologiczny i antropologiczny wymiar Bożej mądrości w 1 Kor 2,6–16. Studium egzegetyczno-teologiczne

Kategoria produktu:

Wspaniałym przewodnikiem na trudnej drodze poszukiwania mądrości i doskonałym jej nauczycielem może być dla nas Paweł z Tarsu. Celowo autor monografii nie określa go w tym miejscu tytułem „święty”, gdyż w punkcie wyjścia, gdy wraz z biegiem swojego życia coraz śmielej i bardziej świadomie podejmował trud poszukiwania mądrości, jeszcze „świętym” nie był. Był tak jak każdy z nas homo sapiens, człowiekiem „myślącym” i z natury „poszukiwaczem mądrości”. Życie Pawła z Tarsu, człowieka dwóch kultur, hebrajskiej i greckiej, od najmłodszych lat było naznaczone nieustępliwym, szczerym i konsekwentnym dążeniem do poznania prawdy. Z jednej strony odpowiadał na nie judaizm, wiara ojców, ze swoją bogatą tradycją sapiencjalną, z drugiej zaś grecka filozofia, której różne kierunki i poglądy wykrystalizowały się z wszczepionego w serce człowieka „umiłowania mądrości”. Lecz ani w judaizmie, ani też w filozofii Paweł upragnionej mądrości nie znalazł – odkrył ją, a będąc bardziej precyzyjnym sam został przez nią odkryty, w drodze do Damaszku. Od tej chwili nie miał wątpliwości, że to Chrystus jest „mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,24). Stąd Paweł, który sam przeszedł niezwykle zawiłą i burzliwą drogę ucznia prawdziwej mądrości, może dzisiaj być dla każdego człowieka nauczycielem w szkole mądrości Bożej. W tej roli występował najpierw jako świadek Chrystusa i Apostoł pogan, potem zaś autor listów zaadresowanych do założonych przez siebie wspólnot. W tej roli nie przestaje być autentyczny i wciąż aktualny także dla nas. Niniejsza publikacja, której przedmiotem jest egzegeza 1 Kor 2,6–16, pozwala nam rozpoznać w św. Pawle nauczyciela w szkole Bożej mądrości.

Przedmowa / 5

Wstęp / 9

Rozdział I
Zagadnienia literackie 1 Kor 2,6–16 / 13
1.1. Kontekst historyczno-kulturowy / 13
1.2. Tło Pawłowe 1 Kor 2,6–16 / 26
1.3. Analiza kontekstu literackiego 1 Kor 2,6–16 / 30
1.4. Struktura 1 Kor 2,6–16 / 41

Rozdział II
Analiza egzegetyczna 1 Kor 2,6–16 / 49
2.1. Boża mądrość wobec mądrości tego wieku: ww. 6–7 / 50
2.2. Mądrość będąca udziałem miłujących Boga: ww. 8–10 / 65
2.3. Boża mądrość wobec ludzkiej mądrości: ww. 11–13 / 75
2.4. Mądrość będąca udziałem człowieka duchowego: ww. 14–16 / 86
Rozdział III
Orędzie teologiczne 1 Kor 2,6–16 / 97
3.1. Krzyż jako objawienie Bożej mądrości / 98
3.2. Pneumatologiczny wymiar Bożej mądrości / 111
3.3. Antropologiczne implikacje Bożej mądrości / 122

Zakończenie / 133

Wykaz skrótów / 139

Bibliografia / 141

The Staurological, Pneumatological and Anthropological Dimension of God’s Wisdom in 1 Cor 2,6–16. An Exegetical-Theological Study. Summary / 149

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Marek Szynkowski

    Jest kapłanem diecezji pelplińskiej. W 2013 r. ukończył studia magisterskie z teologii na UMK w Toruniu i przyjął święcenia kapłańskie. W czasie formacji seminaryjnej, w 2009 r., został laureatem pierwszego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Kleryków na temat życia i listów św. Pawła. W okresie studiów magisterskich obszarem jego szczególnych zainteresowań teologicznych była egzegeza i teologia Nowego Testamentu, które pogłębiał na seminarium naukowym pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Pikora. Owocem przeprowadzonych badań jest dysertacja na temat Pawłowej mądrości krzyża w 1 Kor. W latach 2015–2017 studiował patrologię i historię Kościoła na KUL-u, uzyskując licencjat teologiczny w tej materii. W 2017 roku został posłany do pracy duszpasterskiej we Włoszech, do parafii Latina Scalo, gdzie obecnie pełni służbę wikariusza. W tym okresie przez półtora roku (2018–2019) pogłębiał swoją formację patrystyczną, uczęszczając na wykłady w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum