Karl Jaspers

Spinoza

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych

Nakład wyczerpany

Publication year:
2020
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Format:
148 x 210 mm
Series:
Klasyka filozofii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4369-7
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4398-7

30,00 zł

Karl Jaspers

Spinoza

Kategoria produktu:

Tłumaczenie i opracowanie naukowe: Jolanta Żelazna

W Die grossen Philosophen, z którego pochodzi tekst Spinoza oddany do rąk czytelników, zamiarem Karla Jaspersa było przypomnienie postaci, które „urzeczywistniały filozofowanie w swej własnej praktyce”, a przy tym „oznaczają jak gdyby inkarnacje mocy ludzkich możliwości”. Przez szkicowanie ich biografii, referowanie poglądów na podstawie cytatów z ich dzieł pragnął zachęcić czytelników do samodzielnego przyswajania tekstów „tych wielkich” filozofów, których wyboru dokonały same dzieje. Każdy z nich był jedyny w swoim rodzaju, a piętno jego istoty odcisnęło się w myśleniu niedającym się sprowadzić do żadnego podręcznikowego omówienia. Każdy z nich, podobnie jak i ich dzieła, miał też swoje ograniczenia, wcale nieumniejszające jego wielkości. Potwierdza ją trwałe miejsce w „rzeszy wielkich”. Owa rzesza, czy też królestwo wielkich filozofów, tak jak każde ugrupowanie towarzyskie, społeczne i państwowe, ma swoją strukturę, a wielcy myśliciele i ich dokonania w naturalny sposób ukazują się w dziejach jako uczestnicy określonych kręgów myślowych. Jaspers grupuje swoich „wielkich” zgodnie z regułami wewnętrznych związków ich filozofii, nie zawsze pokrywających się z faktyczną chronologią historyczną. Ich zasługą i miarą wielkości jest to, że zamiast dezorientować nasze egzystencje, pragną pomóc nam je ugruntować. W odpowiedzi na możliwość docierania do rdzenia filozofii, daną wyłącznie dzięki nim, powinniśmy się stać czujni i wsłuchując się w ich przesłanie, dojść do własnego rozumnego wglądu. „W ich towarzystwie, najlepszym, jakie moglibyśmy znaleźć, dotrzemy do tego, czym sami możemy się stać. Wejście jest otwarte dla każdego”.

Wstęp i uwagi dotyczące tłumaczenia / 9

Spinoza / 19

I. Życie i dzieła / 19

II. Filozofia i praktyka życiowa / 27

III. Wizja metafizyczna / 31
a) Substancja, atrybut, modus / 31
b) Bóg / 33
c) Dwa atrybuty / 43
d) Modi / 46
e) Czas; konieczność / 48
f) Rysa między Bogiem i światem a pytanie o ich jedność / 50

IV. Teoria poznania / 57
a) Stopnie poznania / 57
b) Idee / 63
c) Odniesienie do Boga / 66
d) Spinozjańskie przedstawienie własnego rozumienia metody geometrycznej / 67
e) Mistyka, racjonalizm, myślenie spekulatywne / 71

V. Człowiek / 79
a) Człowiek nie jest substancją, tylko modyfikacją / 79
b) Myślenie boskie i ludzkie / 81
c) Człowiek jest duchem i ciałem / 81
d) Człowiek i zwierzę, i odmienność ludzi / 86
e) Nieśmiertelność i wieczność / 88

VI. Wolność od celu i od wartości / 93
a) Cele i wartości są przesądami, kt.re powstają z odwrócenia idei Boga / 93
b) Nasz, modusu, ograniczony intelekt (Verstand) / 97
c) Rzeczywistość i wartość / 98
d) Zwrot między dwoma sposobami poznania / 100
e) Etos wolności od wartości / 101

VII. Niewola i wolność umysłu / 105
a) Nauka o afektach / 111
b) Opis niewoli / 113
c) Idea i możliwość wolności / 115
1. Postępowanie i reguły życia / 116
2. Wszystko, co jest prawdziwe, odnosi się do Boga / 119
3. Projekt rozumnego życia / 120
4. Charakterystyka / 124

VIII. Religia i państwo / 127
A. Myśl państwowa Spinozy / 131
a) Zasady konieczności życia państwa / 132
1. Podstawowe prawa natury według Spinozy / 132
2. Co dzieje się w państwie (das staatliche Geschehen)? / 135
3. Ogarniająca konieczność / 138
b) Szkic wzorcowych obrazów państwa / 141
1. Wolność / 142
2. Napięcie między trwaniem i wolnością / 143
3. Dla kogo Spinoza pisze? / 144
Spinoza i Hobbes / 145
B. Religia w państwie / 147
a) Rozum i Objawienie / 152
b) Rozumienie Biblii / 155
c) Wolność myśli / 159
C. Krytyczna charakterystyka Spinozjańskiej wykładni religii i polityki / 163
a) Niejasność stosunku nauki i filozofii / 163
Spinoza jako badacz naukowy / 168
b) Biblistyka, wiara, filozofia / 171
1. Znaczenie nauk o Biblii dla wiary / 171
2. Znaczenie filozofii dla wiary / 173
c) Zarzuty wobec Spinozjańskiej pewności Boga / 176
1. Abstrakcyjność / 176
2. Zniknięcie transcendencji / 178
3. Utrata dziejowości / 180
4. Brak podstawowych cech Boga / 184
d) Osobiste decyzje i los Spinozy / 187
e) Spinoza i kwestia żydowska / 192
1. Nasze pytanie / 192
2. Spinoza o Żydach / 195
3. Polityczna powściągliwość Spinozy wobec problemu żydowskiego / 197
4. Rezygnacja Spinozy ze związku z judaizmem / 198
5. Sądy o Żydzie Spinozie / 200

IX. Krytyczna charakterystyka filozofii Spinozy / 203
a) Rzut oka na filozofię i istotę Spinozy / 203
1. Racjonalizm / 203
2. Niezależność samodzielnej filozofii / 204
3. Ostrożność i samotność / 206
4. Ani pierwowzór, ani wyjątek / 208
5. Idee przejęte przez Spinozę / 209
b) Granice Spinozy / 210
1. Błędna krytyka / 210
2. Poznawalne rozumowo granice rozumu (Vernunft) / 212
3. Niedostatek wyczucia osobowości i dziejowości / 214

X. Długofalowe oddziaływanie Spinozy / 219

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum