Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski

Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4415-1
Publication year:
2020
Pages number:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski

Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec

Kategoria produktu:

Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznychw w konkursie na najlepszą pracę naukową z obszaru pracy i polityki społecznej (2021)

Wstęp / 9

Rozdział 1. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej
1.1. Ideologiczne podstawy / 21
1.2. Konstruowanie niemieckiej SGR po II wojnie światowej / 34
1.3. Niemiecki model gospodarczy na tle „różnorodności kapitalizmów” / 42

Rozdział 2. Polityka rynku pracy w niemieckim modelu Społecznej Gospodarki Rynkowej
2.1. Uzasadnienie teoretyczne dla interwencji na rynku pracy / 55
2.2. Polityka rynku pracy według doktryny ordoliberalnej i klasyków SGR / 59
2.3. Od SGR do keynesizmu: od polityki aktywizującej do polityki aktywnej / 67
2.4. Kryzysy i próby reform / 78

Rozdział 3. Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej a polityka rynku pracy
3.1. Zjednoczenie Niemiec – perspektywa rynku pracy / 81
3.2. Strategie płacowe w procesie transformacji – ujęcie modelowe / 87
3.3. Koncepcje alternatywne / 90
3.4. Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego / 94
3.5. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy / 97
3.6. Zmiany na rynku pracy w procesie transformacji / 103

Rozdział 4. Reformy Hartza: zwrot od polityki aktywnej do aktywizującej
4.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy / 109
4.2. Polityka rynku pracy przed reformą / 112|
4.3. A ktywizująca polityka rynku pracy / 117
4.4. Charakterystyka reform Hartza / 120
4.5. Restrukturyzacja administracji pracy / 125
4.6. Zmiany w systemie świadczeń kompensacyjnych / 127

Rozdział 5. Nowe instrumentarium polityki rynku pracy
5.1. Model 4PM / 133
5.2. Profilowanie bezrobotnych / 135
5.3. Instrumenty aktywizacji zawodowej / 138
5.3.1. Pośrednictwo pracy / 139
5.3.2. Orientacja i doradztwo zawodowe / 143
5.3.3. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 145
5.3.4. Środki wspierające zatrudnienie bezrobotnych / 149
5.3.4.1. Wsparcie dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 149
5.3.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 150
5.3.5. Instrumenty wspierające tworzenie miejsc pracy na drugim rynku pracy / 153
5.3.5.1. Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych / 153
5.3.5.2. Ein-Euro-Jobs jako instrument aktywizacji długotrwale bezrobotnych / 154
5.3.6. Uwagi końcowe / 157

Rozdział 6. Sytuacja na rynku pracy po reformach Hartza
6.1. Zatrudnienie i bezrobocie / 161
6.2. Procesy na rynku pracy / 169
6.3. Funkcjonowanie rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego 2008+ / 177
6.4. Polityka regulacyjna po 2005 r. / 180
6.5. Niemiecki rynek pracy – zagrożenia i wyzwania / 185

Rozdział 7. Ewaluacja aktywizującej polityki rynku pracy
7.1. Metodologiczne aspekty ewaluacji / 193
7.2. Rezultaty metaanaliz / 197
7.3. Badania ewaluacyjne a reforma Hartza / 200
7.4. Wydatki na politykę rynku pracy / 202
7.5. Wpływ zmian w systemie świadczeń kompensacyjnych na zatrudnienie / 207
7.6. Oddziaływanie instrumentów aktywnej polityki rynku pracy / 210
7.6.1. Pośrednictwo pracy / 210
7.6.2. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 215
7.6.3. Szkolenia przygotowujące młodzież do nauki zawodu / 223
7.6.4. Środki wspierające zatrudnienie na pierwszym rynku pracy / 225
7.6.4.1. D otacje płacowe dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 225
7.6.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 226
7.6.5. Ein-Euro-Jobs bliżej grupy celowej / 228

Zakończenie / 233
Bibliografia / 239
Spis tabel / 257
Spis wykresów / 259
Streszczenie / 261
Summary / 265

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum