Tomasz Kempa (red.)

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2020
Pages number:
706
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Series:
Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4433-5
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4550-9

79,00 zł

Tomasz Kempa (red.)

Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku

Kategoria produktu:

Opracowali: Maksim Makarau, Dzianis Liseichykau, Andrei Latushkin
Redakcja: Tomasz Kempa

Wydaniem Księgi magistratu miasta Połocka z 1676 roku zapoczątkowujemy nową serię wydawnictw źródłowych pod tytułem „Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae”. Pomysł jej powstania narodził się w gronie historyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale stanowi on też pokłosie rozmów z polskimi i zagranicznymi historykami zajmującymi się badaniem dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce nowożytnej (XVI–XVIII wiek). Wielu badaczy wskazywało potrzebę stworzenia serii, w której ukazywałyby się cenne, ale i różnorodne, źródła przedstawiające rozmaite aspekty historii tego państwa, niemieszczące się w aktualnie realizowanych projektach wydawniczych.

Powstanie serii „Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae” może ułatwić realizację konkretnych projektów naukowych, mających na celu publikację źródeł do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, być może również pozyskiwanie środków na ich wydanie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant realizowany w latach 2014–2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki) udało się zdobyć fundusze na opracowanie pierwszych czterech tomów źródeł, które ukażą się w tej serii. Obejmują one zarówno całe rękopisy, które będą publikowane jako odrębne woluminy, jak i edycje prezentujące dokumenty pochodzące z różnych archiwów i bibliotek, zebrane w całość pod określonym kątem tematycznym. Są to zatem: Księga magistratu miasta Połocka z 1676roku, Źródła do dziejów Żmudzi (1522–1648), Akta sejmikowe województwa wileńskiego (1566–1655) i Księga grodzka oszmiańska 1650–1719, zawierająca testamenty. Ostatni z tomów, z powodu dużej objętości (ponad 1900 stron), ukaże się w dwóch odrębnych częściach. Wszystkie wymienione tomy opracował dziewięcioosobowy zespół polskich, białoruskich i litewskich historyków.

Fragment Przedmowy

PRZEDMOWA
WSTĘP

KSIĘGA MAGISTRATU MIASTA POŁOCKA 1676 r.
I. KSIĘGA PISARZA MIEJSKIEGO ŁUKASZA SITNIANOWICZA-PIOTROWSKIEGO
[0.] „Regestr” spraw, nie wcześniej VII 1677
2. Przyznanie domu przez Leona Arechwicza na wieczność Michałowej Cybulskiej, 7 I 1676
3. Protestacja słowna przez Józefa Kolińskiego i szwagra jego Jana Wasilewicza na stryja jego Kuźmę Wasilewicza zaniesiona, 10 I 1676
4. Propozycyja do pospólstwa dana. Tuż i replika od pospólstwa na tejże propozycji napisana, 13 I 1676
5. Przyznanie listu zapisu przez sławetnego Pana Stanisława Cyhanowicza, burmistrza połockiego, danego zięciowi jego, Panu Łukaszowi Sitnianowiczowi, rajcy miasta połockiego, i małżonce jego, Paniej Łucji Cyhanowiczównie, 10 II 1676
6. Moc do prawa dana od bywszej Paniej Danielowej Michnowiczowej, burmistrzowej połockiej, przeciwo małżonkowi teraźniejszemu, Panu Samuelowi Pietryszczy, u sądu biskupiego, 19 II 1676
7. Dekret w sprawie toropczanina Sawy Juriewicza z Antonem Hrehorewiczem Suchowickim i z Siemionem Kondratowiczem Kołbieką o niepłacenie cebuli stargowanej, 21 II 1676
8. „Przyznanie wieczyste domu na półczwierci placa zbudowanego od Pana Zachariasza Harbuza, rajcy połockiego, Hrehoremu Jakimowiczowi”, 21 II 1676
9. Aktykacja testamentu Jej Mości Paniej Maryny Ososkówny Sewerynowej Oskirczynej przez Pana Hrehorego Pohoskiego, jenerała województwa połockiego, 21 II 1676
10. Protestacja słowna sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na Pana Gabriela Rumiancewicza o pochwałki na zdrowie, 21 II 1676
11. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego i połowicy budynku na drugiej półczwierci stojącego od Pana Matfieja Stukana, mieszczanina jakimańskiego, Hrehoremu Jakimowiczu na wieczność, 24 II 1676
12. Przyznanie pół placa gruntu gołego domowego od Romana Borysowicza Konopielki na wieczność Iwanu Iwanowiczu Mosołu, młodszemu bratu, 24 II 1676, dokument skasowany
13. Dekret w sprawie Panów Michniewiczów z Panią Pietryszczyną o złotych 660 grubej monety, 24 II 1676
14. Sprawa Pana Michała Achremowicza Somowicza z Panem Stefanem Hawryłowiczem, świecznikiem, o niezapłacenie dziegciu stargowanego, 24 II 1676
15. Protestacja Jego Mości Pana Bogdana Ogińskiego na Jego Mość Pana Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, 25 II 1676
16. Protestacja Pana Samuela Terejkowskiego na Jego Mości Pana Jana Ostrowskiego, wójta jakimańskiego, o pograbienie konia, 26 II 1676
17. Protestacja Pana Andrzeja Ściebuta słownie zaniesiona na Pana Astafija Suszkowicza, 26 II 1676
18. Dekret między Afanasem Kłypą a Pawłem Komkowiczem, szafarzem bywszym miejskim, o niezapłacenie Kłypie złotych 10 i groszy 14 polskich napitkiem nabranych na potrzebę miejską, 28 II 1676
19. Protestacyja Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na Pana Aleksandra Kurbatowicza i Pana Gabriela Rumiancewicza o pochwałki, 28 II 1676
20. Zadanie złodziejstwa Panu Stanisławowi Ciszkowiczowi, ławnikowi połockiemu, przez sławetnego Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę połockiego, publice w ratuszu, 2 III 1676
21. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od Łukasza Hrehorowicza Łopatniewicza na wieczność Jej Mości Paniej Janowej Podbipięcinej, sędzinej ziemskiej połockiej, ku domowi Jej Mości przyległego, 6 III 1676
22. Przyznanie czwierci placu gruntu gołego od Kuźmy Hawryłowicza i żony jego, mieszczan słobody Bielczyckiej, na wieczność Izaaku Janowiczu Trapszy, mieszczaninowi miasta Połockiego, 6 III 1676
23. Kontumacja po Andrzeja Mikulicza w sprawie Symona Afanasowicza Kowala, o kop 12, 6 III 1676
24. Protestacyja Jego Mości Pana Jana Rodziewicza, pisarza celnego komory połockiej, na Jego Mości Pana Benedykta Feyzaka, ryżanina, 7 III 1676
25. Protestacyja Jego Mości Pana Jana Żołciewicza na Jego Mości Pana Jana Kublickiego, pisarza grodzkiego połockiego, 9 III 1676
27. Intromisyja ławnicza podania domu na wieczność w długu puszczonego od Filipa Citowicza Iwanowi Wojciechowiczowi i matce jego, Marynie Buchałównie, teraźniejszej Romanowej Malukowiczowej. Którego domu broniwszy Pan Wojciech Sofronowicz, ławnik połocki, po tym onego zrzekł się zadość sobie uczynieniem na kwit od tegoż Citowicza sobie dany. Tuż i wlewek cyrografu przez Pana Ameliana Buchała Iwanowi Wojciechowiczowi, a służącego jemu od tegoż Citowicza na kop dwadzieścia litewskich, 9 III 1676
28. Przyznanie listu ugodliwego kwitacyjnego zapisu przez Jego Mość Pana Zygmunta Biegańskiego, podkomorzyca połockiego, i Panią małżonkę Jego Mości danego Jego Mości Panu Łukaszowi Ciapińskiemu i Paniej małżonce Jego Mości, 9 III 1676
29. Przyznanie listu kwitacyjnego wieczystego zapisu od Jego Mości Pana Zygmunta Karola z Bieganowa Biegańskiego, podkomorzyca połockiego, i Paniej małżonki Jego Mości, należący Jego Mości Panu Łukaszowi Ciapińskiemu i Paniej małżonce Jego Mości, 9 III 1676
30. Przyznanie listu wieczystego zrzeczonego kwitacyjnego dobrowolnego zapisu od Jego Mości Pana Łukasza Ciapińskiego i Pani małżonki Jego Mości, danego Jego Mości Panu Zygmuntowi Biegańskiemu, podkomorzycowi połockiemu, i Paniej małżonce Jego Mości, 9 III 1676
31. Przyznanie listu kwitacyjnego powtórnego zrzeczonego wieczystego zapisu przez Jego Mości Pana Łukasza Ciapińskiego danego spólnie i z Panią małżonką Jego Mości i należącego Jego Mości Panu Zygmuntowi Biegańskiemu, podkomorzycowi połockiemu, i Pani małżonce Jego Mości, 9 III 1676
32. Protestacja słowna Pana Samuela Pietryszczy i małżonki jego na Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza, i Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę, o zagrabienie obicia atłasowego, 9 III 1676
33. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od Antona Minicza Brykuna na wieczność Pawłowi Janowiczowi Stanisławskiemu, 11 III 1676
34. Protestacyja Jego Mości księdza Mikołaja Slazkiego, rektora kolegium połockiego, na Pana Andrzeja Kozłowicza, 11 III 1676
35. Aktykacyja listu prywatnego przez Pana Maksima Kozłowicza od rodzica jego, Pana Andrzeja Kozłowicza, z Kowna do niego pisanego, 11 III 1676
36. Dekret w sprawie Jego Mości Pana Andrzeja Obrompalskiego z Maksimem Mosołem i teszczą jego o talarów 6 bitych i kop 3 szelągami przez czeladnika Jego Mości do schowania danych, 11 III 1676
37. Sprawa miejska całego pospólstwa połockiego z mieszczan[a]mi też połockimi, Stefanem Hawryłowiczem i Stefanem Krywickim, o trzysta rubli kopie[je]k srebrnych miejskich pieniędzy za Moskiewszczyzny w ręku ich zostałych. W której sprawie z dekretu uznanego oni, obżałowani, samosiódm poprzysięgli, iż te pieniądze oddali na on czas panu Danielowi Michniewiczowi, rajcy rocznemu, i przy nim cale te pieniądze zostały, 20 III 1676
38. Protestacja słownie zaniesiona od sławetnego Pana Stanisława Cyhanowicza, burmistrza połockiego, na Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę połockiego tegorocznego, o zełżenie onego słowy uszczypliwemi i o porwanie się na niego do obucha w mieszkaniu swoim, 23 III 1676
39. Przyznanie gruntu kramnego przez Pana Maksyma Kozłowicza, ławnika połockiego, na wieczność Pawłowi Komkowiczowi, 23 III 1676
40. Intromisyja jeneralska podania majętności Kublicz, Sudziłowicz, Kuminowszczyzny prawem wlewkowym od Jego Mości Pana Jozefata Newelskiego, stolnika połockiego, Jego Mości Panu Samuelowi Borodziczowi i Pani małżonce Jego Mości puszczonej, 23 III 1676
41. Protestacja poddanego Wielmożnego Jego Mości Pana Jerzego Tyszkiewicza, starosty obelskiego, Maksima Czarniaczonka na Pana Piotra Cybulskiego. Tuż i reprotestacja od Pana Cybulskiego słownie zaniesiona, 23 III 1676
42. Przyznanie dwóch kramów przez Wielebnego w Bogu Jego Mości ojca Dionizego Welikontego, namiestnika borysohlebskiego połockiego, który przyznał za mocą sobie daną od Jego Mości księdza Jozafata Michniewicza imieniem jego i imieniem rodzonych Jego Mości, Panów Michniewiczów, na wieczność sławetnym Panu Tymofiejowi, burmistrzowi, i Panu Filipowi, rajcy, Dawidowiczom Spihalskim, 23 III 1676
43. Aktykacyja listu przez tegoż Jego Mość ojca Dionizego Welikontego, namiestnika borysohlebskiego połockiego, pisanego do magistratu od tegoż Jego Mości księdza Jozafata Michniewicza, przyznawając te dwie kramy wyż pisane Panu Tymofiejowi i Panu Filipowi Dawidowiczom Spihalskim, burmistrzowi i rajcy miasta Połocka, 23 III 1676
44. Relacyja dwóch jenerałów czynienia rewizji w księgach mie[j]skich połockich od Jego Mości Pana Jerzego Szczyta Zabielskiego szukając listu zaręcznego od Jego Mości Pana Machcińskiego wyniesionego, 25 III 1676
45. Protestacja mieszczan miasta Połocka na burmistrza Mikołaja Zielednickiego i rajcę Jana Pieszkiewicza, „iż nie są pilnemi urzędów swoich i nie przyszli dnia dzisiejszego do ratusza na sądy i dla słuchania przysięgi Pana Stefana Hawryłowicza i Pana Stefana Krywickiego samosiódmych strony pieniędzy miejskich trzechset rublów według dekretu wypadłego”, 27 III 1676
46. Protestacja Pana Dmitra Zakrzewskiego i małżonki jego i Pana Stefana Łagodnego na Pana Nikifora Mikołaja Załońskiego i małżonkę onego, 27 III 1676
47. Limitacja wszytkich spraw sądowi ratusznemu połockiemu sądzić przynależących dla blisko następujących świąt сhwalebnych Zmartwychwstania Pańskiego, 27 III 1676
48. Relacja dwóch jenerałów słuchania przysięgi Panów Stefana Hawryłowicza i Stefana Krywickiego samosiódmych o trzysta rubli kopiejek srebrnych miejskich pieniędzy u Pana Daniela Michnowicza zaległych, 29 III 1676
49. Aktykacja przez mieszczanina kolegium jezuickiego Kazimierza Kuprejewicza Kusznierza „listu zrzeczonego” „sobie i małżonce swej od teszczy swojej, Maryny Łazarzówny Fiedorowej Baturynej służącego”, 29 III 1676
50. Dowód pozwu po Jego Mość Pana Mikołaja Załońskiego i Panią małżonkę Jego Mości od Jego Mości Pana Dmitra Zakrzewskiego i małżonki Jego Mości przez jenerała Hrehorego Pohoskiego przyznanego, 30 III 1676
51. Uchwała całego pospólstwa, aby z każdego domu wydano poboru po złotych trzy, a od sąsiadów po półzłotego na zapłacenie długu złotych 312 Jego Mości Panu Łukaszowi Ciapińskiemu od miasta winnego, 31 III 1676
52. Przyznanie domu od Pana Samuela Połoniewskiego i Pani małżonki jego, a bywszej Pani Janowej Hłazkowej Katarzyny Zbirkowskiej na wieczność Panu Hrehoremu Kuprynowiczowi, ławnikowi połockiemu, 20 IV 1676
53. List dany od magistratu Panu Piotrowi Michałowiczowi Cybulskiemu na to, aby onego pisanym pozwem, a nie ustnym zakazem do prawa pozywano, jeśliby kto do niego mając o co pretensyją swą chciał pozywać, 20 IV 1676
54. Kontumacja w sprawie sławetnego Pana Andrzeja Kosobuckiego, burmistrza połockiego, z siestrzenicą jego Tesienią Muszanką Jesifową Romanowiczową za obligiem na złotych 99 przez małżonka jej danym, 20 IV 1676
55. Sprawa sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, z Panem Bazylim Święcickim i Panem Iwanem Botwinką do przysłuchania dekretu Jego Królewskiej Mości na nich otrzymanego i do uczynienia onemu dość tak za sumę wskazaną, jako i do wypełnienia siedzenia przez niedziel sześć na ratuszu, 20 IV 1676
56. Intromisja Panów ławników i sługi urzędowego podania gruntu sławetnemu Panu Andrzejowi Kosobuckiemu, burmistrzowi połockiemu, na Zadźwiniu leżącego za obligiem od Pana Jana Pawłowicza Kosobuckiego jemu danym, 22 IV 1676
57. Dekret w sprawie pospólstwa połockiego z Panią Danielową Michniewiczową, bywszą burmistrzową połocką, a teraźniejszą Samuelową Pietryszczyną Teodorą Kurbatowiczówną o trzysta rublów kopiejek srebrnych miejskich pieniędzy u nieboszczyka małżonka jej za Moskiewszczyzny zaległych, 22 IV 1676
58. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od Janowej Mieńkowej Wasiuty Iwanowny, wdowy, na wieczność Filipowi Jermołowiczowi i małżonce jego Ahafii Ważkównie,
22 IV 1676
59. Wydanie z miasta poddanego Jego Mości Pana Gabriela Świrskiego na imię Jana Symonowicza, 22 IV 1676
60. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od sławetnego Pana Stanisława Cyhanowicza, burmistrza połockiego, i Pani małżonki onego na wieczność Antoniemu Wieczerskiemu i żenie jego, 27 IV 1676
61. Przypowiadanie Wielmożnego Jego Mości Pana Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, do wszelkich dóbr Pana Bazylego Święcickiego i Pana Iwana Botwinki, mieszczan połockich, za obligami na pewne sumy pieniężne od nich danymi przez Pana Jana Olechnowicza, regenta kancelarii grodzkiej połockiej, uczynione, 27 IV 1676
62. Protestacja Wielebnego ojca Dionizego Welikontego, namiestnika borysohlebskiego połockiego, imieniem Jego Mości księdza archimandryty uczyniona na Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę połockiego, o niepieczętowanie pozwu po siebie, 27 IV 1676
63. Protestacja słowna Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy, na Pana Bazylego Święcickiego i Pana Iwana Botwinkę o pochwałki na zdrowie jego, grożąc się Jego Mością Panem podkomorzym połockim, 29 IV 1676
64. Dekret w sprawie sławetnego Pana Jana Rozmysłowicza, rajcy, i rodzonego jego, Pana Mateusza Rozmysłowicza, z Tomaszową Nikiforowiczową o kop 84 reszty na oblig przez nieboszczyka, ojca jej, Mirona Jakimowicza, rodzicowi ich, Panów Rozmysłowiczów, winnych, 29 IV 1676
65. Sprawa sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, z Panem Bazylim Święcickim i Panem Abramem Napłoszycem, jako pieczętarzami do obligu zwyż mianowanego, a z Panem Hrehorym Stefanowiczem, jako pisarzem zatyłku tegoż obligu na imię Jego Mości Pana podkomorzego połockiego na zmowie pisanego, 29 IV 1676
66. Aktykacyja listu na słobodę i wolność Stefanowi, Maksimowi i Dziemidowi Fiedorowiczom od Jej Mości Pani Worotyńcowej danego, 2 V 1676
67. Reprotestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, słownie zaniesiona przeciwko procesom paszkwilnym przez Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza, i zięcia jego, Pana Jana Pieszkiewicza, rajcy połockiego, w roku 1673 do ksiąg calumniose podanych, 2 V 1676
68. Dekret w sprawie magistratu połockiego tegorocznego z Panem Janem Pieszkiewiczem, rajcą też połockim tegorocznym, przez dwie sesyje urzędu nierocznego ferowany,
4 V 16763
69. Protestacja sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza, burmistrza, i rodzonego jego, Pana Filipa Dawidowicza, rajcy połockiego, na Pana Aleksandra Kurbatowicza o pochwałki i przegróżki żołnierstwem na zdrowie onych, 4 V 1676
70. Protestacja sławetnego Pana Cyhanowicza, burmistrza, na tegoż Aleksandra Kurbatowicza także o pochwałki na zdrowie uczynione, 4 V 1676
71. Protestacja słowna sławetnego Pana Andrzeja Kosobuckiego, burmistrza połockiego, na sławetnego Pana Mikołaja Zielednickiego, też burmistrza połockiego, 6 V 1676
72. Replika całego pospólstwa na propozycyją magistratową w potrzebach miejskich podana, 9 V 1676
73. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na Pana Aleksandra Kurbatowicza o pochwalki na zdrowie uczynione, 11 V 1676
74. Dekret w sprawie Jego Mości księdza Józefa Grodzickiego, archimandryty połockiego, z Panem Janem Pieszkiewiczem, rajcą połockim, o sto talarów bitych. Tuż i odprawa za ten dług i szacunek ławniczy, 11 V 1676
75. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od Nastazyi Filipówny Hrehorowej Fiedorowiczowej na wieczność Ahreni Andrzejewnie Markowiczównie Janowej Kondratowiczowej, 11 V 1676
76. Sprawa Pana Iwana Iwanowicza Ludzkiewicza zaczęta z Panem Sawaściejem Ściebutem o strug zafraktowany do Rygi pod towar, 11 V 1676
77. Dekret w sprawie Jego Mości Pana Benedykta Przysieckiego, podstolego połockiego, za dekretem remisyjnym zadwornym asesorskim Jego Królewskiej Mości z Panem Janem Pieszkiewiczem, rajcą połockim, o zbicie sługi Jego Mości rękodajnego, Michała Urbanowicza, złotnika połockiego, 11 V 1676
78. Protestacja sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, na sławetnego Pana Jana Pieszkiewicza, takoż rajcę połockiego, o pochwałki, 17 V 1676
79. Protestacja tegoż Pana Kurbatowicza, rajcy, na Pana Piotra Cybulskiego o obelgę na podworzu ratusznym uczynioną, 17 V 1676
80. Protestacyja Afanasa Kłypy o najście na dom jego czeladzi żołnierskiej deputackiej Jego Mości Pana Świrskiego i o postrzelenie z domu jego studenta połockiego, Pana Andrzeja Jutkiewicza, od czego potym i umarł, 18 V 1676
81. Propozycja od magistratu pospólstwu podana. Tuż i replika od pospólstwa w pilnych potrzebach całego miasta, 23 V 1676
82. Sprawa zaczęta Hrehorego Daniewskiego, stolarza jezuickiego, z Fiedorem Szostakiem do pokazania prawa na grunt nieboszczyka dziada jego Michała Puzieki, którego gruntu on Szostak teraz jest dzierżącym, 29 V 1676
83. „Uproszenie” przez „magistrat wszytkich trzech sesji i całe pospólstwo połockie” „sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcę połockiego, aby na miejscu pisarskim zasiadał i protokołem sądowym władał i zawiedywał aż da Bóg do obrania pisarza, ponieważ on sam tego urzędu pisarskiego na siebie przyjąć odmawiał”, 30 V 1676
84. Protestacja słowna Pana Samuela Pietryszczy od siebie i imieniem małżonki swej czyniona na sławetnych Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza, Pana Jana Pieszkiewicza i na Pana Jana Rozmysłowicza, rajców połockich, a opiekunów pozostałych dziatek nieboszczyka Pana Daniela Michniewicza, burmistrza miasta Połockiego, 3 VI 1676
85. Protestacja Jego Mości Pana Wojciecha Szczodry na Pana Aleksandra Szykuckiego o pograbienie ośmiu ośmin pszenicy do Paniej Teodorowej Eliaszewiczowej, pisarzowej miejskiej połockiej, przez karmnika czasznickiego w strugu jego posłanych, 4 VI 1676
86. Protestacja sławetnego Pana Filipa Dawidowicza, ławnika, od siebie i imieniem rodzonego swego, sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza, burmistrza połockiego, słownie zaniesiona na Pana Mikołaja Zielednickiego i zięcia jego, Pana Jana Pieszkiewicza, o pochwałki na zdrowie ich uczynione i już o zbicie stałe Panu burmistrzowi od żołnierstwa według ich pochwałek, 12 VI 1676
87. Sprawa cerkiewna z cechem garncarskim połockim zaczęta o niedawanie świecy na Wielkanoc do cerkwi Świętej Sofii według postanowienia magistratowego w roku 1672 miesiąca maj[a] wtórego dnia uczynionego, 12 VI 1676
88. Replika całego pospólstwa na propozycyją magistratową w potrzebach miejskich podana, 13 VI 1676
89. Poręka Pana Piotra Cybulskiego i Pana Iwana Botwinki po Kuźminej Fiedorowiczowej Obrucznikowej, która posadzona była pod szlubem w ratuszu od sławetnego Pana Krzysztofa Storymowicza, burmistrza połockiego, 13 VI 1676
90. Protestacyja Jego Mości Pana Jana Władysława Galińskiego, podwojewodziego, i Jego Mości Pana Marcyana Korsaka, sędziego, połockich, na Pana Jana Rodziewicza o niedopuszczenie rewizji gorzałki sukolektorom Ich Mościόw podatku czopowego i szelężnego, 18 VI 1676
91. Relacyja w tejże [nr 90] sprawie jeneralska, 18 VI 1676
92. Replika od pospólstwa słownie uczyniona na propozycyją magistratową strony pocztowych pieniędzy corocznych, o które Jego Mość Pan Bizyng, pocztmagister, pozew podał, aby wydano z miasta Połockiego, lecz Pana Fiedora Kaweckiego wysłano do Wilna, aby mandatem założył ex quo, 20 VI 1676
93. Protestacja Panów rajców tegorocznych na Panią Teodorową Eliaszewiczową, pisarzową owdowiałą miejską, o niewydawanie do ręku radzieckich do ratusza ksiąg miejskich protokołów po śmierci małżonka jej przy niej pozostałych. Tuż i suplika od Pani pisarzowej podana do magistratu i pospólstwa, 20 VI 1676
94. Aktykacja banicyji po Jego Mość Pana Konstantego Kuczuka i małżonkę Jego Mości od Jego Mości Pana Jana Nieszyjki i Pani małżonki Jego Mości wyniesionej, 26 VI 1676
95. Aktykacyja relacjej jeneralskiej o publikacji banicji tejże [nr 94], 26 VI 1676
96. Protestacja cechu rzeźnickiego na Kondrata Gińkę, rzeźnika, o podstępek pod bracią cechową uczyniony, iż ważył się pokupować bydło po domach u prasłów a nie w rynku według ustawy, 26 VI 1676
97. Protestacja Jego Mości Pana Jana Józefa Nieszyjki, ziemianina województwa witebskiego, na Pana Jakuba Chaszkowskiego, regenta kancelarii grodzkiej witebskiej, 26 VI 1676
98. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Sitnianowicza-Piotrowskiego, rajcy połockiego, na Panów Bazylego Święcickiego, Iwana Botwinkę i Gabriela Rumiancewicza o pochwałki na zdrowie jego przez nich uczynione i na Pana Aleksandra Kurbatowicza, 26 VI 1676
99. Przyznanie sławetnych Pana Tymofieja, burmistrza, i Pana Filipa, rajcy, Dawidowiczów Spiehalskich przedaży kramu na wieczność Pawłu Komkowiczu, 26 VI 1676
100. Protestacja słownie zaniesiona przez sławetnych Pana Stanisława Cyhanowicza, burmistrza, a Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcę, na sławetnych Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza, i zięcia jego, Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę, o odpowiedzi i pochwałki na zdrowie onych uczynione już po nabyciu nobilitacjej sobie, 1 VII 1676
101. Protestacja faktora Pana Tomasza Ihnatowicza, rajcy mohilewskiego, na żydów połockich o zagrabienie beczułki wina i o inne krzywdy, 1 VII 1676
102. Инътромисыӕ поданьӕ двух кгрүнтовъ на вечъность панү Саве Клыпе, раицы дисенскомү, и малжонце его за тестаментомъ ѡтца ее, небощыка Дмитра Күзьмича Мидзька, то ест кгрүнтү домового и дрүгого крамного резницкого, 6 VII 1676
103. Protestacja słowna sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, na Pana Jana Napłoszyca o obelżenie jego na spotkaniu słowy uszczypliwemi brzydkiemi i innych osób magistratowych, 6 VII 1676
104. Przyznanie listu zapisu przedaży wieczystej domu od Piotra Dzienisowicza i żony jego Ahafii Pawłówny, bywszej Jakimowej Rymarzowej, i od córki jej Jego Mości Panu Bronisławowi Przysieckiemu, wojskiemu wołkowyskiemu, 8 VII 1676
105. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na Pana Gabriela Rumiancewicza o pochwałki na zdrowie i o porwanie się do noża na dobrowolnej drodze na wieńcu, 8 VII 1676
106. Intromisyje czynienia odprawy na Panu Aleksandrze Kurbatowiczu Panu Hrehoremu Pogorzelskiemu za dekretem lantwójtowskim, 16 VII 1677
107. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy tegorocznego i namiestnika pisarskiego, na Pana Samuela Pietryszczę o pochwałki na zdrowie jego, 16 VII 1676
108. Aktykowanie listu uwolnienia z poddaństwa Arcioma Szczerby, poddanego kolegium połockiego, a mieszkającego w słobodzie Bielczyckiej ekonomiej Połockiej, 17 VII 1676
109. Przyznanie czwierci placu gruntu domowego gołego od Isakowej Harbaczonkowej na wieczność Pawłu Iwanowiczu, na Zapołociu leżącego, 17 VII 1676
110. Przyznanie czwierci placu gruntu gołego od bywszej Pani Danielowej Michnowiczowej, burmistrzowej, a teraźniejszej Pani Samuelowej Pietryszczynej, na wieczność Danile Iwanowiczu Awsiejenku, 17 VII 1676
111. Areszt przez sługę urzędowego soli złożonej u Pana Fiedora Kawieckiego przez faktora Pana Freysztemberka, kurlanczyka, od Jego Mości Pana Odyńca, ekonoma połockiego, 21 VII 1676
112. Poręka Stefana Błychi i Andrzeja Filipowicza po Hawryle Kaszejce strony zbicia mołojca Fieśki, 21 VII 1676
113. Przyznanie gruntu kramnego od Pawła Komkowicza na wieczność Panu Piotrowi Cybulskiemu, 24 VII 1676
114. Sprawa zaczęta sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy, z rodzonym jego, Panem Aleksandrem Kurbatowiczem, do ustąpienia kramu ojczystego jemu nienależytego, 24 VII 1676
115. Intromisyja czynienia przez Panów ławników odprawy na Paniej Danielowej Michniewiczowej, burmistrzowej połockiej bywszej, a teraźniejszej Pani Samuelowej Pietryszczynej, za dekretem Jego Mości księdzu Jozafatowi Michniewiczowi i rodzonym Jego Mości świeckim, Panom Janowi i Samuelowi Michniewiczom, za wskazaną sumę złotych 900 polskich i szkody prawne, 24 VII 1676
116. Sprawa Stefana Hlińskiego, sługi miejskiego, z bratową jego, Janową Hlińską, o żupan przez męża jej legowany, 24 VII 1676
117. Sprawa zaczęta Pana Samuela Pietryszczy i małżonki jego, Pani Teodory Kurbatowiczówny, a bywszej Paniej Danielowej Michniewiczowej, burmistrzowej połockiej, z ojcem Dionizym Welikontym, namiestnikiem borysohlebskim, 27 VII 1676
118. Intromisyja ławnicza i sługi urzędowego podania czwerci placu gruntu od Pana Teodora Kaweckiego na wieczność sławetnemu Panu Timofiejowi Dawidowiczowi Szpiehalskiemu, burmistrzowi połockiemu, w kopach 40 litewskich i w szkodach prawnych, 29 VII 1676
119. Aktykacyja listu przez Jego Mość Pana Jana Hemsynga, dworzanina skarbowego, na administracyją szelężnego i czopowego jemu służącego, 29 VII 1676
120. Aktykacyja listu drugiego przez tegoż Jego Mość Pana Hemsynga, dworzanina skarbowego, na też szelężne i czopowe sobie danego, 29 VII 1676
121. Sprawa zaczęta Stefana Czaczury z Wasilem Kuźmiczem Pomiernikiem, za obligiem na kop 70 danym, na który reszty winien kop 52 i groszy 30 litewskich, 29 VII 1676
122. Przyznanie kramu od sławetnego Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza i wicelantwójta połockiego, na wieczność Panu Karnelemu Konopielce, 31 VII 1676
123. Relacyja dwóch Panów ławników i sługi urzędowego oglądania znaków starej zgorzałej piwnicy w domu żyda połockiego Szmojły Beniszowicza, 31 VII 1676
124. Sprawa Cimoszka Jermołowicza Złomowa z Aksinią Salnikową do ewikcjej gruntu od niej za Moskiewszczyzny kupionego. Tuż sprawa Fiedora Wojnicza, jakimańca, z tym Cimoszkiem Jermołowiczem o bronienie tego gruntu, 31 VII 1676
125. Protestacyja sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza Szpiehalskiego, burmistrza połockiego, na Pana Aleksandra Kurbatowicza o obelżenie onego publiczne w kramiech, 30 VII 1676
126. Przyznanie półczwierci placu gruntu domowego od sławetnego Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza i wicelantwójta połockiego, na wieczność Janowi Urbanowiczowi, złotnikowi, przedanego, 31 VII 1676
127. Intromisja ławnicza podania czwierci placa gruntu Arcioma Hrehorowicza i małżonki jego Panu Janowi i Panu Samuelowi Michniewiczom za obligiem na złotych sto danym, 7 VIII 1676
128. Relacja dwóch jenerałów podania w intromisją majętności Oboli monastyrowi brackiemu połockiemu przez nieboszczyka Jego Mości Pana Tomasza Hercyka, koniuszego połockiego, testamentem legowanej, 9 VIII 1676
129. Protestacja Pana Stefana Jakowickiego na Pana Piotra Bohuszewicza o zbicie i zmordowanie samegoż Pana Jakowickiego, 10 VIII 1676
130. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 129], 10 VIII 1676
131. Przypowiadanie na piśmie podane przez Pana Piotra Storymowicza, ławnika połockiego, do pozostałych dóbr po nieboszczyku Panu Danielu Michniewiczu, burmistrzu połockim, 10 VIII 1676
132. Regestr spraw, które oddała Pani Danielowa Michniewiczowa, burmistrzowa połocka, do ręku Wielebnego ojca Dionizego Welikontego, namiestnika borysohlebskiego połockiego, a należytych spraw w Bogu Wielebnemu Jego Mości księdzu Jozafatowi Michniewiczowi, zakonnikowi reguły Świętego Bazylego Wielkiego, i rodzonym Jego Mości świeckim, Panu Janowi i Panu Samuelowi Michniewiczom, po rodzicu Ich Mościόw spadłych i należytych, 12 VIII 1676
133. Replika całego pospólstwa na propozycyją magistratową w potrzebach miejskich podana, 13 VIII 1676
134. Przyznanie sianożęci od Paniej Teodorowej Pawłowej Eliaszewiczowej, pisarzowej miejskiej połockiej, na wieczność Panu Pawłu Ambrożewiczowi, 14 VIII 1676
135. Sprawa Jego Mości księdza Benigna Langnera, gwardiana połockiego zakonu Świętego Franciszka, z slawetnym Panem Andrzejem Kosobuckim, burmistrzem połockim i zięciem jego, Panem Aleksandrem Charkiewiczem, ławnikiem też połockim, od której żałoby Pan Kosobucki, burmistrz, został uwolnionym, a salwę do zięcia jego zachowano, 14 VIII 1676
136. Dekret w sprawie Pana Aleksandra Szykuckiego z Ihnatem Silenkiem o kop 22 winnych reszty, 14 VIII 1676
137. Protestacja Pana Pawła Pohoskiego i Pani małżonki jego na Pana Daniela Domżę i małżonkę jego o zbicie samej Pani Pohoskiej. Tuż i relacja jeneralska w tejże sprawie, 15 VIII 1676
138. Limitacja wszytkich spraw na niedziel cztyry dla odprawienia wcześnie żniwa w polu, 15 VIII 1676
139. Przyznanie listu wyrzeczonego wieczystego zapisu od Jego Mości Pana Hrehorego Swarackiego Jego Mości Panu Janowi Hemsyngowi i Paniej małżonce Jego Mości, Jej Mości Paniej Zofiej Swarackiej Hemsyngowej danego i służącego, 17 VIII 1676
140. Przyznanie czwierci placu gruntu od Pana Iwana Samujłowicza na wieczność Panu Kazimierzowi Dawidowiczowi i małżonce jego, 17 VIII 1676
141. Protestacja Pana Gabriela Szewerdykowicza Kowalewskiego i małżonki onego na Pana Stefana Szewerdykowicza Kowalewskiego i małżonkę onego o zbicie małżonki i córki żałującego aktora, 24 VIII 1676
142. Relacyja jeneralska w tejże sprawie [nr 141] oglądania zbicia córki Pana Gabriela Szewerdykowicza Kowalewskiego, 24 VIII 1676
143. Ugoda przyznania między Panem Aleksandrem Szykuckim a Panem Janem Rylkiewiczem, że ma Rylkiewicz wystanowić Szykuckiemu solanek dwadzieście i ośminę jedną nasienia lnianego abo konopianego za kop 28 winnych, 24 VIII 1676
144. Przyznanie listu wieczystego zapisu przedaży czwierci placu gruntu od Pana Macieja Stukana na wieczność Pani Teodorowej Eliaszewiczowej, pisarzowej miejskiej połockiej, 26 VIII 1676
145. Protestacja sławetnych Pana Andrzeja Kosobuckiego i Pana Timofieja Dawidowicza Spiehalskiego, burmistrzów, a Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza i Pana Jana Rozmysłowicza, rajców połockich, na Tymofieja Browkę o wyprawienie sobie potajemnie wolności kupieckiej. Tuż i na Pana Zielednickiego, burmistrza, i na Pana Jana Pieszkiewicza, rajcę, 26 VIII 1676
146. Relacyja jeneralska w sprawie z Jego Mością Panem Janem Pawłowskim, rotmistrzem Carskiego Wieliczestwa grodowi połockiemu służąca, 29 VIII 1676
147. Replika całego pospólstwa na propozycyją magistratową w potrzebach miejskich podana, 29 VIII 1676
148. Dekret w sprawie Pana Iwana Mikulicza z Mikołajem Matwiejewiczem Cieślą o beczkę soli ceną kop szesnaście. Tuż i ugoda między nimi po nakazanej przysiędze, 31 VIII 1676
149. Świadectwo Kuźmy Sawaściejewicza Smolaka, wójta turowlanskiego, strony złapania złodzieja a szkodnika Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza Carskiego Wieliczestwa, przez puszkarza zamku połockiego Jakuba Łazarzowicza i mieszczan połockich Pawła Oniśkowicza i Jana Stanisławowicza Siebieżki, 31 VIII 1676
150. Protestacja Jego Mości Pana Jana Przeździeckiego na Jesifa Uhrynowicza o wytrawienie owsu i innych jarzyn w grzędach będących. Tuż i relacja Panów ławników oglądania tej szkody, 31 VIII 1676
151. Degradacja Pana Mikołaja Zielednickiego, burmistrza, z namiestnictwa lantwójtowskiego przez samego Jego Mości Pana lantwójta, 5 VIII 1676
152. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na Panią Michałową Cybulską o bezprawne wbijanie się w dom Michała Olonczenka, 31 VIII 1676
153. Kwitacja od magistratu dana sławetnemu Panu Aleksandru Kazimierzowiczu, wyzwalając go od wszelkich posług miejskich oprócz jazdy w sprawach miejskich raz jeden do dworu Jego Królewskiej Mości Pana naszego Miłościwego, 1 IX 1676
154. Kwitacyja od magistratu dana Panu Andrzejowi Michałowiczowi Cybulskiemu, wyzwalając go od wszelkich posług miejskich, okrom jazdy do dworu Jego Królewskiej Mości Pana naszego Miłościwego w sprawach miejskich raz jeden za żywota, 1 IX 1676
155. Kwitacyja od magistratu dana Panu Michałowi Achremowiczowi Somowiczowi ze wszelkich posług miejskich oprócz jazdy raz jeden w sprawach miejskich do dworu Jego Królewskiej Mości Pana naszego Miłościwego, 1 IX 1676
156. List od magistratu dany Panu Michałowi Achremowiczowi Somowiczowi na to, aby go do prawa nie ustnym słownym zakazem, ale pozwem pisanym pozywano, 1 IX 1676
157. Protestacja sławetnego Pana Stanisława Ciszkiewicza, ławnika połockiego, na Pana Pawła Byszowa i na małżonkę onego, 3 IX 1676
158. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 157] Pana Stanisława Ciszkiewicza na Pana Pawła Byszowa i małżonkę onego, 3 IX 1676
159. Wykonanie przysięgi przez Pana Michała Achremowicza Somowicza na wolność cła starego jemu od magistratu daną. Tuż i poręka po nim, iż za tą wolnością nie ma towarów cudzych przeprowadzać oprócz swoich własnych, 4 IX 1676
160. Sprawa Pana Aleksandra Szykuckiego z Panem Matwiejem Hawryłowiczem i małżonką jego o kop 18 winnych, 4 IX 1676
161. Sprawa zaczęta Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza Jego Carskiego Wieliczestwa, z mieszczany połockimi, Pawłem Oniśkiewiczem i Janem Siebieżką o dziewięćset czerwonych złotych i o niemałą także sumę kopiejek przy złapanych złoczyńcach a czeladzi Jego Mości byłych, 4 IX 1676
162. Relacja jeneralska w sprawie Pana Stanisława Ciszkiewicza, ławnika połockiego, z Panem Pawłem Byszowem prezentowania koni na gwałcie pobranych, 5 IX 1676
163. Protestacja Pana Andrzeja Ściebuta na Pana Aleksandra Szykuckiego o zsadzenie onego z drogi portowej do Rygi za odebraniem przez niego gwałtem mołojca dzieciny do strugu najętego, 5 IX 1676
164. Relacja Panów ławników oglądania śledzi falszowanych ryskich za potrzebowaniem Pana Aleksandra Szykuckiego i Pana Iwana Iwanowicza Luckiewicza, 7 IX 1676
165. Protestacja słowna Pana Pawła Biszofa na sługę miejskiego Jana Stanisławowicza o zelżenie onego słowy uszczypliwemi w Rynku przed ludźmi, 7 IX 1676
166. Dekret w sprawie Pana Jana Botwinki, starszego brata, z Panem Iwanem Botwinką, młodszym bratem, do położenia czterech sznurów pereł uriańskich u niego w kopach dwunastu zostawionych i do odebrania tych pieniędzy, dwunastu kop litewskich, 7 IX 1676
167. Odkład przysięgi sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, w żałobie Panów Michniewiczów jemu nakazanej, 7 IX 1676
168. Kontumacyje dwie po Pana Pawła Biszofa w żałobie Pana Stanisława Ciszkiewicza, ławnika połockiego, o zabranie zboża i o zranienie samego i samej, 9 IX 1676
169. Dekret w sprawie sławetnego Pana Krzysztofa Storymowicza, burmistrza połockiego, z Panem Matwiejem Hawryłowiczem i małżonką jego za cyrografem o złotych 20 polskich, 14 IX 1676
170. Przeproszenie sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza Spiehalskiego, burmistrza połockiego, przez Pana Aleksandra Kurbatowicza za udespektowanie słowy popędliwemi, 14 IX 1676
171. Sprawa zaczęta sławetnego Pana Andrzeja Kosobuckiego, burmistrza połockiego, z Danielem i Arciomem Borysowiczami o talarów 46 bitych za mocą od moskala daną w Opoczce, 14 IX 1676
172. Intromisyja jeneralska podania prawem zastawnym majętności Krasnego od Jego Mości Pana Kazimierza Żaby Jego Mości Panu Szczodrze, 14 IX 1676
173. Aktykacja listu zrzeczonego kwitacyjnego zapisu danego od Sierheja Iwanowicza i żony jego, Nastazji Filipówny Pani Tacianie Jakowlewnie Filipowej Zielonej, 14 IX 1676
174. Dekret w sprawie Pana Stefana Krywickiego z Stefanem Zapieką o różne zboże u niego, Zapieki, przez syna Krywickiego za Moskwy zsypane i o czółen z naczyniem, 14 IX 1676
175. Dekret w sprawie Stefana Krywickiego z Wasilem i Siemionem Afanasowiczami Kowalami, o warstat ślosarski, gdzie aktor pozwanym wskazaną przysięgę odpuścił, 14 IX 1676
176. Przyznanie listu zastawnego zapisu przez Pana Aleksandra Możejkę i małżonkę onego a danego Panu Jerzemu Gomowskiemu, jenerałowi województwa połockiego, 16 IX 1676
177. Relacja jeneralska w sprawie sławetnego Pana Andrzeja Kosobuckiego, burmistrza miasta Jego Królewskiej Mości Połockiego, z sławetnym Panem Mikołajem Zielednickim, burmistrzem też połockim, strony niedopuszczenia zasiadania na miejscu burmistrzowskim po kapturze już za obraniem Króla Pana, 16 IX 1676
178. Replika całego pospólstwa na propozycyją magistratową w potrzebach miejskich podana, 15 IX 1676
179. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na sławetnego Pana Andrzeja Kosobuckiego, burmistrza też połockiego, o różne kalumnie poczynione na niego, 16 IX 1676
180. Dekret w sprawie Iwana Dzienisowicza z Kondratem Gińkiem o kop 14 i groszy 12 litewskich reszty za bydło winnych, 16 IX 1676
181. Relacyja jeneralska podania części w majętności Mosznie Panu Jerzemu Gumowskiemu, jenerałowi, od Pana Możejki prawem zastawnym, 16 IX 1676
182. Przyznanie listu atestacyjnego przez Jego Mości Pana Konstantego Petryszczę sławetnemu Panu Łukaszowi Piotrowskiemu-Sitnianowiczowi, rajcy połockiemu, danego, 16 IX 1676
183. Przyznanie listu zastawnego zapisu od Jego Mości Pana Aleksandra Możejki małżonce Jego Mości, Paniej Zofiej Ziembińskiej Możejkowej, 16 IX 1676
184. Relacyja jeneralska w tejże sprawie [nr 183], 16 IX 1676
185. Intromisja jeneralska podania majętności po nieboszczyku Jego Mości Panu Mateuszu Rabieju Gnojnickim dwóch majętności w posesją wieczną Pani Helenie Mateuszowej Rabejowej Gnojnickiej jako małżonce onego, 16 IX 1676
186. Protestacja Jego Mości Pana Jana Rodziewicza, pisarza cła starego komory połockiej, na Ich Mościów Pana Samuela i Pana Leona Pietryszczów, 21 IX 1676
187. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 186], 21 IX 1676
188. Dekret w sprawie sławetnego Pana Jana Druhowiny, ławnika połockiego, z sławetnym Panem Krysztofem Storymowiczem, burmistrzem tegoż miasta, o kop 26 i groszy 26 litewskich, 25 IX 1676
189. Dekret w sprawie Wielmożnego Jego Mości Pana Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, z Panem Aleksandrem Szykuckim do porachunku w handlu kupieckim ryskim w punktach ośmiu w tym dekrecie opisanych, 25 IX 1676
190. Sprawa zaczęta Wielmożnego Jego Mości Pana Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, z Panem Bazylim Święcickim za obligiem na złotych dwieście danym, 25 IX 1676
191. Przyznanie dowodu pozwu przez jenerała od Jego Mości Pana Adama Newelskiego Jego Mości Panu Michałowi Nowickiemu podanego, 27 IX 1676
192. Dekret w sprawie Matwieja Pczołki, mieszczanina słobody Bielczyckiej ekonomiej połockiej, z Iwanem Hubarom o złotych pięć, 28 IX 1676
193. Dowód pozwu po Pana Jana Rodziewicza na poparcie instygatora Wielkiego Księstwa Litewskiego skarbowego, 1 X 1676
194. Aktykacja listu Jego Królewskiej Mości do Ich Mościów Panów komisarzów pisanego w sprawie sławetnego Pana Hrehorego Druhowiny, burmistrza połockiego, 2 X 1676
195. Aktykacja atestacji od Jego Mości Pana Pawła Michała Świderskiego, rezydenta Jego Królewskiej Mości w stolicy Moskiewskiej, danej sławetnemu Panu Hrehoremu Druhowinie, burmistrzowi połockiemu, 2 X 1676
196. Dekret w sprawie Pana Piotra Jana Gieczewskiego z Panem Krzysztofem Storymowiczem, burmistrzem połockim, i z Jakubem Jurgewiczem o grunt nieboszczyka Pana Wojciecha Mirkowskiego, który też podany jest urzędownie jemu, Panu Gieczewskiemu, jako bliższemu po śmierci onego, 2 X 1676
197. Protestacja Jego Mości Pana Mikołaja Łuszczyka, namiestnika połockiego, o odbicie i wzięcie z turmy zamkowej w nocy więźnia Franciszka Orzechowskiego a szkodnika Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza Carskiego Weliczestwa, 2 X 1676
198. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 197], 2 X 1676
199. Przyznanie listu wlewkowego zastawnego zrzeczonego i kwitacyjnego zapisu od Jej Mości Paniej Anny Unichowskiej Tomaszowej Hercykowej, koniuszynej połockiej, danego Ich Mościόm Panom Aleksandrowi i Stanisławowi Hercykom, 2 X 1676
200. Aktykacja ekstraktu z ksiąg miejskich dziśnieńskich, to jest procesu przez Dmitra Kuźminicza na Jego Mość Pana Abrama Siwochę zaniesionego, 2 X 1676
201. Intromisja jeneralska podania majętności prawem zastawnym od Jego Mości Pana Mikołaja Bujanowskiego i małżonki Jego Mości na lat dziewięć Jego Mości Panu Samuelowi Tarajkowskiemu i małżonce jego puszczonej, 3 X 1676
202. Uwolnienie od zakazu Pana Michała Piętkowskiego, który zapozwany był do sądu lantwójtowskiego od Maksima Hałuzy, krawca, jako w drogę odjeżdżającego, 3 X 1676
203. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od bywszej Paniej Danielowej Michniewiczowej, burmistrzowej połockiej, a teraźniejszej Paniej Samuelowej Pietryszczynej, na wieczność Krzysztofowi Tomaszewiczowi, 5 X 1676
204. Protestacja Jego Mości Pana Teofila Chrapowickiego, wojskiego połockiego, na Jego Mości Pana Marcyana Korsaka, sędziego grodzkiego połockiego, o niesądzenie roczków, 5 X 1676
205. Dowód pozwu podanego od Jego Mości Pana Teofila Chrapowickiego, wojskiego połockiego, po Jej Mość Panią Annę Łuszczykównę Mikołająwą Niemirowiczową Szczytową, wojską mścisławską, do trybunału, 6 X 1676
206. Dowód pozwu podanego od Jego Mości Pana Teofila Chrapowickiego, wojskiego połockiego, po Jej Mość Panią Annę Łuszczykównę Mikołajową Niemirowiczową Szczytową, wojską mścisławską, do grodu połockiego, 6 X 1676
207. Relacja jeneralska rewizji u ksiąg miejskich połockich objęcia królewszczyzny Biedca, jeśliby intromisyja komu czyniona była na objęcie tej dzierżawy, 6 X 1676
208. Podział Jego Mości Pana Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, wszytkich dóbr za żywota między małżonką i dziatkami do akt podany, 7 X 1676
209. Protestacja Pana Stefana Hawryłowicza na Pana Kondrata Gińkę, 7 X 1676
210. Protestacja Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza moskiewskiego, na Jego Mość Pana Mikołaja Łuszczyka, namiestnika połockiego, 7 X 1676
211. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 210], 7 X 1676
212. Reprotestacja Jego Mości Pana Mikołaja Łuszczyka, podczaszego mścisławskiego i namiestnika połockiego, przeciwko Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza jego Carskiego Wieliczestwa, 8 X 1676
213. Protestacja tegoż Jego Mości Pana namiestnika połockiego na jenerała Pana Jana Miciewicza w tejże sprawie [nr 210–212], 8 X 1676
214. Protestacja Pana Jerzego Harbuza o pogorzenie i poginienie różnych spraw, tak obligów, kwitów, jako i kwitacji jemu służących i należących, 8 X 1676
215. Przyznanie ogrodu przez Pana Maksima Kozłowicza, ławnika połockiego, na wieczność Hawryle Smolaku, 12 X 1676
215A. Pozwolenie zbudować kram na gruncie miejskim w Rynku Panu Stefanu Krywickiemu z pewnego czynszu od gruntu miejskiego do skrzynki miejskiej, 12 X 1676
216. Aktykacja kwitu przez Pana Stefana Druhowinę, danego jemu od Jego Mości Pana Karola Lisowskiego na kop sto i dziesięć monety litewskiej, 12 X 1676
217. Przyznanie półczwierci placu gruntu od Pana Hrehorego Filimonowicza, ławnika połockiego, na wieczność Stefanu Isakowiczu Mieńku, 12 X 1676
218. Przyznanie półczwierci placu gruntu gołego od Pana Matfieja Hawryłowicza Niezlewca na wieczność Harasimu Baranowskiemu i żenie jego, 12 X 1676
219. Protestacyja Siemiona Malawki i żony jego na Pana Aleksandra Szykuckiego, 13 X 1676
220. Relacyja o tejże sprawie [nr 219] jeneralska, 13 X 1676
221. Poręka Pana Kazimierza Żohły i Wasila Towstego po Gabrielu Pawłowskim i żonie jego w sprawie Pana Jana Sowoniewicza, urzędnika kozianskiego majętności Jego Mości Pana Benedykta Przysieckiego, podstolego połockiego, o pokradzenie jemu stałe w Kozianach przez Stefana Siemienowicza Bruchańskiego, 16 X 1676
222. Inwentarz spisania majętności pozostałej po nieboszczyku Mikicie Piotrowiczu Czarnyszu, 16 X 1676
223. Protestacja sławetnych Panów ławników tegorocznych na Pana Michała Sznitkę, mieszczanina połockiego, iż się ważył pisać testament mimo urząd mieszczaninowi połockiemu Mikicie Czarnyszu, 16 X 1676
224. Relacja jeneralska podania listu obwieszczonego Jej Mości Paniej Krzysztofowej Szteymberkowej od potomstwa sławetnego Pana Stanisława Cyhanowicza, burmistrza połockiego, do odebrania pieniędzy czternastu czerwonych złotych za dom przez ojca ich zastawiony, 19 X 1676
225. Protestacja Jego Mości Pana Jana Delawali na Pana Jana Druhowinę, rajcę połockiego, 20 X 1676
226. Relacja jeneralska rewidowania w księgach kapturowych dekretu przez Ich Mościόw Panów Kirkorów na Jego Mości Pana Szkornia otrzymanego, 23 X 1676
227. Dowód pozwu po Pana Samuela Pietryszczę od Pana Jana Rodziewicza, pisarza celnego komory połockiej, 30 X 1676
228. Protestacja sławetnego Pana Łukasza Piotrowskiego-Sitnianowicza, rajcy połockiego, na mieszczanina też połockiego Wasila Dojłę o niewrócenie spraw starych na grunt od niego kupiony jemu służących, 2 XI 1676
229. Dekret w sprawie Hawryły Nieścierowicza, mieszczanina z słobody Bielczyckej ekonomiej połockiej, z Stefanem Błychą i żoną jego za obligiem o kop 36 i groszy 30 litewskich, 2 XI 1676
230. Protestacja słowna Pana Iwana Iwanowicza Mydlarza na Abrama Konopielkę, 2 XI 1676
231. Dekret w sprawie Szmojły Beniszowicza, żyda połockiego, z Panem Piotrem Ludskiewiczem o złotych 13 polskich za miód pity winnych, 6 XI 1676
232. Testament Ewdokii Fiedorowny Fiedorowej Moisiejewiczowej Krupskiej legacjej kramy jatki dwóm synom jej po połowicy, 6 XI 1676
233. Poręka Heleny Wasilewny Iwanowej Chawratowej i Piotra Salcewicza i Jerzego Piotrowicza po synu tej Chawratowej Leonu Chawratowiczu, 14 XI 1676
234. Intromisja czynienia przez Panów ławników odprawy na Stefanie Błysie i żenie jego, mieszczanach połockich, za dekretem Hawryle Nieścierowiczu, mieszczaninu słobody Bielczyckiej ekonomiej połockiej, za wskazaną resztę kop 28 i groszy 18 litewskich i szkody prawne, 20 XI 1676
235. Protestacja słowna Ich Mościόw ojców dominikanów konwentu połockiego na sławetnego Pana Krzysztofa Storymowicza, burmistrza połockiego, 20 XI 1676
236. Sprawa Hawryły Nieściorowicza Najduna z Fiedorową Kurpiaczychą za obligiem przez męża jej na kop 26 danym. Tuż i ugoda między nimi, 23 XI 1676
237. Areszt przez sługę urzędowego kop pięciu u Abrama Rylkiewicza od Nikiforowej Rylkiewiczowej należących Maksimowi Mosołowi, 25 XI 1676
238. Dowód pozwu podanego do sądu grodzkiego połockiego od Pana Samuela Pietryszczy po Pana Jana Rodziewicza, pisarza na komorze połockiej ostającego, za potrzebowaniem pozwanej strony przyznanego, 26 XI 1676
239. Dekret w sprawie Jana Gurskiego z Iwanem Krasnodubcem i Danielem Borysowiczem o kop dziesięć, 26 XI 1676
240. Kwitacyja ze wszelkich posług miejskich od magistratu dana Panu Janu Iwanowiczu Ludzkiewiczu, 1 XII 1676
241. List od magistratu dany temuż Panu Janowi Iwanowiczowi Ludzkiewiczowi na to, aby go do prawa nie ustnym słownym zakazem, ale pozwem pisanym pozywano, 1 XII 1676
242. Sprawa z Panem Iwanem Iwanowiczem Ludzkiewiczem Pana Sawościeja Ściebuta o niedopłacenie jemu kop 42 fraktu strugowego, 2 XII 1676
243. Poręka Stanisława Bierkowskiego i Piotra Salcewicza, krawców, i Stefanidy Szczahalejewny Jakubowej Ambrosowiczowej po córce jej, Annie Jakubównie Doroszkowej, 2 XII 1676
244. Intromisja Panów ławników podania półczwierci placu gruntu ojczystego Pani Teodorowej Pawłowej Eliaszewiczowej, pisarzowej miejskiej połockiej, 4 XII 1676
245. Intromisja Panów ławników na Fiedoru Podzierbasu uczynienia odprawy za dekretem sławetnemu Panu Janowi Druhowinie, ławnikowi miasta Połockiego, 4 XII 1676
246. Sprawa zaczęta Jego Mości Pana Ostrowskiego z Iwanem Hołym i Kuźmą Kosteczką o poddaństwo, 9 XII 1676
247. Sprawa zaczęta Pana Stefana Krywickiego z Jeskiem Michajłowiczem do pokazania prawa na grunt szwagra jego, Michała Ślosarza, 9 XII 1676
248. Sprawa zaczęta Paniej Danielowej Michnowiczowej, burmistrzowej połockiej bywszej, a teraźniejszej Paniej Samuelowej Petryszczynej z Panem Iwanem Ludzkiewiczem i Panią Michałową Cybulską do przysłuchania dekretu Jego Królewskiej Mości na nich przez nieboszczyka Pana Michniewicza z aktoratu Łukasza Andrzejewicza otrzymanego, 11 XII 1676
249. Intromisja Jego Mości Panu Józefowi Strumiłowskiemu i Paniej małżonce Jego Mości od Jej Mości Pani Tomaszowej Sielawinej służąca, 11 XII 1676
250. Protestacja sławetnego Pana Stefana Kurbatowicza, rajcy połockiego, o ucieczenie czeladnika rocznego imieniem Pawła … i o zaszkodzenie, 14 XII 1676
251. Wykonanie przysięgi przez Pana Jana Iwanowicza Ludzkiewicza na wolność kupiecką jemu od magistratu daną. Tuż i poręka po nim, iż nie ma pod tą wolnością towarów cudzych przeprowadzać, 14 XII 1676
252. Przysięgi wykonanie Stefana Hlińskiego, sługi urzędowego miejskiego, na ten urząd, 18 XII 1676
253. Limitacja wszytkich spraw sądowi ratusznemu połockiemu sądzić przynależących dla blisko następujących świąt chwalebnych Narodzenia Bożego, 18 XII 1676
254. Dowód pozwu mandatu od Pana Kamionki po Jej Mości Panią Mikołajową Szczytową, 28 XII 1676
255. Kwitacyja z posługi miejskiej szafarskiej, którą w tym roku odsłużył, a przy tym i z inszych już wszelakich posług miejskich, dana od magistratu tegorocznego Janu Fiedorowiczu Ołowiaszce, 31 XII 1676
256. Intromisja jeneralska podania włok dwóch pustych majętności w Koszczynie Horodku od Pana Samuela Koszki Panu Samuelowi Lenkiewiczowi i małżonce jego służąca, 31 XII 1676
257. Aktykacja ekskomuniki abo klątwy przez sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza Spiehalskiego, rajcę połockiego, wydanej od Jego Mości księdza metropolity na Pana Hrehorego Paukowicza i syna jego Aleksandra, 31 XII 1676

II. DOKUMENTY WŁOŻONE DO KSIĘGI PISARZA MIEJSKIEGO ŁUKASZA SITNIANOWICZA-PIOTROWSKIEGO PO JEJ PIERWOTNYM ZAPEŁNIENIU
258. Aktykacja „listu ugodliwego” Zachariasza Harbuza, rajcy połockiego, z Pawłem Byszofem, Teklą Janówną Dyszlewską Pawłową Byszofową i Maryną Janówną Dyszlewską Izakową Harbuzową, 13 IV 1674
259. Wyrok sądu kapturowego miasta Połocka w sprawie Jana Korsaka, kasztelana połockiego, z Romanem Borysowiczem Konopielką (Hlinką), mieszczaninem połockim, o dług 16 beczek soli, 2 I 1676
260. Wyrok sądu kapturowego miasta Połocka w sprawie Justyniana Niemirowicza Szczyta, podkomorzego połockiego, z Romanem Borysowiczem Konopielką, mieszczaninem połockim, o dług 60 kop groszy, 2 I 1676
261. Aktykacja „listu wlewkowego” Stanisława Maciejewicza Rudzkiego, ziemianina województwa połockiego Kazimierzowi Aleksandrowiczowi Łodziacie, ziemianinowi województwa połockiego, 24 I 1676
262. Wypis z ksiąg miejskich połockich aktykacji „listu wlewkowego” Stanisława Maciejewicza Rudzkiego, ziemianina województwa połockiego Kazimierzowi Aleksandrowiczowi Łodziacie, ziemianinowi województwa połockiego, 24 I 1676
263. Aktykacja „listu zastawnego” Stanisława Maciejewicza Rudzkiego, ziemianina województwa połockiego, Hrehoremu Kokszyńskiemu i Helenie Hrebnickiej Hrehorowej Kokszyńskiej, obywatelom województwa połockiego, na służbę Dmitrowszczyznę, 24 I 1676
264. Aktykacja „listu wlewkowego” Stanisława Maciejewicza Rudzkiego, ziemianina województwa połockiego, Kazimierzowi Łodziacie i Barbarze Duninowej Konińskiej Łodziacinej, ziemianom województwa połockiego, na szereg gruntów w województwie połockim, 24 I 1676
265. Wypis z ksiąg miejskich połockich aktykacji „listu wlewkowego” Stanisława Maciejewicza Rudzkiego, ziemianina województwa połockiego, Kazimierzowi Łodziacie i Barbarze Duninowej Konińskiej Łodziacinej, ziemianom województwa połockiego, na szereg gruntów w województwie połockim, 24 I 1676
266. Aktykacja „listu zastawnego” Janа Paplińskiego, łowczego kowieńskiego, i Krystyny Lwowiczówny Janowej Paplińskej Janowi Hemsyngowi, dworzaninowi skarbowemu, i Zofii Krzysztofównie Swarackiej Hemsyngowej na cztery służby ziemi w majętności Bezdziedowicze w województwie połockim, 31 I 1676
267. Aktykacja „kwitu intromisyjnego” Hrehorego Pohoskiego, jenerała województwa połockiego, podania wsi Kamionka województwa połockiego od Aleksandry Roguskiej Tomaszowej Sielawinej, ziemianki województwa połockiego, Janowi Głuchowskiemu i Eufruzynie Sielawiance Janowej Głuchowskiej, ziemianom powiatu oszmiańskiego, 3 II 1676
268. Aktykacja banicyji po Jego Mość Pana Konstantego Kuczuka i małżonkę Jego Mości od Jego Mości Pana Jana Nieszyjki i Pani małżonki Jego Mości wyniesionej, 26 VI 1676
269. Aktykacja relacjej jeneralskiej o publikacji banicji [nr 94, 269], 26 VI 1676
270. Protestacja Jego Mości Pana Jana Józefa Nieszyjki, ziemianina województwa witebskiego, na Pana Jakuba Chaszkowskiego, regenta kancelarii grodzkiej witebskiej, 26 VI 1676
271. Protestacyja sławetnego Pana Tymofieja Dawidowicza Szpiehalskiego, burmistrza połockiego, na Pana Aleksandra Kurbatowicza o obelżenie onego publiczne w kramiech, 30 VII 1676
272. Protestacja Jana Delawali i Anny Żochowskiej Delawalinej na Hrehorego Filimonowicza, ławnika połockiego, o najazd na majątności Ochodno i Kopciowo w województwie połockim. Relacja Michała Gurskiego, woźnego województwa połockiego w tej sprawie, 6 VIII 1676
273. Relacja dwóch jenerałów podania w intromisją majętności Oboli monastyrowi brackiemu połockiemu przez nieboszczyka Jego Mości Pana Tomasza Hercyka, koniuszego połockiego, testamentem legowanej, 9 VIII 1676
274. Przypowiadanie na piśmie podane przez Pana Piotra Storymowicza, ławnika połockiego, do pozostałych dóbr po nieboszczyku Panu Danielu Michniewiczu, burmistrzu połockim, 10 VIII 1676
275. Protestacja Pana Stefana Jakowickiego na Pana Piotra Bohuszewicza o zbicie i zmordowanie samegoż Pana Jakowickiego, 10 VIII 1676
276. Relacja jeneralska w tejże sprawie [nr 129, 275], 10 VIII 1676
277. Protestacja Pana Pawła Pohoskiego i Pani małżonki jego na Pana Daniela Domżę i małżonkę jego o zbicie samej Pani Pohoskiej. Tuż i relacja jeneralska w tejże sprawie, 15 VIII 1676
278. Protestacja Pana Gabriela Szewerdykowicza Kowalewskiego i małżonki onego na Pana Stefana Szewerdykowicza Kowalewskiego i małżonkę onego o zbicie małżonki i córki żałującego aktora, 24 VIII 1676
279. Relacja Hrehorego Pohoskiego, woźnego województwa połockiego oglądania zbicia Doroty Koszczanki Gabrielowej Kowalewskiej, 24 VIII 1676
280. Protestacja sławetnego Pana Stanisława Ciszkiewicza, ławnika połockiego, na Pana Pawła Byszowa i na małżonkę onego, 3 IX 1676
281. Protestacja Jego Mości Pana Jana Pawłowskiego, rotmistrza moskiewskiego, na Jego Mość Pana Mikołaja Łuszczyka, namiestnika połockiego, 7 X 1676
282. Wyrok sądu lantwójtowskiego miasta Połocka w sprawie Siemiona Kościukowicza z Danielem Borysowiczem, mieszczaninem połockim, o dług pieniężny, 16 (6) I 1676
283. Wyrok sądu lantwójtowskiego miasta Połocka w sprawie Kondrata Gińki, mieszczanina połockiego, z Stefanem Zapieką, mieszczaninem połockim, „o zniewagę i o pomówkę niesłuszną”, 28 VIII 1676
284. Wyrok sądu lantwójtowskiego miasta Połocka w sprawie Prokopa Poddubińskiego i Zofii Prokopowej, mieszczan połockich, z Panem Tymofiejem Browką, mieszczaninem połockim, „o poszczypanie ręki lewej małżonki żałującego, o zniewagę i pomówkę niesłuszną”, 31 VIII 1676
285. Wyrok sądu lantwójtowskiego miasta Połocka w sprawie Aleksieja Siemionowicza Bohłasz[…] z Tymofiejem Browką, mieszczaninem połockim, „o zniewagę i pomówkę niesłuszną”, 17 XII 1676 [?]

ANEKS. OSOBY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WŁADZ MIEJSKICH POŁOCKA
ILUSTRACJE
WYKAZ SKRÓTÓW EDYTORSKICH
INDEKS OSOBOWY
INDEKS GEOGRAFICZNY

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum