• Home
  • Nauki pomocnicze historii
  • Kancelaria władz wojewódzkich w latach 1975–1990 na przykładzie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Hadrian Ciechanowski

Kancelaria władz wojewódzkich w latach 1975–1990 na przykładzie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4407-6
Publication year:
2020
Pages number:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Hadrian Ciechanowski

Kancelaria władz wojewódzkich w latach 1975–1990 na przykładzie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Kategoria produktu:

Choć kres ustroju komunistycznego w Polsce przyniósł rok 1990, kiedy została zlikwidowana PZPR oraz rady narodowe, to do dzisiaj wiele rozwiązań i decyzji podjętych w PRL oddziałuje na codzienne życie Polaków. Do organów, które wywarły najtrwalszy wpływ na ukształtowanie się obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, należały wojewódzkie rady narodowe oraz wojewodowie wspierani przez urzędy wojewódzkie. Dla pełnego zrozumienia okresu późnego PRL oraz początków wolnej Polski niezbędne jest zatem poznanie mechanizmów ich funkcjonowania, które przekładają się na relacje na linii władza – obywatele.

Przekonanie to legło u podstaw niniejszej monografii. Na przykładzie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przedstawia ona problem organizacji i funkcjonowania organów władzy i administracji szczebla wojewódzkiego w okresie późnego PRL, tzn. w latach [1973] 1975–1990. Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie wskazanego problemu. Tym samym ma ogromne znaczenie jako podstawa do dalszych badań nad administracją komunistyczną, a także jako źródło wiedzy dla archiwistów zajmujących się opracowaniem dokumentacji najnowszej.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Rozdział 1. Terenowe organy władzy i administracji państwowej do 1990 r. / 21
1.1. Lata 1944–1950 / 21
1.2. Lata 1950–1975 / 30
1.3. Lata 1975–1990 / 46

Rozdział 2. Wojewódzka Rada Narodowa w Toruniu w latach 1975–1990 / 73
2.1. Wojewódzka Rada Narodowa w Toruniu / 73
2.2. Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu / 97

Rozdział 3. Urząd Wojewódzki w Toruniu w latach 1975–1990 / 117
3.1. Kompetencje wojewody / 117
3.2. Wojewodowie toruńscy w latach 1975–1990 / 141
3.3. Struktura organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu / 149

Rozdział 4. Proces archiwotwórczy w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu / 209
4.1. Organizacja czynności kancelaryjnych przy postępowaniu z dokumentacją jawną / 210
4.2. Organizacja czynności kancelaryjnych przy postępowaniu z dokumentacją, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową / 247
4.3. Obieg pism przy załatwianiu sprawy / 255
4.4. Obieg pism przy tworzeniu aktów normatywnych / 261
4.5. Tworzenie się registratury oraz przekazywanie akt do Archiwum Państwowego w Toruniu / 274

Rozdział 5. Akta Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu / 289
5.1. Registratura Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu / 289
5.2. Dokumentacja przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu / 294

Zakończenie / 321
Bibliografia / 329
Spis schematów i wykresów / 353
Spis tabel / 355
Spis ilustracji / 357
Streszczenie / 359

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum