• Home
  • Medycyna i zdrowie
  • Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia

Władysław Sinkiewicz, Małgorzata Chudzińska, Grzegorz Grześk (red.)

Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4431-1
Publication year:
2020
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,65 zł

miękka

Władysław Sinkiewicz, Małgorzata Chudzińska, Grzegorz Grześk (red.)

Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia

Kategoria produktu:

Recenzowana monografia naukowa dotyczy wybranych, niezwykle ważnych kwestii społecznych i etycznych, związanych z poszczególnymi etapami życia ludzkiego: jego początkiem, trwaniem i śmiercią. Składa się z dziewięciu artykułów, które łącznie tworzą szeroką panoramę współczesnych problemów bioetycznych. […] Jest przykładem ich dobrego diagnozowania, aktualizowania refleksji nad nimi i proponowania konkretnych rozwiązań, które odwołują się – co bardzo cenne – do rodzimych przykładów. […] Adresatami publikacji mogą być zarówno osoby profesjonalnie związane z szeroko rozumianą służbą zdrowia, studenci kierunków medycznych, jak i pacjenci oraz ich rodziny, a także osoby zawodowo organizujące wsparcie w trudnych sytuacjach. Publikacja zainteresuje także osoby, które poszukują refleksji nad społecznie ważnymi kwestiami bioetycznymi, ukazanymi w perspektywie personalistycznej.

Z recenzji ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata, prof. UMK 

Monografia zawiera szereg interesujących tekstów analizujących dylematy moralne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. Poruszane zagadnienia są ważne i aktualne. W części pierwszej znajdują się opracowania dotyczące kwestii prenatalnych i okołoporodowych, w części drugiej – kwestii terminalnych, a na końcu tekst zwieńczający, dotyczący pojęcia sumienia […] Szczególnie cenne wydają się teksty prezentujące obszerne wyniki badań własnych (np. opieki nad dziećmi z zespołem Downa) i funkcjonowanie niedawno powstałych instytucji (jak hospicja perinatalne) albo opisujące proponowane procedury postępowania w praktyce (np. w stosunku do osób umierających). Inne teksty, nawet jeśli dotyczą zagadnień znanych (np. diagnostyki prenatalnej lub opieki nad ciężarnymi niepełnosprawnymi), omawiają je w sposób porządkujący dotychczasową wiedzę. Powyższe sprawia, że monografię można uznać za dzieło oryginalne. […] Wśród Autorów poszczególnych rozdziałów znajdują się osoby rozpoznawalne w środowisku medycznym i bioetycznym, co sprawia, że publikacja powinna cieszyć się zainteresowaniem w tych kręgach, a sformułowane w niej postulaty mogą mieć wartość aplikacyjną.

Z recenzji dr. hab. med. Jakuba Pawlikowskiego, prof. UKSW

Uniwersalny wymiar i rola sumienia w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia człowieka / 7
Małgorzata Chudzińska

Badania prenatalne z punktu widzenia genetyka i pediatry / 31
Robert Śmigiel

Hospicja perinatalne jako nowe wyzwanie dla medycyny / 53
Błażej Kmieciak

Osoby z zespołem Downa są wśród nas – dylematy etyczne i społeczne według raportu Problemy rodzin z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku / 83
Monika Zazula, Szczepan Kaleciak, Andrzej Muszala

Problemy etyczne i psychospołeczne kobiet niepełnosprawnych w ciąży / 119
Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska

Standard opieki nad pacjentem umierającym / 133
Wojciech Jaroszewski

Godność w umieraniu / 147
Tomasz Dzierżanowski

Czego oczekuje chory w ostatnim etapie swojego życia? / 177
Małgorzata Krajnik

Wsparcie duchowo-religijne osób u kresu życia i ich bliskich / 195
Piotr Krakowiak

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum