Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (od okresu PRL do współczesności)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4453-3
Publication year:
2020
Pages number:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4726-8

38,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (od okresu PRL do współczesności)

Kategoria produktu:

Książka została poświęcona bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ) i działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce po II wojnie światowej, a dokładniej od końca lat siedemdziesiątych minionego wieku, kiedy podjęto pierwsze próby zachęcania inwestorów zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Ich rezultatem był znikomy napływ kapitału w postaci BIZ. Nie pozostał on jednak bez znaczenia po 1990 roku. Otwierająca się wówczas na świat gospodarka kraju o dużym nienasyconym rynku, z szerokimi perspektywami rozwoju, aspirującego do Unii Europejskiej wywołała niemałe zainteresowanie inwestorów jako miejsce prowadzenia działalności. Już w pierwszym dziesięcioleciu Polska stała się liderem w rankingu wartości tego rodzaju inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zaczęły odgrywać coraz istotniejszą rolę w gospodarce.

Uwzględniając najbardziej aktualne dane liczbowe, autorzy przedstawili zmiany skali i struktury BIZ w mijającym trzydziestoleciu, miejsca przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce, a także wyniki własnych dociekań naukowych oraz badań innych osób i ośrodków mające na celu rozpoznanie ewolucji determinant wyboru Polski jako miejsca BIZ. W tym kontekście sformułowali opinie na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji dla gospodarki kraju oraz polityki prowadzonej w odniesieniu do kapitału zagranicznego w postaci BIZ.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 13
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – istota, podstawowe formy / 13
1.2. Metodyka liczenia wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych – standardy międzynarodowe / 17
1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej statystyce / 19
1.3.1. Statystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 19
1.3.2. Statystyka podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego / 29

Rozdział 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w okresie PRL / 35
2.1. Nacjonalizacja gospodarki, zanik kapitału zagranicznego w działalności gospodarczej / 35
2.2. Pierwsze próby otwierania gospodarki na kapitał zagraniczny / 39
2.3. Skala i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PRL / 72
2.4. Wybrane parametry ekonomiczne w przedsiębiorstwach zagranicznych w 1987 roku / 82

Rozdział 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990–2018 / 85
3.1. Regulacje prawne prowadzące do otwarcia polskiej gospodarki na bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 85
3.2. Skala i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990–2018 / 95
3.3. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego / 128
3.4. Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce Polski / 143
3.5. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1990 roku / 180
3.6. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarki Polski – wybrane zagadnienia / 190
3.6.1. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia własnościowe w Polsce / 190
3.6.2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / 214
3.7. Inicjatywy na rzecz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski – specjalne strefy ekonomiczne / 218

Zakończenie / 229
Spis literatury / 237
Spis tabel / 255
Spis wykresów / 258
Spis schematów / 258

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum