Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (red.)

Editiones sine fine. Tom 2

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4526-4
Publication year:
2021
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (red.)

Editiones sine fine. Tom 2

Kategoria produktu:

W dniach 21–22 XI 2019 r. odbyła się w Toruniu druga konferencja krajowa z cyklu Editiones sine fine, poświęcona opracowywanym edycjom źródeł historycznych z terenu ziem polskich. Organizatorem tego przedsięwzięcia były Zakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W międzyczasie, w związku ze zmianami strukturalnymi w uczelni, zakład ten z dniem 1 X 2019 r. przestał istnieć, a wszyscy jego pracownicy znaleźli zatrudnienie w Katedrze Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK.

Wprowadzenie / 7

Bogdana Petryszak
Lwowskie księgi miejskie późnego średniowiecza: problemy kontynuacji edycji źródłowej / 11

Julia Możdżeń
Gdańska i toruńska kopia wilkierza miasta Torunia z 1524 (1523) roku – podstawa edycji i kompletność zachowania / 25

Karol Nabiałek
Edycja rozproszonych wpisów rejestrów przyjęć do prawa miejskiego na przykładzie Proszowic i Sieradza / 39

Janusz Bonczkowski
Edycja ksiąg rachunkowych miasta Grudziądza z lat 1548–1624 [1635–1636] / 61

Janusz Grabowski
Edycje Metryki Mazowieckiej. Stan badań i postulaty badawcze / 73

Piotr Falkowski, Bartłomiej Konopa
Archiwa klasztorów w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy – perspektywa edycji źródłowych / 89

Tomasz Kałuski
Projekt edycji pieczęci cystersów śląskich. Francuskie i niemieckie przykłady wydawania pieczęci cysterskich / 117

Krzysztof Syta
O przyjemnej pożyteczności. Uwagi na temat edycji listów generalnego plenipotenta Stanisława Karwowskiego do Izabeli Branickiej z lat 1771–1788 / 131

Marcin Sumowski
Cyfrowa edycja średniowiecznych rachunków kościołów toruńskich / 147

Anna Skolimowska
Atuty i pułapki edytorstwa cyfrowego – przypadek korespondencji Jana Dantyszka / 161

Waldemar Bukowski
Czy i komu potrzebny jest Nowy Helcel? O edycji wyboru zapisek z krakowskich ksiąg sądowych XV wieku / 171

Joachim Zdrenka
Nowa edycja źródeł epigraficznych w Polsce. Podsumowanie i perspektywa / 211

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum