Bartłomiej Krzysztan

Pamięć, polityczność, władza. Reprezentacje pamięci zbiorowej w Gruzji, Armenii, Górskim Karabachu i Abchazji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4686-5
Publication year:
2021
Pages number:
454
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4687-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4687-2

38,00 zł

twarda z obwolutą

Bartłomiej Krzysztan

Pamięć, polityczność, władza. Reprezentacje pamięci zbiorowej w Gruzji, Armenii, Górskim Karabachu i Abchazji

Założeniem tej książki jest przedstawienie relacji pamięci, władzy i polityczności zawartych w reprezentacjach pamięci, najczęściej nieoczywistych, wielowymiarowych, hybrydalnych bądź jednoznacznie wypieranych i zapominanych w Abchazji, Armenii, Gruzji i Górskim Karabachu. Jest to próba ukazania pamięci zbiorowej jako polityczności, działania, praktyki politycznej i dyskursu, przez analizę reprezentacji pamięci, które obejmują znaki i kody, konsolidując tym samym struktury i mechanizmy pamiętania i zapominania, znacznie trwalsze od zawartości tekstów. Opisanie tej dynamicznej, otwartej struktury z pewnością wskazuje, jak istotnym elementem wszelkich narracji politycznych w regionie Kaukazu Południowego jest pamięć.

Wstęp. Kaukaz Południowy jako przestrzeń pamięci / 11
Zakres, cele, hipotezy / 11
Wokół paradygmatu, terminologii i ograniczeń / 28

Rozdział 1. Struktura dyskursu pamięci Armenii, Gruzji, Abchazji i Górskiego Karabachu / 59
Wieloznaczność pamięci zbiorowej / 59
Pamięć a relacja władzy / 74
Struktura pola badawczego / 90

Rozdział 2. Historia i teraźniejszość. Sowietyzacja i postsowieckość pamięci / 99
Zagadnienie sowietyzacji i sowietyzacja przestrzeni pamięci / 99
Sowietyzacja Kaukazu Południowego – ujęcie wąskie / 104
Sowietyzacja przestrzeni pamięci – ujęcie szerokie / 121
Sowietyzacja pamięci na Kaukazie Południowym / 142
Desowietyzacja jako zerwanie, proces i struktura / 163

Rozdział 3. Wymiary pamięci Armenii, Gruzji, Abchazji i Górskiego Karabachu / 183
Postkolonializm, postsocjalizm i postimperializm a pamięć / 183
Pamięć i konflikt / 218
Pamięć i wspólnota / 242

Rozdział 4. Między pamięcią instytucjonalną a kontrpamięcią / 277
Pamięć instytucjonalna i nowy reżim prawdy / 277
Indywidualna praktyka polityczności pamięci / 288
Gruzińska narracja styku – pamięć ambiwalentna / 304
Ormiańska narracja styku – pamięć totalna / 317

Zakończenie / 327
Ilustracje / 339
Bibliografia / 379
Spis ilustracji / 407
Spis tabel i schematów / 411
Summary / 413
Indeks osób / 419

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Bartłomiej Krzysztan

    Doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent nauk politycznych na Université Libre de Bruxelles oraz nauk politycznych i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2014–2016 stypendysta na Państwowym Uniwersytecie im. Ilii Czawczawadzego w Tbilisi. Laureat stypendium im. Rafała Lemkina w Muzeum-Instytucie Ludobójstwa Ormian w Erywaniu. Korzystając z transdyscyplinarnej perspektywy badawczej i teoretycznej, w badaniach zajmuje się antropologią polityki, pamięcią kulturową i polityczną, postkolonializmem oraz tożsamością narodową i etniczną, przede wszystkim na Kaukazie Południowym.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum