• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska

Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4638-4
Publication year:
2021
Pages number:
170
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4639-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4639-1

29,00 zł

miękka

Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska

Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Kategoria produktu:

Książka stanowi studium empiryczno-teoretyczne poświęcone zastosowaniu wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej w analizie powiązań i zależności na światowym rynku kapitałowym, obejmującym wstępnie 45 giełd papierów wartościowych.

Zabiera ważny głos w dyskusji nad zasadnością uwzględnienia szeroko rozumianej przestrzeni w badaniach prawidłowości funkcjonowania rynków papierów wartościowych w aspekcie zależności między zjawiskami zachodzącymi na tych rynkach i dynamiki ich zmian. W szczególności prezentuje rozważania na temat zależności między rynkami i procesów konwergencji z uwzględnieniem ich bliskości geograficznej i ekonomicznej (finansowej). Zawiera wskazania zarówno o charakterze metodycznym, jak i aplikacyjnym.

Publikacja może zainteresować pracowników naukowych (również spoza grona statystyków i ekonometryków), finansistów, analityków zajmujących się rynkami kapitałowymi, a także studentów kierunków ekonomicznych o specjalności finansowej.

Wstęp / 7

Rozdział 1
Znaczenie rynków papierów wartościowych w aspekcie przemian globalizacyjnych
1.1. Rola rynków kapitałowych w stymulowaniu wzrostu gospodarczego / 12
1.2. Globalizacja rynków finansowych / 16
1.3. Integracja rynków papierów wartościowych / 21
1.4. Rynki wschodzące w światowym systemie finansowym / 24
1.5. Kryzysy finansowe w kontekście globalizacji / 26
1.6. Konsolidacja giełd papierów wartościowych jako efekt globalizacji rynku / 32

Rozdział 2
Klasyfikacja giełd papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych
2.1. Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju giełd papierów wartościowych – ujęcie teoretyczne / 40
2.1.1. Uwagi ogólne / 40
2.1.2. Taksonomiczny miernik rozwoju giełd / 44
2.1.3. Grupowanie giełd na podstawie wartości taksonomicznego miernika rozwoju / 46
2.1.4. Analiza skupień / 47
2.2. Empiryczna analiza rynków papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonomicznych / 49
2.2.1. Zakres badania i charakterystyka wykorzystanych zmiennych diagnostycznych / 49
2.2.2. Porządkowanie liniowe rynków papierów wartościowych – rankingi giełd w okresie 2004–2018 / 53
2.2.3. Grupowanie giełd według wartości taksonomicznego miernika rozwoju w okresie 2004–2018 / 67
2.2.4. Grupowanie giełd papierów

Rozdział 3
Współzależności przestrzenne między rynkami papierów wartościowych w zglobalizowanej gospodarce
3.1. Współzależności globalne a kryzysy finansowe / 79
3.2. Odległość między giełdami i jej znaczenie / 84
3.3. Wybrane narzędzia ekonometrii przestrzennej w badaniu zależności między giełdami papierów wartościowych / 88
3.3.1. Kwantyfikacja przestrzeni – macierze sąsiedztwa i odległości / 89
3.3.2. Statystyki join-count jako miara korelacji między giełdami / 94
3.3.3. Wyniki badania autokorelacji między rynkami papierów wartościowych / 96

Rozdział 4
Konwergencja rynków kapitałowych
4.1. Zjawisko konwergencji – zarys metodologii / 109
4.1.1. Klasyczne ujęcie zjawiska konwergencji / 109
4.1.2. Przestrzenne aspekty badania konwergencji / 119
4.2. Hipoteza konwergencji w świetle dotychczasowych analiz empirycznych / 124
4.3. Konwergencja rynków kapitałowych jako efekt nasilającej się integracji / 127
4.4. Wyniki badania konwergencji rynków papierów wartościowych / 130
4.4.1. Analiza β-konwergencji / 130
4.4.2. Analiza σ-konwergencji / 141
4.4.3. Analiza γ-konwergencji / 144

Zakończenie / 149
Literatura / 153
Spis tabel, rysunków i wykresów / 166
Summary / 168

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum