Sebastian Dudzik

Język procesu we współczesnej grafice polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4860-9
Publication year:
2022
Pages number:
442
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4861-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4861-6

100,00 zł

miękka

Sebastian Dudzik

Język procesu we współczesnej grafice polskiej

Kategoria produktu:

Książka Język procesu we współczesnej grafice polskiej jest monograficznym ujęciem rodzimej twórczości widzianej przez pryzmat warsztatu graficznego. W spojrzeniu tym nie chodzi jednak o samą prezentację technicznych oraz technologicznych arkanów czy specyfiki procesu twórczego. Ma ono raczej na celu stworzenie nieco odmiennej, poszerzonej narracji o polskiej grafice ostatnich dekad. Tytułowy język procesu jest tu odniesieniem do fascynujących relacji, jakie zachodzą między poszczególnymi etapami tworzenia oraz przynależnymi im atrybutami (narzędziami, materiałami) a przekazem zawartym w dziełach graficznych. Uwolnienie potencjału narracyjnego i symbolicznego tych pierwszych wzbogaca ów język i znacząco wpływa na zwiększenie sugestywności przekazu. Widziany z tej perspektywy obraz współczesnej grafiki polskiej nie może być oczywiście kompletny, daje jednak możliwość głębokiego wejścia w specyfikę medium, rozpoznania jego potencjału i najbardziej prawdopodobnych linii rozwojowych w najbliższych latach. Jak pokazują przywołane w książce realizacje, świadome sprzężenie procesu z przekazem nie jest procederem marginalnym i w dużej mierze stanowi o sile i potencjale rozwojowym matrycowej sztuki.

Publikacja jest podsumowaniem prowadzonych przez autora od blisko dwóch dekad badań nad medium graficznym i jego przemianami w kontekście zmian technologicznych oraz kulturowych współczesnego świata. Jest zarazem pokłosiem wieloletnich kontaktów z artystami najważniejszych ośrodków graficznych w naszym kraju, pracy kuratorskiej, a także działalności w różnych gremiach organizacyjnych oraz jurorskich konkursów i przeglądów graficznych.

Wprowadzenie / 7
Proces i świadomość warsztatu / 11
Próba nowego spojrzenia na język procesu / 16
Obecność procesu graficznego w rodzimej refleksji teoretycznej i badawczej / 19

I. Matryca w procesie. Zmiany statusu i różne poziomy obecności / 27
Drewno i metal. Archeologia przywoływania matrycy i jej współczesne reperkusje / 29
Między naturą a twórczym gestem. Nieśmiałe świadectwa matrycowej materii w odbitkach / 34
Ślepe tłoczenie i dotyk matrycy / 53
Ślady procesu i gestu z metalowych płyt / 68
Ujawnianie matrycy. Materialność i wizualność matrycowych obiektów w kontekście procesu i pierwotnych funkcji / 80
Dematerializacja matrycy – konceptualne i technologiczne odsłony / 97

II. Druk i ślad. Drukowanie, matrycowanie
oraz projekcja jako różne drogi ujawniania obrazu / 115
Multiplikacja jako narzędzie obrazowe. Rożne strategie „zewnętrznego” i „wewnętrznego” powielenia / 118
Zmienna natura projekcji i język matrycowego obrazu / 137
Drukująca moc światła. Dosłowność i metaforyczność graficznego odbicia/projekcji / 163
Druk, matrycowanie i performatywność w sztuce graficznej / 180

III. Farba i podkład drukowy. Naskórek i ciało grafiki / 211
Tkankowość farby i rożne wizje obrazu / 214
Od papieru do słodkości. Podkład drukowy jako element obrazowej gry / 227
Na tropie papierowego genotypu / 228
Echo matrycowego ciała / 234
Materia przemawia / 240
Transparentne ciała versus obrazy. Wzajemne formowanie / 248

IV. Druk jako przystanek przed dalszą drogą. Tkankowe i komponentowe funkcje odbitki / 275
Dekonstrukcje odbitki – śmierć i odrodzenie grafiki / 279
Przypadek pierwszy – twórczy up-cycling grafiki / 280
Przypadek drugi – obrazowe reperkusje „niszczących” działań na odbitce / 295
Graficzne puzzle i potencjał powtórzenia – narracje rozgrywane między drugim i trzecim wymiarem / 310
Graficzny komponent w grze sztuki / 358

Zakończenie / 387
Summary / 391
Bibliografia / 399
Spis ilustracji / 419
Indeks nazwisk / 433

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum