Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak (red.)

Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4498-4
Publication year:
2022
Pages number:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Series:
Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4586-8
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4586-8

148,00 zł

miękka

Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak (red.)

Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Monografia stanowi trzeci tom serii „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, integrujący wyniki interdyscyplinarnych badań (zarówno studiów jednostkowych, jak i opracowań przekrojowych) nad kodeksami rękopiśmiennymi, podejmowane z uwzględnieniem różnych perspektyw i metod – literaturoznawczej, źródłoznawczej, kodykologicznej, muzykologicznej, zabytkoznawczej. W kolejnych działach uwidocznione są interdyscyplinarne ścieżki badacze, przede wszystkim w ramach źródłoznawstwa (Textus, z analitycznymi artykułami Michała Sołomieniuka i Moniki Opalińskiej) i historii sztuki (Pictura – z wnikliwym studium z zakresu historii sztuki autorstwa Szymona Tracza), ale też interdyscyplinarnych badań nad liturgicznymi księgami muzycznymi (Musica: artykuły Dominiki Grabiec, Piotra Ziółkowskiego oraz Moniki i Juliusza Raczkowskich), z ważnym wątkiem dziedzictwa pokrzyżackiego. Obok teoretycznych prac badawczych, służących rozpoznawaniu i wartościowaniu dziedzictwa rękopiśmiennego, monografia w dziale Traditio eksponuje nowoczesny obszar związany z ochroną i upowszechnieniem ksiąg rękopiśmiennych, w którym kluczową rolę odgrywa interdyscyplinarne podejście: działania konserwatorskie podejmowane przy średniowiecznych rękopisach (teksty Małgorzaty Pronobis-Brzezińskiej oraz Lidii Bannach-Szewczyk i Barbary Wojdyło) oraz aktywność związaną z ich udostępnieniem za pośrednictwem nowoczesnych technologii (rozdziały autorstwa Anny Karoliny Zawady, Marty Czyżak oraz Dominika Piotrowskiego).

Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak
Textus, pictura, musica – słowo wstępne / 7

TEXTUS
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ ŹRÓDŁOWYCH I ŹRÓDŁOZNAWCZYCH

Ks. Michał Sołomieniuk
Ewangelistarze grupy Kodeksu Wyszehradzkiego i missale plenarium z Gniezna: liturgioznawcza analiza porównawcza / 11

Monika Opalińska
Liryki średnioangielskie z kodeksu Cambridge University Library MS. Additional 5943 – na skrzyżowaniu starej i nowej filologii / 61

PICTURA
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO NOŚNIK OBRAZU

Ks. Szymon Tracz
Novum passionale de sanctis z połowy XIV wieku – włoski czy polski świadek liturgii w katedrze krakowskiej? / 77

MUSICA
ŚREDNIOWIECZNE KSIĘGI MUZYCZNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Piotr Ziółkowski
Rękopisy liturgiczne krzyżackiej proweniencji jako źródła muzyczne: problemy i perspektywy badawcze / 109

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu / 125

Dominika Grabiec
XVI-wieczny lwowski sekwencjarz dominikański sygn. 5L z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie – problemy kodykologiczne i repertuarowe / 185

TRADITIO
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO PRZEDMIOT OPIEKI KONSERWATORSKIEJ I DIGITALIZACJI ORAZ ŚWIADEK TRADYCJI PRZEKAZU TEKSTÓW

Małgorzata Pronobis-Brzezińska
XIII-wieczna Biblia sacra ze zbiorów Biblioteki PAN w Kórniku śladem kontaktów średniowiecznej Wielkopolski z Francją. Przyczynek konserwatorski do stanu badań / 211

Anna Karolina Zawada
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju – komunikat / 229

Marta Czyżak
Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dostępne on-line. Lumen animae w toruńskim rękopisie 15/II / 233

Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła
Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 247

Dominik M. Piotrowski
Upowszechnianie kolekcji średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą Omeka S – studium przypadku / 259

Wykaz skrótów / 273
Bibliografia / 275
Indeks rękopisów / 289
Indeks osobowy / 295
Indeks topograficzny / 301

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum