Wojciech Piasek

Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4830-2
Publication year:
2022
Pages number:
274
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Scientia – Universitas – Memoria
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4831-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4831-9

44,00 zł

miękka

Wojciech Piasek

Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej

Kategoria produktu:

Jadwiga Lechicka interesuje autora jako historyczka. Temu zainteresowaniu daje on pierwszeństwo i z takiego punktu wychodzi w swych rozważaniach. Bohaterkę książki przedstawia jako człowieka pojedynczego – jednostkę podejmującą wybory życiowe, mającą indywidualne pragnienia i oczekiwania wobec siebie. Wykorzystuje do tego ślady – biografemy, które pokazują ją jako podmiot prywatny z niepowtarzalnym jednostkowym doświadczeniem, bohaterkę swojego życia. Biografemy to informacje etnograficzne, które identyfikują prywatne doświadczenie, ale nie dają w nie wglądu. W związku z tym autor jednocześnie odwołuje się do biografemów i do stworzonego przez współczesne Lechickiej kobiety nowego wzorca kobiecości – „kobiety nowej i nowoczesnej”, sformułowanego po I wojnie światowej przez środowisko, z którym Lechicka była związana – homo academica.

Równolegle z zainteresowaniem Lechicką jako człowiekiem pojedynczym autor zajmuje się kulturowym porządkiem i relacją płci w międzywojennej i powojennej historiografii polskiej. Przygląda się temu z perspektywy doświadczeń Jadwigi Lechickiej, jej stosunku do siebie samej oraz jej działań związanych z edukacją, pracą zawodową i rodziną. Diagnozując przypadek Lechickiej, dokonuje kontekstualizacji jej biografemów w zgodne zestawienie – za sprawą pojęcia uwrażliwiającego porządku i relacji płci – z biografemami innych kobiet oraz dotyczącymi ich danymi statystycznymi.

WPROWADZENIE / 7

ROZDZIAŁ 1
CZŁOWIEK POJEDYNCZY W BADANIACH HISTORII HISTORIOGRAFII I METODOLOGII HISTORII / 23
1. Historia życia – człowiek pojedynczy w badaniach historii historiografii i metodologii historii / 25
2. Z punktu widzenia tubylca – człowiek pojedynczy w etnografii myśli historycznej / 35

ROZDZIAŁ 2
„KOBIETA NOWA I NOWOCZESNA”. PIERWSZA FALA FEMINIZMU I HOMO ACADEMICA / 42

ROZDZIAŁ 3
EDUKACJA I DROGA NAUKOWA / 50
1. Droga na studia / 50
2. Studia i doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza / 59
3. Starania o habilitację w II Rzeczypospolitej / 70
4. Habilitacja i profesura na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 84

ROZDZIAŁ 4
UCZESTNICTWO W ŻYCIU NAUKOWYM I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-ADMINISTRACYJNA / 113
1. Uczestnictwo w życiu naukowym II Rzeczypospolitej / 113
2. Uczestnictwo w życiu naukowym PRL / 123
3. Działalność naukowo-administracyjna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 134

ROZDZIAŁ 5
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ „SPRAWY KOBIECEJ” / 145
1. Działalność w organizacjach niepodległościowych / 145
2. Działalność w Polskim Stowarzyszeniu Kobiet z Wyższym Wykształceniem / 150
2.1. Działalność w czasach II Rzeczypospolitej / 161
2.2. Działalność w czasach PRL / 168
3. Działalność w organizacjach społecznych poza Polskim Stowarzyszeniem Kobiet z Wyższym Wykształceniem oraz inicjatywach politycznych w czasach II Rzeczypospolitej / 176

ROZDZIAŁ 6
O NOWY ŁAD ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO – INFINITA SOCIETAS GENERIS HUMANI / 181
1. Budowa racjonalnego systemu edukacji II Rzeczypospolitej / 183
1.1. Praca w administracji szkolnej drugiego stopnia / 184
1.2. Historia i wychowanie obywatelsko-państwowe / 190
2. Projekt regionalizmu humanistycznego / 196

ROZDZIAŁ 7
ŻYCIE PRYWATNE. MAŁŻEŃSTWO, RODZINA I ASPIRACJE ZAWODOWO-NAUKOWE / 202

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA / 210
APENDYKS. GŁOS – TWARZE – MIEJSCA – WYDARZENIA / 215
SPIS MATERIAŁÓW AUDIO I FOTOGRAFII / 240
WYKAZ SKRÓTÓW / 245
BIBLIOGRAFIA / 246
INDEKS NAZWISK / 265
Jadwiga Lechicka – a new and modern woman. Cultural order and gender relations in Polish historiography. SUMMARY / 273

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum