Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec (red.)

Zabytki – biologia – konserwacja

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4948-4
Publication year:
2022
Pages number:
298
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4949-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4949-1

52,00 zł

miękka

Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec (red.)

Zabytki – biologia – konserwacja

Kategoria produktu:

„ZABYTKI – BIOLOGIA – KONSERWACJA” to interdyscyplinarne opracowanie zbiorowe, w skład którego wchodzi 14 artykułów dotyczących różnych zagadnień związanych z ochroną zabytków przed zniszczeniami pochodzenia biologicznego, czyli przed biodeterioracją. Skupiono się przede wszystkim na obiektach wykonanych na podłożach z papieru (w tym fotografiach), z pergaminu, skóry lub na tkaninach. Autorami są specjaliści w zakresie biologii, chemii, medycyny oraz konserwatorzy dzieł sztuki, którzy w praktyce zawodowej rozwiązują problemy wynikające z rozwoju mikroorganizmów lub owadów w zbiorach. W publikacji zaprezentowano współczesne poglądy m.in. na metody badania szkodliwych mikroorganizmów z wykorzystaniem osiągnięć biologii molekularnej, na zastosowanie biocydów do dezynfekcji zabytków, uwzględniające prawne aspekty ich używania, oraz na monitoring zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w celu ich ochrony przed owadami. Uwagę zwrócono także na zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy, spowodowane kontaktem z porażonymi zbiorami lub biocydami.

Opracowanie jest przeznaczone głównie dla konserwatorów dzieł sztuki, którzy mają okazję uaktualnić swoją wiedzę z zagadnień biologii w konserwacji, a także dla studentów konserwacji jako uzupełnienie podstawowej wiedzy zdobywanej na zajęciach.

PRZEDMOWA / 7

Joanna Karbowska-Berent. Znaczenie badań nad biodeterioracją w dziedzinie konserwacji- -restauracji zabytków / 9

Beata Gutarowska, Justyna Szulc, Tomasz Ruman. Metagenomika i metabolomika – nowoczesne metody systemowe w identyfikacji mikroorganizmów oraz metabolitów odpowiedzialnych za niszczenie obiektów zabytkowych / 27

Tomasz Kozielec. Podatność fotografii na zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ujęciu historycznym / 59

Marta Wiszniewska. Zagrożenia zdrowotne związane z konserwacją zabytków na podłożu z papieru i skóry / 93

Małgorzata Piotrowska. Mikroorganizmy jako zagrożenie zdrowotne w pracy konserwatorów / 107

Marcin Draniak. Doświadczenia w zakresie skuteczności działań prewencyjnych zmniejszania ryzyka skażenia mikrobiologicznego środowiska muzealnego w Muzeum Narodowym w Warszawie / 123

Jarosław Pawłowicz, Joanna Karbowska-Berent. Monitorowanie owadów w muzeach / 141

Małgorzata Momot. Relokacja obiektów muzealnych – problemy konserwatorskie związane z przenoszeniem zbiorów do nowych pomieszczeń magazynowych / 153

Bogumił Brycki, Iwona Kowalczyk, Adrianna Szulc. Chemia w obronie sztuki / 171

Justyna Brycka. Podstawy prawne stosowania preparatów biobójczych w ochronie zabytków / 185

Justyna Szulc, Beata Gutarowska, Joanna Karbowska-Berent. Dezynfekcja zabytkowych tkanin / 197

Jarosław Sianko. Bankructwa prywatnych firm przechowujących akta – zagrożenia mikrobiologiczne oraz konsekwencje dla pracy konserwatorów archiwaliów / 221

Dariusz Subocz. Koncepcja „szpitala konserwatorskiego” – zabezpieczenie i ratowanie zabytków na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi / 237

Anna Thommée. Problemy z przechowywaniem nietypowych znalezisk archeologicznych na przykładzie manuskryptów koptyjskich z VIII w. odkrytych w Sheikh Abd-el Gurna w Egipcie / 251

ABSTRACTS / 271
NOTKI BIOGRAFICZNE AUTORÓW / 291

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum