• Home
  • Historia nowożytna
  • Salony, "salonierki", polityka. Studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku

Dorota Wiśniewska

Salony, "salonierki", polityka. Studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku

Publication year:
2023
Pages number:
478
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-5167-8
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-5166-1
eISBN:
978-83-231-5168-5

Dorota Wiśniewska

Salony, "salonierki", polityka. Studium porównawcze Paryża i Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku

Kategoria produktu:

Czym były osiemnastowieczne salony? Kto je prowadził i jak można było stać się częścią tego świata? Jakie aktywności towarzyszyły spotkaniom? Jakie funkcje pełniły salony w życiu społecznym i politycznym? Jaki był stosunek „salonierek” do polityki i w jakim stopniu salon pomagał im w ich publicznej działalności? Autorka odpowiada na te pytania, nawiązując do prac dotyczących salonu we Francji, pamiętników polsko-litewskiej szlachty oraz relacji podróżników, którzy odwiedzili Warszawę w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Porównuje życie towarzyskie elit we Francji i w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku, ukazując punkty wspólne i specyfikę obu środowisk. Wnioski z lektury korespondencji markizy Marie de Vichy-Chamrond du Deffand i Marii Radziwiłłowej pozwoliły z kolei zestawić kultury polityczne przykładowych „salonierek”, a także ukazać związki między życiem towarzyskim i politycznym z ich perspektywy.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 9

Część I. Salony
Rozdział 1. Źródła, ich krytyka i uwagi metodologiczne / 27
Rozdział 2. Salon, czyli co? / 33
W poszukiwaniu definicji / 33
Narodziny salonu i język opisujący salonowy świat / 34
Rozdział 3. Salony Paryża i Warszawy / 43
Gospodarze i gospodynie salonów / 43
Letnie rezydencje i prowincja / 55
W osiemnastowiecznej rezydencji / 59
Ludzie „wielkiego świata” / 64
Rozdział 4. W salonie / 87
Typowe aktywności / 87
Miasto i dwór / 108
Funkcje salonu w życiu społecznym i politycznym / 113
Podsumowanie. Salony Paryża i Warszawy / 139

Część II. „Salonierki” i polityka. Perspektywa mikro
Rozdział 5. Źródła i metoda / 149
Rozdział 6. Pani du Deffand i Maria Radziwiłłowa / 155
Biogramy / 155
Przyjaciele / 159
Trudne związki / 168
Listy pani du Deffand i Marii Radziwiłłowej / 176
Rozdział 7. Pola aktywności / 197
Wobec spraw publicznych / 199
Interesy osobiste / 209
Dla dobra rodziny, przyjaciół i „słusznej sprawy” / 229
Rozdział 8. Informacje i opinie / 271
Wiadomości publiczne / 274
O państwie i jego ustroju / 286
O kobietach wpływowych / 314
O mężczyznach politykach / 323
Wojna: między „wielkim nieszczęściem” a „nieszczęściem
koniecznym” / 337
Sprawy zagraniczne / 348
Rozdział 9. Obywatelki / 357
Kraj i społeczeństwo / 359
Centrum i prowincja / 371
Podsumowanie. Światy pani Du Deffand i Marii
Radziwiłłowej / 375

Zakończenie / 385
Aneks / 391
Bibliografia / 399
Summary / 423
Indeks osób / 427

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dorota Wiśniewska

    Doktorka, adiunktka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Bada europejskie oświecenie, skupiając się na historii kobiet w ujęciu porównawczym. Ponadto zajmuje się dydaktyką historii oraz public history. Autorka materiałów edukacyjnych do uczenia (się) historii oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Publikowała w wydawnictwach Routledge i Księgarni Akademickiej, a także w czasopismach „Gender & History”, „Revue historique”, „Przeglądzie Historycznym”, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym”. Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Edukacji i Nauki oraz rządu francuskiego (doktorat cotutelle na Uniwersytecie Wrocławskim i Paris Saclay).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum