Andrzej Sokala

Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-0995-2
Publication year:
1998
Pages number:
162
Nr wydania:
I, dodruk
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Andrzej Sokala

Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim

Kategoria produktu:

Bez względu na to, czy popularne i często powtarzane w odniesieniu do prostytucji, wyrażenia "najstarszy zawód świata", "problem stary jak świat", są prawdziwe, czy też nieco przesadzone, jest niewątpliwe, że zjawisko to ma długą tradycję i 'co najważniejsze - wykazuje zadziwiającą trwałość i odporność na wszelkie próby wyeliminowania go z życia społecznego. Jak dotąd bowiem żadnemu państwu, żadnemu z ustrojów społeczno-ekonomicznych, żadnej epoce nie udało się go skutecznie czy korzenić. Nic zatem dziwnego, że jako trwały, choć negatywny, element życia społecznego zjawisko prostytucji było i pozostaje do dziś przedmiotem żywego zainteresowania nauki. Niniejsza praca jest również tego dowodem.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE /3
I. Przedmiot badań / 3
II. Podstawa źródłowa / 5
III. Omówienie literatury przedmiotu / 7
IV. Układ pracy / 8
Rozdział pierwszy. LVCILLA EX CORPORE LVCRVM FACIEBAT Prostytutka, prostytucja, dom publiczny - kwestie terminologiczne / 11
I. Terminy używane dla określenia prostytutki / 11
1. Źródła nieprawnicze / 11
2. Źródła jurydyczne / 17
II. Terminy używane dla określenia prostytucji / 19
1. Źródła nieprawnicze / 19
2. Źródła jurydyczne / 20
III. Terminy używane dla określenia domu publicznego / 21
1. Źródła nieprawnicze / 21
2. Źródła jurydyczne / 22
IV. Wnioski / 22
Rozdział drugi. CUSCUS AMAT VALEAT, PEREAT QUI NOSCIT AMARE Prostytucja jako zjawisko społeczne w państwie rzymskim / 25
I. Powstanie i rozwój zjawiska / 25
II. Meretrices i prostitutio w ocenie rzymskiej opinii publicznej / 34
1. Meretrices i prostitutio w ocenie rzymskiej opinii publicznej
o tradycyjnej orientacji religijnej / 35
2. Fornicatrix i fornicatio w opinii środowisk chrześcijańskich
w państwie rzymskim / 42
III. Konkluzje / 49
Rozdział trzeci. PALAM CORPORE QUAESTUM FACERE Pojęcie prostytutki i prostytucji w prawie rzymskim / 53
I. Problem definicji prostytutki i prostytucji / 53
II. Definicja prostytutki Domicjusza Ulpiana / 54
l. Świadczenie usług seksualnych / 56
2. Świadomość pełnienia przez kobietę roli prostytutki / 60
3. Jawność działania / 62
4. Brak możliwości wyboru partnera / 64
5. "Wielokrotność " stosunków podejmowanych przez kobietę / 65
6. Odpłatność za seksualne usługi / 66
III. Konkluzje / 69
Rozdział czwarty. ILLAM TURPITER FACERE, QUOD SIT MERETRIX, NON TURPITER ACCIPERE, CUM SIT MERETRIX Status prostytutki w prawie rzymskim / 71
I. Licentiam stupri vulgare / 72
n. Vectigal meretricum / 78
III. Meretrix: p ersona infamis czy p ersona turpis? / 85
IV. Problem skuteczności żądania zwrotu zapłaty za świadczone przez prostytutkę usługi / 88
V. Capacitas prostytutki w prawie małżeńskim / 93
1. Meretrix a zakazy małżeńskie cesarza Augusta / 93
2. Zakazy małżeńskie w prawie poklasycznym ijustyniańskim / 97
3. Meretrices a konkubinat / 99
VI. Capacitas meretricis w rzymskim prawie spadkowym / 100
vn. Problem odpowiedzialności meretricis z actio servi corrupti / 103
VIII. Konkluzje / 105
ZAKOŃCZENIE / 109
WYKAZ SKRÓTÓW / 115
BIBLIOGRAFIA / 119
INDEKS ŹRÓDEŁ / 129

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum