Mirosława Wojtczak, Jerzy Malinowski (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t.1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1716-0
Publication year:
2004
Pages number:
248
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Series:
Toruńskie studia o sztuce orientu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

Miękka

Mirosława Wojtczak, Jerzy Malinowski (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t.1

Kategoria produktu:

Z przedmowy

Tom zawiera artykuły poświęcone zagadnieniom sztuki Azji, przygotowane przez historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki ze środowisk Warszawy, Krakowa i Torunia. Intencją redaktorów było połączenie dwóch sposobów badań zjawisk artystycznych z pozycji humanisty, interesującego się historią, wartościami estetycznymi i symboliką sztuki oraz - konserwatora, zajmującego się zagadnieniami technik artystycznych i zachowaniem materialnej substancji dzieła sztuki.

Układ tomu odzwierciedla zainteresowania polskich badaczy. Najwięcej artykułów dotyczy sztuki japońskiej. Stąd redaktorzy proponują wędrówkę od Japonii na wschodnim krańcu Azji na zachód przez Koreę, Chiny, Tybet i Mongolię, Indie, Kambodżę do Iranu i Bliskiego Wschodu, W ostatniej części zamieszczone zostały teksty prezentujące dorobek Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w badaniach i konserwacji dzieł sztuki Orientu.

Publikowane artykuły to w większości zmodyfikowane referaty wygłoszone na II Spotkaniu Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2002 roku w Toruniu. Ich autorami są w większości wykładowcy, doktoranci i absolwenci Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK oraz pracownicy muzeów i innych instytucji, przygotowujący w tej uczelni prace doktorskie.

Spis treści
Przedmowa; Jerzy Malinowski: O potrzebie poznania sztukiAzji; Joanna Wasilewska-Dobkowska: Wyobrażenia Dalekiego Wschodu wśrodowisku polskich jezuitów; Katarzyna Paczuska: Porcelana typu imariz kolekcji króla Augusta II w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu;Katarzyna Maleszko: Kolekcja japońskiego drzeworytu ukiyo-e w zbiorachMuzeum Narodowego w Warszawie, Historia kolekcji, rozwój, darczyńcy;Beata Romanowicz, Obraz - pismo - znak, O odczytywaniu japońskiegodrzeworytu; Anna Hanczewska: Jak ratowano Doroczne obrzędy; WeronikaMaria Liszewska: Badania możliwości zastosowania tradycyjnej japońskiejkonstrukcji karibari do sezonowania tkanin jedwabnych po zabiegudublowania z użyciem kleju skrobiowego; Ludomir Franczak: Konserwacjajapońskiego gaku z przedstawieniem lisa wśród traw połączona zwykonaniem karibari z materiałów dostępnych w Polsce; AgnieszkaHelman-Ważny, Nam-Seok Cho: Hanji. Tradycyjne metody produkcji papieruw Korei i jego zastosowanie w dziełach sztuki; Bogna Łakomska: ŚwiętoSmoczych Łodzi - chiński listek albumowy z Muzeum Narodowego wWarszawie; Anna Hanczewska: Ptaki - konserwacja zwoju chińskiego.Spotkanie wschodniej i zachodniej tradycji konserwacji; KatarzynaGarczewska, Technika wykonywania tanek - religijnych obrazówbuddyjskich; Katarzyna Lewandowska-Michalska: Złoty wiek rzeźbymongolskiej - życie i twórczość Zanabazara; Dorota Kamińska: Portretyartystów w indyjskim malarstwie miniaturowym; Anna Hałucha-Lim:Kambodżański rękopis na liściach palmowych z przełomu XIX/XX wieku zezbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - propozycja konserwacjizachowawczej; Magdalena Ginter: Miniatury z "Diwanu" Hafiza,przypisywane Sultanowi Mohammedowi, z Biblioteki Głównej UniwersytetuMikołaja Kopernika; Iwona Kamila Brzewska: Starożytne pierwowzoryparochetu - zasłony na aron ha-kodesz w źródłach pisanych iikonograficznych; Tamara Sztyma: Obraz Żydów i tradycji żydowskiej wikonografii bizantyjskiej; Alicja B. Strzelczyk, Halina Rosa, MirosławaWojtczak: Działalność naukowa, dydaktyczna i konserwatorska ZakładuKonserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i KonserwatorstwaUniwersytetu Mikołaja Kopernika; Mirosława Wojtczak: Badania ikonserwacja dział sztuki Orientu w Zakładzie Konserwacji Papieru iSkóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; The Section of Oriental ArtNicolaus Copernicus University in Toruń; Publikacje książkowe PracowniSztuki Orientu

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum