Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2007
Liczba stron:
180
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Artykuły: Tomasz Falkowski (Toruń) - O "kryzysie" (w) historii. Zarys struktury pola historycznego; Mireille Corbier (Paryż) - Rodzina i pokrewieństwo: oryginalne cechy społeczeństwa rzymskiego (II w. p.n.e. - III w. n.e.); Robert Frost (Aberdeen) - Dobry Król, Zły Król; Andrzej Majdowski (Warszawa) - Katolicyzm w Rosji do 1719 roku; Tomasz Chrzanowski (Toruń) - Porozbiorowa ocena reform czasów stanisławowskich; Zygmunt Zieliński (Lublin) - Kościół rzymskokatolicki jako czynnik wspótkształtujący stosunki polsko-niemieckie w XX wieku. Artykuły recenzyjne i recenzje: Marilyn B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, Blackwell, Oxford 2005, ss. XXVI+343 (Aneta Franczak, Marcin Pawlak, Toruń); David Allan, Scotland in the eighteenth century: union and enlightenment, Longman, Harlow 2002, ss. 220 (Paweł Hanczewski, Toruń); Roy Porter, Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World, Penguin Books, 2000 (Magdalena Śnieć,Toruń); Małgorzata Ewa Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwiegeograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2005, ss. 347 (Adam Kucharski, Toruń); BogusławCzechowicz, Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku. WrocławskaFundacja Studentów Historii Sztuki, Wrocław 2004 (Jarosław Łuczyński, Toruń); Maciej Sadowski CScR, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków 2005, ss. 528 (Sylwia Grochowina,Toruń); Andrzej Kola, Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy nacmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i RadaOchrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Toruń 2005, ss. 442, indeks osobowy,240 ilustracji i planów (Maria Magdalena Blombergowa, Łódź); Britain since 1945, edited by Jonathan Hollowell, Blackwell, Oxford 2003, ss. 464 (Paweł Hanczewski, Toruń). Noty bibliograficzne: Archiwa - kancelarie - zbiory, t. l, red. Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta, Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń); Wiesław Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń); Napoleon i Polacy, red. Jacek Macyszyn, Warszawa 2005 (Wiesława Duży,Toruń); Małgorzata Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XV1II wiekuz kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń2005 (Wiesława Duży, Toruń); Przemysław Wojciechowski, CzcicieleHerkulesa w Rzymie. Studium epigraficzno-antroponomastyczne (1-IV w.n.e.), Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń).Kronika naukowa: II Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Region w edukacji historycznej. Nauka - doradztwo - praktyka, Toruń, 19-21 września 2005 (Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek,Toruń); XIII konferencja z cyklu "Ordines Militares - ColloquiaTorunensia Historica": "Zakony rycerskie jako władcy: terytoria,posiadłości ziemskie i Kościół", Toruń, 23-24 września 2005 (Paweł A. Jeziorski, Krzysztof Kwiatkowski,Toruń); Międzynarodowa konferencja "Wojny północne w XVI-XVIII wieku.W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem" pod patronatem honorowymMichała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Toruń, 27-29 września2005 (Anna Ziemlewska, Toruń); Niemiecko-polska konferencja na temat elektronicznych edycji źródeł historycznych, Berlin, 21-22 października 2005 (Krzysztof Kępiński,Toruń); Międzynarodowa konferencja naukowa "Emigracja polska wobecproblemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu drugiej wojnyświatowej", Ciechocinek, 24-26 listopada 2005 (Zbigniew Girzyński,Toruń); Międzynarodowa konferencja naukowa "Belliculum diplomaticum IIThorunense". Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczui czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń, 8-9 grudnia 2005 (Dorota Szyling,Toruń); Międzynarodowa konferencja poświęcona problemom organizacyjnymsit zbrojnych od XVI do XX wieku "Od armii komputowej do narodowejIII", Toruń, 8-9 grudnia 2005 (Maciej Krotofil, Toruń)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum