Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2007
Liczba stron:
180
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 8/2006

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

Artykuły: Tomasz Falkowski (Toruń) - O "kryzysie" (w) historii. Zarys struktury pola historycznego; Mireille Corbier (Paryż) - Rodzina i pokrewieństwo: oryginalne cechy społeczeństwa rzymskiego (II w. p.n.e. - III w. n.e.); Robert Frost (Aberdeen) - Dobry Król, Zły Król; Andrzej Majdowski (Warszawa) - Katolicyzm w Rosji do 1719 roku; Tomasz Chrzanowski (Toruń) - Porozbiorowa ocena reform czasów stanisławowskich; Zygmunt Zieliński (Lublin) - Kościół rzymskokatolicki jako czynnik wspótkształtujący stosunki polsko-niemieckie w XX wieku. Artykuły recenzyjne i recenzje: Marilyn B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, Blackwell, Oxford 2005, ss. XXVI+343 (Aneta Franczak, Marcin Pawlak, Toruń); David Allan, Scotland in the eighteenth century: union and enlightenment, Longman, Harlow 2002, ss. 220 (Paweł Hanczewski, Toruń); Roy Porter, Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern World, Penguin Books, 2000 (Magdalena Śnieć,Toruń); Małgorzata Ewa Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwiegeograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2005, ss. 347 (Adam Kucharski, Toruń); BogusławCzechowicz, Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku. WrocławskaFundacja Studentów Historii Sztuki, Wrocław 2004 (Jarosław Łuczyński, Toruń); Maciej Sadowski CScR, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków 2005, ss. 528 (Sylwia Grochowina,Toruń); Andrzej Kola, Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy nacmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i RadaOchrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Toruń 2005, ss. 442, indeks osobowy,240 ilustracji i planów (Maria Magdalena Blombergowa, Łódź); Britain since 1945, edited by Jonathan Hollowell, Blackwell, Oxford 2003, ss. 464 (Paweł Hanczewski, Toruń). Noty bibliograficzne: Archiwa - kancelarie - zbiory, t. l, red. Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta, Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń); Wiesław Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń); Napoleon i Polacy, red. Jacek Macyszyn, Warszawa 2005 (Wiesława Duży,Toruń); Małgorzata Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XV1II wiekuz kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń2005 (Wiesława Duży, Toruń); Przemysław Wojciechowski, CzcicieleHerkulesa w Rzymie. Studium epigraficzno-antroponomastyczne (1-IV w.n.e.), Toruń 2005 (Wiesława Duży, Toruń).Kronika naukowa: II Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Region w edukacji historycznej. Nauka - doradztwo - praktyka, Toruń, 19-21 września 2005 (Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek,Toruń); XIII konferencja z cyklu "Ordines Militares - ColloquiaTorunensia Historica": "Zakony rycerskie jako władcy: terytoria,posiadłości ziemskie i Kościół", Toruń, 23-24 września 2005 (Paweł A. Jeziorski, Krzysztof Kwiatkowski,Toruń); Międzynarodowa konferencja "Wojny północne w XVI-XVIII wieku.W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem" pod patronatem honorowymMichała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Toruń, 27-29 września2005 (Anna Ziemlewska, Toruń); Niemiecko-polska konferencja na temat elektronicznych edycji źródeł historycznych, Berlin, 21-22 października 2005 (Krzysztof Kępiński,Toruń); Międzynarodowa konferencja naukowa "Emigracja polska wobecproblemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu drugiej wojnyświatowej", Ciechocinek, 24-26 listopada 2005 (Zbigniew Girzyński,Toruń); Międzynarodowa konferencja naukowa "Belliculum diplomaticum IIThorunense". Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczui czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń, 8-9 grudnia 2005 (Dorota Szyling,Toruń); Międzynarodowa konferencja poświęcona problemom organizacyjnymsit zbrojnych od XVI do XX wieku "Od armii komputowej do narodowejIII", Toruń, 8-9 grudnia 2005 (Maciej Krotofil, Toruń)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum