Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2003
Liczba stron:
238
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 3/2003

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ARTYKUŁY

Wojciech Jóźwiak (Toruń), Tworzenie się grup rządzących w Bydgoszczy do połowy XV stulecia
Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewiczów - problemy identyfikacji
Aneta Niewęgłowska (Toruń), Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku - stan i perspektywy badań
Ausra Jureviciute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953

ANKIETA KLIO

Andrzej Tomczak (Toruń), Kilka refleksji o przyszłości archiwistyki
Krzysztof Skupieński (Lublin), Przegląd stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przyszłością kształcenia archiwistów w Polsce
Waldemar Chorążyczewski (Toruń), O archiwistykę integralną

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Ostojowie (Mościce) ze Ściborza i inni Polacy na Węgrzech w późnym średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanisława A. Sroki
Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Kraków 2001, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202 (Renata Skowrońska-Kamińska, Toruń)
Anna Michałowska, Między demokracją a oligarchią. Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu (od polowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog" (Szymon Kazusek, Kielce)
Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na Górnym Śląsku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195 (Aneta Niewęgłowska, Toruń)
Piotr Zarzycki, Południowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400 (Piotr Saja, Inowrocław)
Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690 (Sylwia Grochowina, Toruń)
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje (Aleksander Waszkiewicz)

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Maciej Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zacbodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2002. - 225 s. (Ireneusz Czarciński)
Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne: wybór pism, Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s. (Ireneusz Czarciński)
Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toruń, Wydawnitwo UMK 2002. - 267 s. (Ireneusz Czarciński)
Księgi małoletnich z lat 1376-1429- Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toruń, Wydawnictwo UMK 2002. - 111 s. (Ireneusz Czarciński)
Andrzej Radzimiński, Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa, Warszawa, DIG 2002. - 191 s. (Ireneusz Czarciński)

KRONIKA NAUKOWA

Międzynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i społeczeństwa miejskiego w strefie hanzeatyckiej w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toruń 11-15 DC 2002 (Paweł A- Jeziorski)
I Kongres Mediewistów Polskich, Toruń 16-18 DC 2002 (Paweł A. Jeziorski)
Sprawozdanie z V olsztyńskiej konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt" (Bogusław Bogucki)
"Władza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Białystok 10-12 X 2002 (Marzena Liedke)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum