Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2005
Liczba stron:
170
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ArtykułySzymon Olszaniec (Toruń), Kilka uwag na temat życia i kariery Fl. Maternusa Cynegiusza; Jacek Wijaczka (Toruń), Procesy o czary w Polsce w dobie Oświecenia. Zarys problematyki; Szymon Gołębiewski (Toruń), Generałowie Konfederacji - amerykańska emigracja polityczna po wojnie secesyjnej; Bogusław Mansfeld (Toruń), Muzea na ziemiach otrzymanych; Głosy w dyskusji: Piotr Łukaszewicz (Wrocław); Bogdana Kozińska (Szczecin). Artykuły recenzyjne i recenzje:Paweł Hanczewski, Dyplomacja brytyjska w Europie Środkowo-Wschodniejw latach 1748-1756. Misje w Berlinie, Dreźnie, Petersburgu i Wiedniu,Toruń 2000, s. 221 (Grzegorz Chomicki); Krzysztof Nawotka,Aleksander Wielki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, WydawnictwoUniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004, ss. 612 (Joanna Longfors);Zdzisław Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o eliciewładzy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss.388 (Jacek Wijaczka); Benno Teschke, The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the Making of Modern International Relations, Verso, London-New York 2003, ss. 308 (Paweł Hanczewski); Urszula Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Semper, Warszawa 2003, ss. 288 (Paweł Hanczewski); Jeremy Black, Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century, Cambridge University Press 2004, ss. 246 (Radosław Radziszewski);Moshe Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskiew Rzeczypospolitej XVIII wieku, przekład Wojciech Tyszka, BibliotekaNarodowa, Warszawa 2005, ss. 305 (Jacek Wijaczka);German-American Immigration and Ethnicity in Comparatwe Perspective,ed. Wolfgang Helbich, Walter Kamphoefner, Madison 2004, ss. 356 (Szymon Gołębiewski);Alfred Wysocki, Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924-1928.Wspomnienia. Wybór, opracowanie i przedmowa Paweł Jaworski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 2l6 (Mirosława Józefiak); Joanna Śmigielska, Teatr władzy lokalnej. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, ss. 191 (Rafał Nowakowski). Dyskusje, polemikiStefan Kwiatkowski (Szczecin), Utracona wiarygodność statutów Jakuba z Leodium 159. Noty bibliograficzne: "Folia Toruniensia", 2000-2004, R. 1-4, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu (Ireneusz Czarciński);Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, pod redakcją Leszka Kajzera,[Wyd.] Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Instytut ArcheologiiUniwersytetu Łódzkiego. Rypin 2004, ss. 306 (Magdalena Bilska-Ciećwierz);Karol Górski - człowiek i uczony, część II, pod redakcją MarianaBiskupa, Janusza Tandeckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, ss. 119 (Patryk Tomaszewski);Magda Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchueugenicznego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa2003, ss. 389 (Patryk Tomaszewski); Młode pokolenie polskichemigrantów. Jego losy i problemy w XX wieku, zbiór studiów pod redakcjąRyszarda Sudzińskiego, Włocławek 2004 (Hubert Stys). Kronika naukowa: Międzynarodowa konferencja "Edycja listów i korespondencji - metody edytorskie i projekty", Toruń 28-30 października 2004 r. (Robert RucińskiRenata Skowrońska-Kamińska); Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, Toruń 4-5 listopada 2004 r. (Patrycja Kurowska); Konferencja naukowa "Humanities in New Europę", Kowno 13-14 lutego 2005 r. (Aleksander Anikowski)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum