Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2005
Liczba stron:
170
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 7/2005

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ArtykułySzymon Olszaniec (Toruń), Kilka uwag na temat życia i kariery Fl. Maternusa Cynegiusza; Jacek Wijaczka (Toruń), Procesy o czary w Polsce w dobie Oświecenia. Zarys problematyki; Szymon Gołębiewski (Toruń), Generałowie Konfederacji - amerykańska emigracja polityczna po wojnie secesyjnej; Bogusław Mansfeld (Toruń), Muzea na ziemiach otrzymanych; Głosy w dyskusji: Piotr Łukaszewicz (Wrocław); Bogdana Kozińska (Szczecin). Artykuły recenzyjne i recenzje:Paweł Hanczewski, Dyplomacja brytyjska w Europie Środkowo-Wschodniejw latach 1748-1756. Misje w Berlinie, Dreźnie, Petersburgu i Wiedniu,Toruń 2000, s. 221 (Grzegorz Chomicki); Krzysztof Nawotka,Aleksander Wielki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, WydawnictwoUniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004, ss. 612 (Joanna Longfors);Zdzisław Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o eliciewładzy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, ss.388 (Jacek Wijaczka); Benno Teschke, The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the Making of Modern International Relations, Verso, London-New York 2003, ss. 308 (Paweł Hanczewski); Urszula Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Semper, Warszawa 2003, ss. 288 (Paweł Hanczewski); Jeremy Black, Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century, Cambridge University Press 2004, ss. 246 (Radosław Radziszewski);Moshe Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskiew Rzeczypospolitej XVIII wieku, przekład Wojciech Tyszka, BibliotekaNarodowa, Warszawa 2005, ss. 305 (Jacek Wijaczka);German-American Immigration and Ethnicity in Comparatwe Perspective,ed. Wolfgang Helbich, Walter Kamphoefner, Madison 2004, ss. 356 (Szymon Gołębiewski);Alfred Wysocki, Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924-1928.Wspomnienia. Wybór, opracowanie i przedmowa Paweł Jaworski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 2l6 (Mirosława Józefiak); Joanna Śmigielska, Teatr władzy lokalnej. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, ss. 191 (Rafał Nowakowski). Dyskusje, polemikiStefan Kwiatkowski (Szczecin), Utracona wiarygodność statutów Jakuba z Leodium 159. Noty bibliograficzne: "Folia Toruniensia", 2000-2004, R. 1-4, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu (Ireneusz Czarciński);Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, pod redakcją Leszka Kajzera,[Wyd.] Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Instytut ArcheologiiUniwersytetu Łódzkiego. Rypin 2004, ss. 306 (Magdalena Bilska-Ciećwierz);Karol Górski - człowiek i uczony, część II, pod redakcją MarianaBiskupa, Janusza Tandeckiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, ss. 119 (Patryk Tomaszewski);Magda Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchueugenicznego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa2003, ss. 389 (Patryk Tomaszewski); Młode pokolenie polskichemigrantów. Jego losy i problemy w XX wieku, zbiór studiów pod redakcjąRyszarda Sudzińskiego, Włocławek 2004 (Hubert Stys). Kronika naukowa: Międzynarodowa konferencja "Edycja listów i korespondencji - metody edytorskie i projekty", Toruń 28-30 października 2004 r. (Robert RucińskiRenata Skowrońska-Kamińska); Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, Toruń 4-5 listopada 2004 r. (Patrycja Kurowska); Konferencja naukowa "Humanities in New Europę", Kowno 13-14 lutego 2005 r. (Aleksander Anikowski)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum