• Strona główna
  • Historia najnowsza
  • 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Aleksander Smoliński

1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2183-1
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
508
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński

1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość

Słynna l Armia Konna oraz postać jej wodza Siemiona Michajtowicza Budionnego była - i jest nadal - dość powszechnie znana nie tylko w byłym Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, a współcześnie w Rosji, lecz również często obecna w historiografii europejskiej, a przede wszystkim w polskiej. Za czasów sowieckich w świadomości społeczeństwa, głównie rosyjskiego, ale także pozostałych republik europejskiej części ZSRS, funkcjonowała ona na zasadach tworzonego oraz podtrzymywanego przez państwo oficjalnego i jednocześnie pozytywnego mitu. Obok kart urzędowej historii obecny był on też w pieśni, literaturze i teatrze, sztukach plastycznych oraz w filmie. Ponadto służba w szeregach l Armii Konnej zarówno przed 1941r., jak i później, choć już w nieco mniejszym stopniu, znacznie ułatwiała dalszą karierę wojskową, a w latach trzydziestych dość skutecznie chroniła przed represjami w ramach masowych czystek, jakie dotknęły wtenczas Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną. W rezultacie sporo byłych „konarmiejców", nie zawsze mając dostateczne kwalifikacje wojskowe lub intelektualne, osiągnęło najwyższe sowieckie godności wojskowe, obejmując często najważniejsze stanowiska w państwie i w armii. Stanowili więc oni ważną część elity ówczesnych sowieckich sił zbrojnych. Jednocześnie jeszcze przed 1941 r., w uznaniu ich zasług z czasów wojny domowej, wszystkie dywizje kawalerii wchodzące w skład byłej l Armii Konnej otrzymały liczne najwyższe sowieckie odznaczenia.

Warto dodać, iż jesienią 1971 r. w stanicy Budionnowskiej w Obwodzie Rostowskim powstało Muzeum l Armii Konnej, w otwarciu którego zdążył jeszcze wziąć udział Siemion Michajłowicz Budionny. Natomiast w 1973r., już po jego śmierci, w celu „uwiecznienia pamięci wielkiego dowódcy i bohatera wojny domowej oraz Wielkiej Wojny Ojczyźnianej"postanowieniem Prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej Sowieckiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej miasto Prikumsk i Rejon Prikumski leżące w Kraju Stawropolskim zostały przemianowane na Budionnowsk i Rejon Budionnowski. Ponadto na mocy decyzji Rady Ministrów ZSRS jego imię nadano Wojskowej Akademii Łączności, na gmachu dowództwa Moskiewskiego Okręgu Wojskowego wmurowano tablicę pamiątkową,a jedna z większych ulic Moskwy otrzymała nazwę Prospektu Budionnego.

WSTĘP /7
ROZDZIAŁ I
Geneza i dzieje l Armii Konnej do kwietnia 1920 roku /29
Kawaleria rosyjska w ostatnich latach panowania cara Mikołaja II oraz w przededniu wojny domowej w Rosji /29
Kawaleria „białych" i „czerwonych" w pierwszym okresie wojny domowej
w Rosji oraz dzieje 4 Dywizji Kawalerii - do czerwca 1919 roku /33
OdKorpusuKonnego10Armiido l Armii Konnej i formowanie kolejnych podległych im dywizji kawalerii - czerwiec 1919-kwiecień 1920 roku /39
ROZDZIAŁ II
Przygotowania do przegrupowania na polski teatr działań wojennych oraz ustalenie ostatecznego O. de B. l Armii Konnej- kwiecień-maj 1920 roku /70
ROZDZIAŁ III
Siraty poniesione podczas walk z Wojskiem Polskim oraz spadek morale, uzyskane zdobycze - czerwiec-wrzesień 1920 roku /161
ROZDZIAŁ IV
Zmiany stanu liczebnego oraz O. de B. armii Budionnego podczas jej walk z Wojskiem Polskim latem 1920 roku /264
ROZDZIAŁ V
Pociągi pancerne l Armii Konnej w trakcie jej walk na polskim teatrze działań wojennych - maj-wrzesień 1920 roku /366
ROZDZIAŁ VI
Wiedza Sztabu Generalnego oraz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego o stanie organizacyjnym i liczebnym l Armii Konnej podczas jej walk na froncie polskim w 1920 roku /385
ROZDZIAŁ VII
Bilans strat w ludziach, koniach i materiale wojennym poniesionych w okresie maj~wrzesień 1920 roku /420

ZAKOŃCZENIE /446
BIBLIOGRAFIA /454
SPIS TABEL /479
INDEKS OSÓB /481
INDEKS GEOGRAFICZNY /494
Summary /500

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum