• Strona główna
  • Historia nowożytna
  • Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1667-9
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
112
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej. Toruń 18 kwietnia 2002 roku

Kategoria produktu:

Badania nad kancelarią monarszą rozwinęły się w Polsce szczególnie w pierwszych kilkunastu latach po zakończe­niu drugiej wojny światowej. Powstało wówczas kilka fun­damentalnych monografii nie wychodzących jednak poza średniowiecze. Po pewnej przerwie zaczęły się również ukazywać mniejsze opracowania dotyczące węższych za­gadnień, zwłaszcza personelu kancelaryjnego w wieku XVI. Dopiero jednak stosunkowo niedawno pojawiło się grono młodszych badaczy bardziej zainteresowanych kancelarią królewską także w stuleciach siedemnastym, a nawet osiemnastym. To z ich grona wyszła inicjatywa zorganizo­wania konferencji na temat „Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem", której pokłosiem jest niniejszy tom. Konferencja odbyła się w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu 18 kwie­tnia 2OO2 r., a sprawozdanie z jej przebiegu zostało opubli­kowane w „Archiwiście Polskim" oraz w „Studiach Źródłoznawczych"

Wstęp (Andrzej Tomczak) /7
Wojciech Krawczuk - Metryka Koronna. W stronę inwentarza idealnego /11
Hubert Wajs - Propozycja bazy danych do opracowywania ksiąg Metryki Koronnej z czasów Stefana Batorego /19
Waldemar Chorążyczewski - Nowożytny dokument królewski. Możliwości badawcze /27
Marcin Hlebionek - Nowożytne pieczęcie królów polskich / 49
Henryk Palkij - Cancelaria królewska w systemie politycznym Rzeczypospolitej. Problem analizy źródeł masowych /71
Rafał Jaworski - Kancelaria litewska X1V-XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze /89
Dyskusja / l 05

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum