Jerzy Smulski

Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2367-5
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
184
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

17,50 zł

miękka

Jerzy Smulski

Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu

Kategoria produktu:

Studia zawarte w niniejszym tomie dotyczą dziejów polskiej polonistyki literaturoznawczej w dobie stalinizmu. Poruszają przy
tym zagadnienia, które nie były do tej pory przedmiotem refleksji. Zostały one podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się cztery studia ściśle dotyczące stalinowskiego literaturoznawstwa. Najobszerniejsze z nich opisuje dzieje zjazdów młodzieży polonistycznej; zjazdów odgrywających ważną rolę w procesie stalinizacji polskiego literaturoznawstwa. Drugie dotyczy miejsca Zygmunta Krasińskiego w marksistowskiej wizji polskiego romantyzmu. Dwa pozostałe poświęcone zostały dyskusjom toczącym się u schyłku polskiego stalinizmu: dyskusji „podręcznikowej” oraz dyskusji o „nurtologii”. W grupie drugiej znalazły się trzy studia związane z literaturoznawstwem doby stalinizmu w sposób mniej bezpośredni (stąd w podtytule tej książki pojemny znaczeniowo przyimek „wokół”). Pierwsze z nich opisuje najważniejszą (bo najbardziej typową dla epoki) antologię ogłoszoną w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych; mowa o książce Wiersze, które lubimy, opracowanej przez Jana Kotta i Adama Ważyka. Drugi szkic dotyczy toczących się u schyłku stalinizmu dyskusji o polityce przekładowej, a więc kwestii ważnej także z punktu widzenia ówczesnego literaturoznawstwa. Artykuł trzeci pokazuje – na przykładzie pisarstwa Johna Steinbecka – meandry polityki przekładowej w Polsce Ludowej. Mam nadzieję, iż zebrane tu studia i szkice ułatwią zadanie przyszłemu autorowi monografii poświęconej polskiemu literaturoznawstwu wczesnych lat pięćdziesiątych.

Wstęp

Część I
„Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”. Historia sześciu Zjazdów Naukowych Młodzieży Polonistycznej
Miejsce Zygmunta Krasińskiego w marksistowskiej refleksji historycznoliterackiej i dydaktyce szkolnej doby stalinizmu
„Przedodwilżowe” dyskusje o literaturze dwudziestolecia międzywojennego
O pierwszych syntezach współczesnej literatury polskiej z lat pięćdziesiątych XX wieku

Część II
„Epoka antologii”. Pendant do pewnego hasła słownikowego
„Przedodwilżowe” dyskusje o polityce przekładowej w latach stalinizmu
Meandry polskiej recepcji twórczości Johna Steinbecka (lata 1945–1968)

Nota bibliograficzna
Indeks osobowy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Jerzy Smulski

    Absolwent UMK (1979), także doktoryzowany (1987) i habilitowany (1995); od 1997 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie: Instytucie Literatury Polskiej) UMK; w 2003 roku uzyskał tytuł profesora. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku i teorią literatury; z tego zakresu opublikował cztery monografie i zbiory studiów: Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego (Toruń 1993), Pękanie lodów. Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954–1955 (Toruń 1995), Od Szczecina do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych (Toruń 2002), „Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu (Toruń 2009) oraz liczne artykuły w czasopismach polonistycznych („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Teksty Drugie”, „Polonistyka”) oraz pracach zbiorowych; współredaktor naukowy dwóch tomów zbiorowych: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku (Toruń 1999), Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty (Łowicz 2001). Od 2003 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2007 – członek prezydium Komitetu).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum