Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz

Technologie bioenergetyczne. Monografia

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2441-2
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz

Technologie bioenergetyczne. Monografia

Kategoria produktu:

Z satysfakcją przekazujemy Państwu opracowanie monograficzne pt.: „Technologie bioenergetyczne". Myślą przewodnią naszego przedsięwzięcia jest przedstawienie aktualnych informacji na temat produkcji, przetwarzania oraz wykorzystania energii odnawialnej, jaką jest energia z biomasy w Polsce i na świecie. W tym celu przygotowaliśmy i wysłaliśmy niemal 400 ankiet do wytwórców bioenergii w Polsce.

Wszystkim respondentom, którzy odpowiedzieli na nasze ankiety składamy serdeczne podziękowania. Pragniemy również skierować podziękowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Dziekana Wydziału Chemii UMK, którzy udzielili pomocy finansowej oraz jednostkom administracji państwowej, stowarzyszeniom oraz przedstawicielom rolnictwa i przemysłu, którzy przekazali nam informacje niezbędne podczas przygotowania opracowania.

W naszej ocenie, opublikowany materiał w przeważającym stopniu ma charakter faktograficzny, a przytoczone rozwiązania proekologiczne z całą pewnością wymagałyby pełniejszej analizy technicznej. Licząc zatem na życzliwe przyjęcie przekazanego Państwu opracowania, wyrażamy pełne przekonanie, iż następna edycja monografii poświęconej energii alternatywnej pozwoli nam zamieścić kolejne przykłady wdrażanych instalacji w Polsce i na świecie.

Autorzy

Słowo wstępne

Wprowadzenie

Biomasa - definicje, powstawanie, podział, potencjał

Biomasa jako źródło energii pierwotnej

Fotosynteza C-3

Fotosynteza C-4

Biomasa na cele energetyczne

Zasoby biomasy

Biomasa jako ekopaliwo

Charakterystyka drewna i słomy jako paliwa

Drewno

Pozyskiwanie drewna odpadowego

Słoma

Plantacje roślin energetycznych z przeznaczeniem na biomasę

Warunki klimatyczno-glebowe uprawy roślin energetycznych w Polsce

Przegląd roślin energetycznych z przeznaczeniem na biomasę

Przykłady plantacji w Polsce

Aglomeryzacja biomasy - brykiety, pelety

Charakterystyka i scalanie materiałów drobnoziarnistych

Prasy do peletyzacji i brykietowania

Brykiety z biomasy

Pelety z biomasy

Wytwarzanie i badanie brykietów z węgla i biomasy

Rynek peletów w UE i w Polsce

Spalanie biomasy

Spalanie drewna

Spalanie słomy

Badania nad spalaniem biomasy

Przykłady spalania biomasy w Polsce

Współspalanie biomasy

Współspalanie odpadów

Przygotowanie biomasy i paliwa do komory paleniskowej

Kotły rusztowe

Kotły pyłowe

Kotły fluidalne

Problemy podczas współspalania węgla i paliwa z odpadów

Zgazowanie, piroliza biomasy

Zgazowanie biomasy

Piroliza biomasy

Biowodór

Ogniwa paliwowe

Paliwa alkoholowe i eterowe (silniki iskrowe)

Bioetanol

Fermentacja alkoholowa

Biometanol

Bio-etery

Biopaliwa alkoholowe w Polsce

Oleje roślinne, biodiesel

Rośliny oleiste

Otrzymywanie oleju

Wytwarzanie estrów

Zagospodarowanie gliceryny

Wykorzystanie alg do produkcji biodiesla

Wpływ biopaliw na silniki i emisję zanieczyszczeń

Biopaliwa a ochrona środowiska

Pozyskiwanie i wzbogacanie biogazu

Rola i znaczenie fermentacji metanowej w przyrodzie

Zastosowanie fermentacji metanowej

Fermentacja metanowa i techniki oczyszczania biogazu

Degradacja biomasy w obecności nieorganicznych akceptorów

Rola jonów octanowych i wodoru cząsteczkowego

Konwersja biopolimerów do metanu i tlenku węgla(IV)

Rozkład węglowodanów

Rozkład białek

Rozkład lipidów

Techniki oczyszczania biogazu

Technika membranowa

Technika absorpcji fizycznej

Technika absorpcji chemicznej

Technika adsorpcyjna

Bioenergia z odpadów

Spalarnie odpadów komunalnych

Bioenergia w spalarniach odpadów medycznych

Współspalanie odpadów w piecach cementowych (Lafarge Cement S.A.)

Ankiety-opis

Załączniki 1

Załącznik 2

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum