Grażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
987-83-231-2475-7
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
268
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,90 zł

miękka

Grażyna Gzella

Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914

W dotychczasowych badaniach nad historią powstałej w 1894 roku „Gazety Grudziądzkiej" i fenomenem działalności wydawniczej Wiktora Kulerskiego niewiele miejsca zajmowały relacje między redaktorami odpowiedzialnymi czasopisma a pruskimi sędziami, prokuratorami oraz policjantami kontrolującymi treści zamieszczane na łamach periodyku. Przedmiotem zainteresowań takich badaczy grudziądzkiej gazety, jak: Tadeusz Cieślak, Teresa Perkowska, Mieczysław Stański czy Zbigniew Walczak były jej dzieje, rozwój w poszczególnych dziesięcioleciach, różne formy promocji i czytelnictwa. Z grona redakcyjnego największe zainteresowanie budził oczywiście twórca periodyku - Kulerski, odrębnych tekstów biograficznych doczekali się też między innymi: Jan Rakowski, Walerian Rutkowski, Michał Majerski, Stanisław Rożanowicz, Mieczysław Piechowski; wielu pozostało nieznanych i czeka na opracowania przybliżające ich życie i różnorodną działalność dla dobra społeczności grudziądzkiej. Zainteresowanie budziły jedynie niektóre problemy poruszane na łamach gazety Kulerskiego: oświata i wychowanie, literatura, strajki szkolne. Procesy prasowe wybranych redaktorów odpowiedzialnych bliżej przedstawiła Grażyna Gzella. Prawo prasowe regulujące wydawanie czasopism w zaborze pruskim scharakteryzowali Artur Jazdon i Grażyna Gzella.
Zasięg chronologiczny niniejszej rozprawy - lata 1894-1914 - obejmuje czas od powstania „Gazety Grudziądzkiej" do wybuchu pierwszej wojny światowej, kiedy zawieszono prawo prasowe i wprowadzono cenzurę prewencyjną. Redakcja pisma wydawanego w pomorskim mieście stosowała się do przepisów prawa prasowego z 1874 roku i kodeksu karnego z 1871 roku. Obowiązująca cenzura represyjna pozwalała na wydrukowanie każdego tekstu; kontrola treści, a co za tym idzie reglamentacja słowa, następowała po pojawieniu się gotowego numeru periodyku.

Wykaz skrótów niektórych tytułów czasopism / 6
Wstęp / 7
Rozdział I
Warunki powstania i funkcjonowania „Gazety Grudziądzkiej" / 13
Rozdział II
Redaktorzy „Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914 / 33
Rozdział III
Obraza osób i instytucji (§§ 185, 186, 187) / 53
Rozdział IV
Podburzanie do nieposłuszeństwa i gwałtów (§§ 110, 130, 131) / 138
Rozdział V
Gumowy § 360 (publiczna swawola) / 170
Rozdział VI
Karalne wymuszenia i loterie (§§ 240, 286) oraz występki przeciw prawu prasowemu (§§ 6, 11) / 198
Zakończenie / 208
Procesy „Gazety Grudziądzkiej" z lat 1894-1914 / 215
Bibliografia /228
Indeks osób / 235
Spis ilustracji / 241
Presseprozesse der Redakteure von „Gazeta Grudziądzka" in den Jahren 1894-1914 (Zusammenfassung) / 242

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum