Szymon Olszaniec, Przemysław Wojciechowski

Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2469-6
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
452
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,50 zł

miękka

Szymon Olszaniec, Przemysław Wojciechowski

Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)

Kategoria produktu:

W dniach 20-22 września 2007 roku w Toruniu odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Historii Starożytnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. W trakcie jej trwania wygłoszono niemal trzydzieści referatów poświęconych różnym aspektom historii społecznej świata antycznego. Przygotowany przez nas III tom serii „Społeczeństwo i religia w świecie antycznym" zawiera ogromną większość tych wystąpień. Ich autorzy najczęściej koncentrują się na tematyce religijnej obejmującej świat wierzeń grecko-rzymskich, a także wczesnego chrześcijaństwa, ale nie brakuje również artykułów dotyczących kwestii prawnoustrojowych, a nawet historii politycznej i wojskowości antycznej. Obszerny zakres tematyczny konferencji spowodował, że w jej obradach wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków badawczych zajmujących się studiami nad dziejami starożytnymi. Liczba tych ośrodków stale rośnie, a odbywające się regularnie spotkania, takie jak to w Toruniu, stanowią okazję zarówno do prezentacji wyników badań, jak i integracji coraz większego środowiska polskich starożytników. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znakomita większość referatów została przygotowana przez badaczy należących do najmłodszej generacji polskich starożytników. Ta ostatnia okoliczność znalazła również uznanie w oczach Pani Prof. dr hab. Marii Jaczynowskiej. Jej obecność na konferencji była widomym znakiem ciągłości pokoleń polskich starożytników. Pani Profesor nie tylko z uwagą przysłuchiwała się obradom, lecz także brała aktywny udział w dyskusji. Było to tak niedawno, aż trudno uwierzyć, że nie ma Jej już wśród nas...

Słowo wstępne
Robert Sebastian Wójcikowski - Religia Achemenidów
Tomasz Morawiec - Sakralno-militarny aspekt epizemy lakońskiej w okresie wojny archidamijskiej
Maria Musielak - Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr
Lucyna Kostuch - Kobieta wobec sacrum wojny
Jacek Sieradzan - Sokrates jako mag u Platona
Tomasz Mojsik - Kult muz w świecie antycznym - próba rekonesansu
Tomasz Grabowski - Tryphé w ideologii Ptolemeuszy
Andrzej Wypustek - Motyw porwania przez bóstwo w greckich epigramach nagrobnych
Małgorzta Pawlak - Wierzenia ludów południowej Apulii - pytania i kontrowersje
Dorota Dutkiewicz - Eneasz, Sycylia a bogowie
Miron Wolny - Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e
Norbert Rogosz - Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem
Maciej Milczanowski - Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana
Katarzyna Balbuza - Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta
Paweł Sawiński - Śmierć następcy tronu i formy jego pośmiertnego uhonorowania w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
Agata A. Kluczek - Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II-III w.)
Krzysztof Królczyk - Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.)
Danuta Okoń - Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa
Mateusz Żmudziński - Społeczeństwo i religia na terenie rzymskiej Dacji - ważniejsze problemy
Adam Łukaszewicz - Rzymianin i ludożercy
Bożena Gustowska - Właściciele i pracownicy warsztatów ceramicznych w prowincjach nadreńskich w okresie pryncypatu
Igor Wypijewski - Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, Pompeius paruo; quis putet esse deos? Groby wyzwoleńców cesarskich
Ledosław Olszewski - „Religia" i „kult cesarski" w starożytnym Rzymie - z życia pojęć
Robert Suski - Klaudiusz II jako „zbawca (cywilizowanego)świata"
Katarzyna Maksymiuk - Działania Dioklecjana wobec manichejczyków w Egipcie
Michał Kosznicki - Obraz ojca-filozofa w późnoantycznych mowach Temistiusza
Jacek Wiewiorowski - Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne)
Rafał Kosiński - Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza Zenona

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum