Maciej Zastempowski

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2560-0
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
320
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Maciej Zastempowski

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

Problematyka budowy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa mieści się w ramach szerokiego obszaru zagadnień związanych z innowacyjnością współczesnej kapitalistycznej gospodarki, która z kolei mimo swej długiej historii wciąż znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Jest to wynik ogólnoświatowych trendów wskazujących na innowacje, jako na jedno z podstawowych źródeł napędzających postęp oraz rozwój gospodarek i społeczeństw XXI wieku. Coraz częściej spotkać można się z poglądami mówiącymi, iż o poziomie konkurencyjności gospodarki danego państwa, a w konsekwencji poziomie życia jego ludności, decyduje zdolność gospodarki do kreowania i skutecznego komercjalizowania innowacji.

Wstęp /13
Rozdział 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw /21
1.1. Kontrowersje wokół pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa /21
1.1.1. Kryteria ilościowe służące wyodrębnieniu małego i średniego przedsiębiorstwa /22
1.1.2. Kryteria jakościowe służące wyodrębnieniu małego i średniego przedsiębiorstwa /26
1.1.3. Defi nicja małego i średniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce /31
1.2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /40
Rozdział 2. Istota, źródła i teorie innowacji /55
2.1. Pojęcie innowacji /55
2.2. Typologia innowacji /60
2.3. Podstawowe źródła innowacji /71
2.4. Główne teorie kreowania innowacji /78
2.4.1. S-kształtna krzywa techniki /78
2.4.2. Przerwana równowaga /82
2.4.3. Dominujący model /86
2.4.4. Zdolność absorpcyjna organizacji /88
2.5. Modele działalności innowacyjnej /90
2.5.1. Model ogólny (szeroki) działalności innowacyjnej /91
2.5.2. Model innowacji pchanej przez naukę /95
2.5.3. Model innowacji ciągnionej przez rynek /97
2.5.4. Model interakcyjny (sprzężeniowy) /99
2.5.5. Model zintegrowany /100
2.5.6. Model symultaniczny (sieciowy) /105
Rozdział 3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i uwarunkowania jego budowy /113
3.1. Pojęcie potencjału innowacyjnego i jego zróżnicowanie /113
3.2. Uwarunkowania zewnętrzne /119
3.2.1. Modele otoczenia przedsiębiorstwa innowacyjnego /125
3.3. Uwarunkowania wewnętrzne /146
3.4. Koncepcja potencjału innowacyjnego w układzie sfer funkcjonalno-zasobowych przedsiębiorstwa /153
Rozdział 4. Uwarunkowania zewnętrzne budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /159
4.1. Organizacja i metodyka badań empirycznych /159
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw /162
4.3. Ocena charakteru i siły wpływu czynników makrootoczenia /167
4.4. Ocena charakteru i siły wpływu czynników kreujących otoczenie sektorowe /178
4.5. Zróżnicowanie sposobu postrzegania wpływu uwarunkowań zewnętrznych na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /180
4.6. Analiza komparatywna w obszarze uwarunkowań zewnętrznych - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /192
Rozdział 5. Uwarunkowania wewnętrzne budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /199
5.1. Ocena charakteru i siły wpływu uwarunkowań wewnętrznych /199
5.2. Zróżnicowanie sposobu postrzegania wpływu uwarunkowań wewnętrznych na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /213
5.3. Analiza komparatywna w obszarze uwarunkowań wewnętrznych - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /224
Rozdział 6. Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /235
6.1. Diagnoza aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /235
6.1.1. Wdrożone innowacje produktowe /237
6.1.2. Wdrożone innowacje procesowe /238
6.1.3. Wdrożone innowacje rynkowe /240
6.1.4. Wdrożone innowacje organizacyjne /242
6.2. Wpływ wdrożonych innowacji na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /246
6.3. Analiza komparatywna w obszarze aktywności innowacyjnej - małe i średnie przedsiębiorstwa na tle liderów polskiej gospodarki /251
6.3.1. Wdrożone innowacje /252
6.3.2. Wdrożone innowacje a konkurencyjność /256
Rozdział 7. Model budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /261
7.1. Wstęp /261
7.2. Kluczowe czynniki uwarunkowań zewnętrznych wpływające na budowę potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /262
7.3. Identyfi kacja masy krytycznej składników potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /267
7.4. Propozycja modelu budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /273
Zakończenie/ 285
Bibliografia /291
Spis tabel /309
Spis ilustracji /311
Spis wykresów /312
Summary. Conditions for building the innovation potential of polish small and medium-sized enterprises /315

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum