Radosław Bugowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2520-4
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
180
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Studenckie Zapiski Historyczne
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Radosław Bugowski (red.)

Studenckie Zapiski Historyczne. Zeszyt 5

Kategoria produktu:

W prezentowanym zeszycie „Zapisków" znajdziemy artykuły z różnych okresów historycznych - od ukazania œśredniowiecznej konsumpcji luksusowych trunków, przez analizę twórczoœci Gustava Vigelanda, po problem propagandy w wojnie polsko-bolszewickiej w XX wieku. Nie zabraknie także akcentu hanzeatyckiego w sprawozdaniu Alicji Lubowickiej. Tradycyjnie już sztandarową rubrykę czasopisma stanowią wywiady. Skoro w swoich refleksjach, poza czasem, wszedłem również na płaszczyznę przestrzeni, to zapraszam do przeczytania jej naukowego poszerzenia o Rosję w wywiadzie Sylwii Getki-Pesty z prof. Mariuszem Wołosem. Chciałbym także zaznaczyć, że niniejszy zeszyt został opracowany przez zespół redaktorów występujących najprawdopodobniej po raz ostatni w tym składzie. W związku z tym, że trzon redakcji stanowią głównie studenci piątego roku historii, przyszły numer zostanie przygotowany przez nowy zespół. Kto go stworzy? Zapraszam Ciebie, Czytelniku, do twórczej pracy i podtrzymywania ciągłoœści naszego studenckiego czasopisma historii. Ja zaœ w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów, z których każdy pójdzie w swoją dowolną(!) stronę życia zawodowego, dziękuję wszystkim za współpracę.

Słowo wstępne - Radosław Bugowski /7
ARTYKUŁY
Olga Długokęcka - Konsumpcja luksusowych trunków na dworze wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku /11
Wiesława Duży - O tym, jak szata zdobi człowieka, nadając formę nagiej treœci, czyli kilka egzemplów na marginesie teorii cywilizacji Norberta Eliasa /27
Edyta Jasiukiewicz - Propaganda w wojnie polsko-bolszewickiej /41
Karol Kłodziński - Publius Taruttienus Paternus jako wybitny jurysta i praefectus praetorio cesarzy Marka Aureliusza i Kommodusa /73
Paulina Liczmańska - Jan Dantyszek - dyplomata, biskup, humanista /93
Jordan Siemianowski - Gustav Vigeland - życie i twórczoœć /115
RECENZJE I OMÓWIENIA
Anthony Seldon (red.), Blair's Britain 1997-2007, Cambridge University Press 2007 (Tomasz Ceran) /139
Karol Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń 2008 (Marcin Sumowski) /145
SPRAWOZDANIA I WYWIADY
Andrzej Buczyło - Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne /151
Alicja Marika Lubowicka - Œladami Hanzy - sprawozdanie z objazdu naukowego /159
Sylwia Getka-Pesta - O korzyœciach otwarcia się Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kontakty naukowe z Rosją - rozmowa z Panem dr. hab. Mariuszem Wołosem, prof. UMK /165

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum