Anna Korytowska, Duškov Olivera, Irena Sawicka

Język serbski, cz. 2: dla zaawansowanych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2559-4
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
462
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

69,00 zł

miękka

Anna Korytowska, Duškov Olivera, Irena Sawicka

Język serbski, cz. 2: dla zaawansowanych

Kategoria produktu:

Oto druga część podręcznika do nauki języka serbskiego. Zbudowana jest tak samo jak część pierwsza (Milan Duškov, Anna Korytowska, Irena Sawicka, Język serbski dla początkujących, część pierwsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005 i 2006). Podręcznik przeznaczony jest na poziom B1/B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda lekcja składa się z bardzo obszernego wyboru tekstów, krótkiego dialogu, części gramatycznej i ćwiczeń. Teksty i ćwiczenia powtarzają i uszczegółowiają zagadnienia gramatyczne wprowadzone już w części pierwszej oraz w poprzednich lekcjach i stopniowo przedstawiają nowe problemy gramatyczne i nową leksykę, z wyłączeniem słownictwa specjalistycznego. Prócz ćwiczeń gramatycznych wprowadzono również ćwiczenia ogólne rozwijające kompetencje językowe (pytania, tworzenie tekstów itp.). Tak jak w części pierwszej, bezpośrednia informacja gramatyczna jest ograniczona do minimum. Koncentruje się na zagadnieniach fleksyjnych i dodatkowo wprowadza kilka wybranych zagadnień składniowych i słowotwórczych. Leksyka oraz zestaw zagadnień gramatycznych z obu części są wystarczające do poprawnego posługiwania się językiem serbskim w życiu codziennym. Większość tekstów pochodzi z literatury pięknej i prasy serbskiej (głównie z Politiki), oraz z Internetu (głównie z Wikipedii). Większość wykorzystanych adresów internetowych już jest nieaktualna, ponieważ zmiany granic na Bałkanach były szybsze niż tempo opracowywania podręcznika. Teksty internetowe przeważnie poddane zostały pewnej obróbce (wymiana leksyki, poprawki składniowe itp.). Intencją autorów było, by teksty odnosiły się do najważniejszych serbskich realiów. W przeciwieństwie do części pierwszej, w której użyto wyłącznie cyrylicy, w tej części teksty podawane są zarówno w cyrylicy, jak i w alfabecie łacińskim, a także w obu wersjach - ekawskiej i jekawskiej. Podręcznik pomyślany jest jako zbiór materiałów pomocniczych dla lektora, a nie jako samouczek, dlatego też pominięto w zasadzie ćwiczenia polegające na tłumaczeniu, streszczaniu, analizowaniu tekstów, uważając je za rutynowe działania lektora. Jako ćwiczenia gramatyczne uzupełniające do tej części podręcznika zaleca się Ćwiczenia z gramatyki języka serbskiego Ireny Sawickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000 i 2003.

Lekcja 1: Амерички студенти упознају Србију. Mihailo Lalić „Lelejska Gora". Wariant jekawski. Powtórka fleksji rodzaju męskiego i nijakiego /9
Lekcja 2: Говор боја. Feng šui. Alternacje o - л. Powtórka czasu teraźniejszego/25
Lekcja 3: Породица. Milka Ivić, „Plava boja kao lingvistički problem". Imiesłowy przysłówkowe. Powtórka użyć zaimków osobowych/35
Lekcja 4: Заштита природе. Национални паркови Србије. Odmiana rodzaju nijakiego z poszerzeniem tematycznym. Powtórka konstrukcji z да/48
Lekcja 5: Образовање. Szyk wyrazów/60
Lekcja 6: Југославија. Иван Чоловић, „ЕТНО". Aspekt czasownika. Ruchome a/72
Lekcja 7: Трговина. Реклама. oгласи. Оdmiana rzeczowników obcych rodzaju męskiego na samogłoskę. Imiesłowy przymiotne/86
Lekcja 8: Радмило Анђелковић „Зов земље". Trzy stopnie dystansu. Powtórka futurum I i perfectum/104
Lekcja 9: Куповина. Gastronomski vodić kroz Beograd. Wymiany к - ч, г - ж, х - ш. Strona zwrotna/121
Lekcja 10: Купујете кров над главом. Реновирање стана. Љ. Раденковић „Словенска митолошка бића". Powtórka fleksji rodzaju żeńskiego. Zdania bezpodmiotowe/137
Lekcja 11: Разне теме о здрављу. Przymiotniki dzierżawcze. Sposoby wyrażania posesywności i znaczeń pokrewnych/149
Lekcja 12: Туризам. Wymiany к, г, х - ц, з, с. Budowa frazy nominalnej/173
Lekcja 13: Пејзажна архитектура. Болест. Страх од болести и немо-гућности лечења. Тworzenie rzeczowników rodzaju żeńskiego od męskich. Fleksja liczebników/186
Lekcja 14: Култура. Радмила Пешић, „Грађанска лирика и народна лирска поезија". Добрица Ћосић „Корени". Wymiany morfonologiczne związane
z jotacjami. Powtórka strony biernej/200
Lekcja 15: Београд. Fleksja przymiotnikowa; krótkie formy przymiotnika. Tworzenie pytań/213
Lekcja 16: Болоњски процес. Boјан Јовић, „Научнофантастична драма - словенски допринос настанку жанра у светској књижевности". Rodzaj męski z poszerzonym tematem w liczbie mnogiej. Wymiana o ~ e. Rodzaje orzeczeń/233
Lekcja 17: Студије. Odmiana мати, кћи. Liczebniki zbiorowe i rzeczowniki odliczebnikowe/246
Lekcja 18: Тражимо посао. Zdania okolicznikowe. Tworzenie rzeczowników od przymiotników i czasowników/263
Lekcja 19: Венчање. Plusquam perfectum. Funkcja fleksyjna akcentów i długości/282
Lekcja 20: Религија. Борислав Станковић „Нечиста крв". Futurum exactum/294
Lekcja 21: Иво Андрић и Милорад Павић. Krótki czas przeszły. Powtórka stopniowania przymiotników/309
Lekcja 22: Спорт. Rekcja przyimkowa/328
Lekcja 23: Мој живот. Борис Пастернак „Доктор Живаго". Konwersy zdaniowe z czasownikami бити - имати. Sposoby wyrażania (nie)określoności/344
Lekcja 24: Данило Киш. Михаило Лалић. Tryb rozkazujący. Tworzenie zdrobnień/357
Lekcja 25: Село. Aoryst. Wykrzykniki/371
Lekcja 26: Малолетнички криминал у Србији. Ułamki. Czasowniki deminutywne/387
Lekcja 27: Европеизација. Zdania podrzędne. Forma rzeczowników po przeczeniu/401
Lekcja 28: Како треба да се хранимо. Tryb warunkowy. Nazwy wykonawców czynności/412
Лекцја 29: Концерт за свекрву. Битка тортама. Црв у срцу, девојка у глави. Тобџија. „Ликови епских народних песама - историјско и поетско". Краљевић Марко и бег Костадин. Imperfectum. Tworzenie nazw miejcowych/433
Lekcja 30: Уједињене нације. Европска унија/445
Rozwiązania zadań graficznych/459

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum