Agata Sudolska

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2713-0
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
452
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

66,00 zł

miękka

Agata Sudolska

Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce

Kategoria produktu:

Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu problemowi relacji proinnowacyjnych między przedsiębiorstwami. Problematyka ta mieści się w dynamicznie rozwijającym się nurcie rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących wszelkich form współpracy między przedsiębiorstwami,również takimi, które są w stosunku do siebie konkurentami. [...] W pracy podjęto próbę połączenia dwóch ważnych nurtów rozważań obecnych w naukach o zarządzaniu, jednego dotyczącego współpracy między przedsiębiorstwami i drugiego dotyczącego innowacji, co stanowi niewątpliwy jej walor, albowiem dotychczas były one najczęściej przedmiotem oddzielnych badań i analiz. Odwołując się do bogatego dorobku nauk o zarządzaniu odnośnie do różnych form współpracy między przedsiębiorstwami podjęto w pracy próbę szczegółowej analizy istoty oraz uwarunkowań relacji proinnowacyjnych. Ze względu na walory poznawcze monografia wnosi istotny wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu. Stanowić będzie na pewno interesującą lekturę dla naukowców, jak i praktykujących menedżerów.

Z recenzji dr. hab. B. Godziszewskiego, prof. UMK

Wstęp/ 15

Rozdział 1. Relacje proinnowacyjne jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych
1.1.Pojęcie relacji międzyorganizacyjnych/ 23
1.2.Przegląd teorii wyjaśniających problematykę kreowania relacji międzyorganizacyjnych/ 32
1.2.1.Teoria kosztów transakcyjnych/ 33
1.2.2.Teoria gier/ 38
1.2.3. Zasobowa teoria przedsiębiorstwa/ 42
1.2.4.Koncepcja marketingu relacji/ 52
1.3.Trendy w gospodarce stymulujące budowanie relacji międzyorganizacyjnych/ 60
1.3.1.Globalizacja gospodarki/ 62
1.3.2.Gospodarka oparta na wiedzy jako nowa arena konkurowania/ 69
1.4.Istota i cechy relacji proinnowacyjnych/ 78
1.5.Miejsce relacji proinnowacyjnych na tle wybranych typologii relacji międzyorganizacyjnych/ 83
1.6.Proces budowania relacji proinnowacyjnej/ 88
1.6.1.Etapy procesu budowania relacji proinnowacyjnej/ 89
1.6.2.Planowanie portfela relacji przedsiębiorstwa/ 101

Rozdział 2. Motywy nawiązywania przez przedsiębiorstwa relacji proinnowacyjnych
2.1. Budowanie relacji proinnowacyjnych jako przejaw dążenia do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa/ 105
2.1.1. Pojęcie innowacyjności przedsiębiorstwa/ 107
2.1.2. Rola relacji proinnowacyjnych w umacnianiu innowacyjności przedsiębiorstwa/ 117
2.2. Proces uczenia się jako motyw nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 122
2.3. Dążenie do niwelowania luki zasobowej jako przesłanka nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 135
2.4. Nawiązywanie relacji proinnowacyjnych jako wyraz dążenia do poprawy efektywności przedsiębiorstwa/ 141
2.5. Niepewność w otoczeniu jako czynnik stymulujący budowanie relacji proinnowacyjnych/ 144

Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju i sukcesu relacji proinnowacyjnych
3.1. Istota rozwoju i sukcesu relacji proinnowacyjnych/ 160
3.2. Czynniki warunkujące realizację procesu uczenia się w relacjach proinnowacyjnych/ 164
3.3. Ryzyko w relacjach proinnowacyjnych/ 173
3.4. Zbieżność celów i komplementarność zasobów przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 177
3.5. Koordynacja i kontrola w relacjach proinnowacyjnych/ 182
3.6. Komunikacja jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 186
3.6.1. Istota komunikacji w relacjach proinnowacyjnych/ 187
3.6.2. Znaczenie komunikacji w kształtowaniu jakości relacji proinnowacyjnych/ 189
3.7. Zbieżność kultur organizacyjnych jako czynnik rozwoju relacji proinnowacyjnych/ 193
3.8. Zaufanie jako kluczowy czynnik sukcesu w relacjach proinnowacyjnych/ 200
3.8.1. Istota zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 202
3.8.2. Ewolucja zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 209
3.8.3. Czynniki rozwoju zaufania w relacjach proinnowacyjnych/ 216

Rozdział 4. Stymulatory i ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych
4.1. Metodyka badań empirycznych - 223
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw/ 227
4.3. Egzogeniczne stymulatory aktywności przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji proinnowacyjnych/ 231
4.4. Endogeniczne stymulatory aktywności badanych przedsiębiorstw w nawiązywaniu relacji proinnowacyjnych/ 246
4.4.1. Dążenie do uzupełnienia luk zasobowych jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 247
4.4.2. Dążenie do realizacji celów o charakterze strategicznym jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 259
4.4.3. Doświadczenia przedsiębiorstw jako stymulator nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 266
4.4.4. Potrzeba rozwijania proinnowacyjnej kooperacji przedsiębiorstw/ 270
4.5. Egzogeniczne ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 276
4.6. Endogeniczne ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych przez badane przedsiębiorstwa/ 281
4.6.1. Ograniczenia związane z kosztami nawiązywania relacji proinnowacyjnych/ 281
4.6.2. Ograniczenia nawiązywania relacji proinnowacyjnych związane z występowaniem luk zasobowych/ 288
4.7. Podsumowanie/ 296

Rozdział 5. Stymulatory i ograniczenia rozwoju relacji proinnowacyjnych
5.1. Realizacja celu jako kryterium identyfikacji sukcesu i niepowodzenia w rozwoju relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 299
5.2. Egzogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych/ 304
5.3. Endogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 313
5.3.1. Zasobowe czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 314
5.3.2. Wewnątrzrelacyjne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 324
5.3.3. Endogeniczne czynniki sprzyjające rozwojowi relacji proinnowacyjnych w świetle wyników badania eksperckiego/ 347
5.4. Stymulatory rozwoju relacji proinnowacyjnych – podsumowanie/ 355
5.5. Egzogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych/ 358
5.6. Endogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 363
5.6.1.Zasobowe czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 363
5.6.2. Wewnątrz relacyjne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach/ 369
5.6.3. Endogeniczne czynniki ograniczające rozwój relacji proinnowacyjnych w świetle wyników badania eksperckiego/ 388
5.7. Ograniczenia rozwoju relacji proinnowacyjnych – podsumowanie/ 395
5.8. Model skutecznego rozwoju proinnowacyjnych relacji międzyorganizacyjnych/ 398

Zakończenie/ 407
Bibliografia/ 413
Spis tabel/ 437
Spis rysunków/ 445
Summary. Conditions for buildinginter-firm pro-innovative relationships in Poland/ 447

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum