Włodzimierz Tyburski (red.)

Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2740-6
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
310
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,20 zł

miękka

Włodzimierz Tyburski (red.)

Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Kategoria produktu:

Idea trwałego i zrównoważonego rozwoju jest nową globalną filozofią rozwoju, która w obliczu negatywnych doświadczeń ubiegłego stulecia, ale także pierwszych lat obecnego, zmierza do rewizji sposobów myślenia i programów wyznaczających dotychczasowy kierunek rozwoju. Jej zasadnicze zadanie stanowi wypracowanie scenariusza zarysowującego wizję przyszłości, skoncentrowanego głównie na poszukiwaniu możliwości przezwyciężenia ujawniających się zagrożeń dobrostanu człowieka i powstrzymania procesów, które godzą w egzystencjalne podstawy bytu ludzkości. Prawo obywatelstwa zyskuje przekonanie, że dominujący obecnie kierunek rozwoju cywilizacji, oparty na modelu nieograniczonego wzrostu konsumpcji, nie może być, w swej klasycznej postaci, kontynuowany, gdyż w konsekwencji doprowadza do zaostrzenia się rożnego rodzaju konfliktów ekonomicznych i społecznych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, czego najbardziej widocznym skutkiem jest postępujący kryzys środowiskowy, a w ostatnich latach coraz bardziej nasilający się kryzys finansowy. Nowa filozofia rozwoju nawiązuje bezpośrednio do propozycji krytycznie oceniających obecny, obarczony licznymi błędami, model rozwoju i postuluje nowe myślenie, które w sposób zdecydowany koryguje dotychczasowy charakter naszych relacji ze światem przyrody, życiem społecznymi gospodarczym.

Wprowadzenie (Włodzimierz Tyburski)/ 7 

Rozdział 1
Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju (Zbigniew Hull)/ 33
Filozofia jako dążenie do zrozumienia świata i człowieka/ 33
Ludzkość w „punkcie zwrotnym” – co nam dziś zagraża/ 38
Ekofilozofia/ 43
Ekorozwoj i idea zrównoważonego rozwoju/ 48
Wzrost gospodarczy nie jest zrównoważonym rozwojem/ 54
Społeczne i filozoficzne uwarunkowania idei i procesu wdrażania zrównoważonego rozwoju/ 60
Filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju/ 70
Status filozofii zrównoważonego rozwoju/ 81 

Rozdział 2
Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju (Włodzimierz Tyburski)/ 85
Przedmiot zainteresowań etyki środowiskowej/ 89
Koncepcje etyki środowiskowej/ 91
Etyka antropocentryczna/ 91
Etyka biocentryczna/ 93
Etyka holistyczna/ 97
Etyka zwierząt/ 101
Wartości etyki środowiskowej/ 108
Życie/ 110
Zdrowie/ 115
Odpowiedzialność/ 134
Umiarkowanie –powściągliwość/ 139
Wspólnotowość –solidarność/ 145
Sprawiedliwość/ 149
Deontologiczny aspekt etyki środowiskowej/ 152
Edukacja etyczna na rzecz rozwoju zrównoważonego. Kształtowanie postaw i zachowań/ 154 

Rozdział 3
Ekoestetyka (Włodzimierz Tyburski)/ 159
Kilka uwag z dziejów estetyki przyrody/ 159
Michał Sobeski o pięknie natury/ 160
Henryk Elzenberg o przeżyciach estetycznych związanych z przyrodą/ 162
Maria Gołaszewska o doświadczaniu piękna przyrody/ 164
Ekologiczne inspiracje w estetyce/ 167
Ekologiczna estetyka przyrody/ 173
Sztuka ekologiczna/ 176
Estetyka i psychologia krajobrazu/ 178
Estetyka przestrzeni zurbanizowanej. Ekologia miasta/ 187
Edukacja estetyczna na rzecz rozwoju zrównoważonego/ 192 

Rozdział 4
Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji pozanaukowej (Marcin Leźnicki)/ 197
Jakość życia jako cel nadrzędny wszelkich naszych działań/ 200
Kierunki badań nad jakością życia/ 202
Deskryptywna orazkomparatystyczno-preskryptywna operacjonalizacja jakości życia/ 203
Globalna oraz cząstkowa operacjonalizacja jakości życia/ 210
Obiektywna oraz subiektywna operacjonalizacja jakości życia/ 221
Jakość życia jako podstawa udanej realizacji zrównoważonego rozwoju/ 224
Płaszczyzna gospodarczo-ekonomiczna/ 227
Płaszczyzna społeczna/ 228 

Rozdział 5
Podstawy edukacjii kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju (Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski) 233
Priorytetowy charakter ekoedukacji/ 233
Dystynkcje pojęciowe. Od edukacji ekologicznej do sustensywnej: szanse i zagrożenia/ 243
Egoświadomość – ekoświadomość – świadomość sustensywna/ 253
Modelowe postawy respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju/ 257
Zasady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju/ 268
Edukacja do zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego 272
Edukacja na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji/ 274
Edukacja w kształtowaniu ładu środowiskowego/ 277 

Zakończenie (Włodzimierz Tyburski)/ 283
Bibliografia/ 289
Summary/ 303
Indeks osobowy/ 305

  • Marcin Pełka

    Idea zrównoważonego rozwoju (wyrażająca się też często w tak zwanej filozofii zrównoważonego rozwoju) jest w zasadzie ideą nową, lecz wyrastającą z poprzednich postaw proekologicznych, ideą prężnie rozwijającą się i cieszącą coraz większym zainteresowaniem. Zdaje się ona jednak nadal nie dość doceniona, czy nawet przesadnie krytykowana, a zatem prof. Włodzimierz Tyburski (UMK) postanowił poświęcić jej obszerne dzieło. Zaprosił do współpracy innych badaczy kompetentnych w temacie, prof. Zbigniewa Hulla (UWM) oraz doktorów Marcina Leźnickiego i Piotra Domerackiego (obaj UMK). W efekcie ich owocnej współpracy otrzymaliśmy dzieło, które ukazuje nam, jakie przemiany w świadomości ogólnoludzkiej musiały nastąpić, by powstała idea zrównoważonego rozwoju, dowiadujemy się, czym jest jego filozofia, łącząca się bezpośrednio z zagadnieniami etyki środowiskowej i ekoestetyki, a nade wszystko jak na drodze edukacji i uświadamiania społeczeństw realizować zasygnalizowany w tytule postulat wdrażania zrównoważonego rozwoju. […] Książkę tę należy polecić wszystkim czytelnikom, którym bliskie są rozważania na temat tego, gdzie zaprowadzi nas obecny konsumpcjonizm, którzy rozważają niebezpieczne skutki obecnego paradygmatu. Jest ona głosem zdrowego rozsądku, rozumnej konstatacji obecnej sytuacji systematycznie degradowanej biosfery.
    Fragment recenzji opublikowanej w „Głosie uczelni” (07/2012)
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum