Zbigniew Wanat

Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2804-5
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Zbigniew Wanat

Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku

Kategoria produktu:

Temat sumienia należy do fundamentalnych zagadnień teologii moralnej. Ma on ze swej istoty charakter nie tylko teoretyczny, ale także bardzo praktyczny. Dotyczy przecież codziennych decyzji, odróżniania prawdziwego od pozornego dobra i wybierania go, a odrzucania zła, moralnej oceny wydarzeń i zjawisk. Wydarzenia, które działy się w XX wieku, wielokrotnie prowokowały pytania o moralną kondycję człowieka, o jego sumienie. Z jednej strony objawiły one wielkość człowieka, a nawet jego heroizm, a z drugiej strony, jego słabość lub wręcz nikczemność i podłość, aż po zezwierzęcenie. Na rodzimym polskim gruncie nietrudno wskazać na przykłady, jak diametralnie różne ludzkie postawy ujawniły się w konkretnych, niekiedy bardzo dramatycznych sytuacjach, potwierdzając podstawowe znaczenie sumienia dla zachowania i autentycznego rozwoju człowieczeństwa. Bolesne refleksje budziły i nadal budzą dwie wojny światowe i niezliczone konflikty zbrojne, holokaust i totalitaryzmy, które przyniosły bezmiar cierpienia i pochłonęły dziesiątki milionów ofiar. Pytania o sumienie człowieka rodzą także terroryzm przekraczający kolejne granice bezwzględności, przemoc w rodzinie i w środowisku pracy oraz korupcja w polityce, a nawet w sporcie. Wśród wielu zjawisk wymienić trzeba także te kontrastujące z sobą, takie jak: niepohamowana konsumpcja społeczeństw bogatych i umieranie z głodu w społeczeństwach biednych, imponujące osiągnięcia nauki i techniki i towarzyszący im lęk przed możliwościami ich złego, niszczącego wykorzystania, czy też troska o poprawę jakości i przedłużanie życia, a jednocześnie odbieranie go bezbronnym czy słabym ludziom poprzez aborcję i eutanazję. Te i inne zjawiska mające wymiar zarówno indywidualny, jak i społeczny, potwierdzają głęboki kryzys sumienia, który dotknął człowieka w minionym wieku.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Część pierwsza
Sumienie jako przedmiot refleksji teologicznomoralnej

Rozdział I
Stan badań nad polską teologią sumienia XX wieku / 25
1. Ogólne spojrzenie na problematykę sumienia / 25
2. Opracowania ukazujące autorów piszących o sumieniu / 29
3. Ujęcia dotyczące wybranego aspektu tematu sumienia / 31

Rozdział II
Rodzaje opracowań problematyki sumienia / 45
1. Monografie / 46
2. Podręczniki akademickie / 70
3. Artykuły / 108
4. Podręczniki do nauczania religii / 120
5. Prace podyplomowe / 131
6. Pasterskie wypowiedzi biskupów / 138

Rozdział III
Sympozja i konferencje poświęcone sumieniu / 149


Część druga
Teologiczno-pastoralny aspekt refleksji nad sumieniem

Rozdział I
Biblijny fundament interpretacji sumienia / 177
Serce człowieka wobec dobra i zła / 179
2. Jezusowa pedagogia sumienia / 190
3. Sumienie w życiu i nauce św. Pawła / 200

Rozdział II
Sumienie w perspektywie trynitarnej / 211
1. Sumienie jako dar Ojca / 214
2. Sumienie syna w Synu / 224
3. Sumienie w świetle i mocy Ducha Świętego / 234

Rozdział III
Prymat Prawdy a tradycyjna typologia sumienia / 245
1. Sumienie prawdziwe i prawe w dobie absolutyzacji wolności / 246
2. Sumienie pewne w kontekście dyktatury relatywizmu / 263
3. Sumienie wrażliwe wobec zaniku poczucia grzechu /. 275

Rozdział IV
Eklezjalno-sakramentalny wymiar formacji sumienia / 285
1. Sumienie jako przedmiot formacyjnej troski Kościoła / 286
2. Naturalny aspekt formacji sumienia / 292
3. Nadprzyrodzony aspekt formacji sumienia / 304

Zakończenie / 317
Bibliografia / 321
Conscience in the light of truth. Polish theology of conscience in the twentieth century. Summary / 353
Indeks osobowy / 357

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum