Beata Stachowiak

Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Wybrane konteksty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2930-1
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Beata Stachowiak

Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Wybrane konteksty

Kategoria produktu:

Recenzowana pozycja adresowana jest do czytelnika, który interesuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego, aspektami nowmedialnej aktywności młodzieży studenckiej, ale nade wszystko odnosi się do instytucjonalnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. 

Z recenzji wydawniczej prof. Marka Jezińskiego

Wstęp/ 11

Rozdział 1
Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu uczelnią/ 23
Zasoby ludzkie jako podmiot działania technologii informacyjnokomunikacyjnych/ 24
Zasoby materialne jako podmiot działania technologii informacyjnokomunikacyjnych/ 33
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pozostałych aspektach zarządzania/ 38
Podsumowanie/ 41

Rozdział 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne w badaniach naukowych/ 43
ICT w organizacji badań naukowych/ 44
Technologie informacyjno-komunikacyjne w komunikacji naukowej/ 47
Portale społecznościowe ludzi nauki/ 47
Publikacje elektroniczne/ 52
Blogi/ 58
Inne platformy komunikacyjne/ 62
Oprogramowanie wspierające procedury badawcze/ 64
Podsumowanie/ 65

Rozdział 3
Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu akademickim/ 66
Elektroniczna rekrutacja/ 66
Cyfrowe dziekanaty/ 70
Elektroniczna legitymacja/ 73
Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacji zajęć dydaktycznych/ 74
Technologie informacyjne wokół i na zajęciach dydaktycznych/ 77
Oprogramowanie antyplagiatowe/ 83
Technologie informacyjno-komunikacyjne w bibliotece uniwersyteckiej/ 85
Biblioteki cyfrowe/ 87
Podsumowanie/ 91

Rozdział 4
Założenia metodologiczne badań własnych/ 93
Podstawy teoretyczne badań własnych/ 94
Problematyka badań własnych/ 95
Cele, problemy i hipotezy badawcze/ 95
Zmienne niezależne i zależne użyte w badaniu/ 103
Metody i techniki badawcze/ 106
Dobór próby, teren i organizacja badań/ 106
Charakterystyka otoczenia ICT badanych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ 108
Podsumowanie/ 115

Rozdział 5
Studenci w społeczeństwie informacyjnym – zestawienie wyników badań z lat 2009– 2012/ 116
Zmiany na płaszczyźnie składowej infrastrukturalnym wskaźnika zaangażowania w społeczeństwo informacyjne/ 117
Zmiany na płaszczyźnie składowej usługowej wskaźnika zaangażowania w społeczeństwo informacyjne/ 126
Wskaźnik zaangażowania w społeczeństwo informacyjne w roku 2009 oraz 2012/ 143
Samoocena studentów w zakresie przygotowania do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym/ 145
Podsumowanie/ 151

Rozdział 6
Funkcjonowanie uczelni w społeczeństwie informacyjnym w ocenie studentów/ 156
Uczelnia w społeczeństwie informacyjnym w ocenie studentów/ 156
Nauczyciele akademiccy a społeczeństwo informacyjne w ocenie studentów/ 171
Podsumowanie/ 178

Zakończenie/ 181
Aneks/ 187
Kwestionariusz ankiety z roku 2009/ 187
Bibliografia/ 197
Spis tabel, rysunków i wykresów/ 201
Spis tabel/ 201
Spis rysunków/ 204
Spis wykresów/ 204
The Information and Communication Technologies within the scope of the University activity. Selected issues (Summary)/ 207

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Beata Stachowiak

    studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, na którym uzyskała magisterium z matematyki. Pracę doktorską n.t. efektywności kształcenia informatycznego w szkolnictwie zawodowym napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.Bronisława Siemienieckiego obroniła w roku 2001 na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jej droga zawodowa przebiegała od szkolnictwa podstawowego, poprzez ponadpodstawowe, do szkolnictwa wyższego. Od roku 1997jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Posiada certyfikat trenera akademickiego w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym. W ostatnich dziesięciu latach prowadziła zajęcia dydaktyczne między innymi z takich przedmiotów jak: elementy matematyki, postawy statystyki demografii, dydaktyczne zastosowania ICT, technologia informacyjna, e-administracja czy też wybrane zagadnienia z problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym, w tym: „Edukacja informatyczna. Raport z badań", Toruń 2001; „Формування инфосмацiйного суспiльства в новых країнах-членах НАТО(на приклади Универстету им. М. Коперника в Торуні м Польша", Львів 2007; „Kompetencje kluczowe studentów w kontekście oczekiwań społeczeństwa informacyjnego", Wrocław 2009; „Granice i świat współczesny", pod red. Z. Karpusa i B.Stachowiak, Toruń 2010. Uczestniczyła także w wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, m.in. International Scientific Conference, Humanities in new Europe, Kaunas 2005, X Międzynarodowa Konferencja „Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni, Toruń 2011.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum