Arkadiusz Czwołek

Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2012
Liczba stron:
748
Nr wydania:
pierwsze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2956-1
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2936-3

76,00 zł

Arkadiusz Czwołek

Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego

Kategoria produktu:

Lew Sapieha (1557–1633) to jeden z najwybitniejszych polityków i dyplomatów staropolskich. W ciągu jednego pokolenia stworzył potęgę swojego rodu i wprowadził Sapiehów do elit politycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był zręcznym graczem politycznym, przebiegłym dyplomatą, wytrawnym i doświadczonym znawcą spraw moskiewskich, a także cierpliwym mediatorem w konfliktach wewnętrznych. Ten znany regalista błyskawicznie zrobił karierę polityczną. Przez wiele lat sprawował funkcję kanclerza litewskiego, by pod koniec życia sięgnąć po najwyższe godności państwowe. Jego nominacja na urząd wojewody wileńskiego, a następnie hetmana wielkiego litewskiego stanowiła zarówno wyraz uznania dla jego zasług, jak i dowód jego wpływowej pozycji na dworze królewskim. Można go zaliczyć do grona najbardziej aktywnych parlamentarzystów czasów Stefana Batorego i Zygmunta III. Na podkreślenie zasługują jego zabiegi o zawarcie unii brzeskiej (1596 r.) i zaangażowanie w realizację jej postanowień. Sapieha wywarł olbrzymi wpływ na kształt polityki wschodniej Rzeczypospolitej. Jako jej kreator, ale również zręczny wykonawca, starał się doprowadzić do ścisłej unii polsko-moskiewskiej. Wieloletnie wojny z Moskwą, dzięki korzystnym rozstrzygnięciom podjętym w Deulinie (1618 r.), pozwoliły Rzeczypospolitej odzyskać Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę. Do tego sukcesu przyczynił się niewątpliwie Lew Sapieha. W schyłkowym okresie swej kariery politycznej objął funkcję głównodowodzącego w wojnie ze Szwecją o Inflanty (1625–1629). Pozostał aktywny politycznie do ostatnich dni życia.

Wstęp / 9
Rozdział 1. Początki kariery urzędniczej (ok. 1573/1576-1586) / 21
Rozdział 2. Działalność polityczna Lwa Sapiehy w okresie bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego i w pierwszych latach rządów Zygmunta III (1587-1599) / 53
Rozdział 3. Zagadnienia inflanckie i moskiewskie / 129
Rozdział 4. Dymitr Samozwaniec i rokosz Zebrzydowskiego (1604-1608) / 179
Rozdział 5. Lew Sapieha pod Smoleńskiem (1609-1611) / 245
Rozdział 6. Działalność polityczna Lwa Sapiehy w czasie wojny z Moskwą w latach 1612-1615 / 311
Rozdział 7. Nieudana wyprawa królewicza Władysława do Moskwy w latach 1616-1618 / 385
Rozdział 8. Działalność polityczna Lwa Sapiehy w latach 1619-1625 / 439
Rozdział 9. Awans Lwa Sapiehy na hetmana wielkiego litewskiego. Pierwsze sukcesy i porażki (1625-1627) / 507
Rozdział 10. Ostatnie lata wojny w inflantach (1627-1629) / 565
Rozdział 11. Schyłek życia Lwa Sapiehy (1629-1633) / 611
Zakończenie / 661
Bibliografia / 667
Wykaz ilustracji / 711
Indeks osobowy / 713
Summary. With feather and mace. Political activities of Lew Sapieha, hancellor of the grand duchy of Lithuania and Voivode of Vilnius / 733

  • Tomasz Bohun

    (...) Kariera Sapiehy przypadła na trudny okres w dziejach Rzeczypospolitej: konflikty wewnętrzne (rokosz Zebrzydowskiego), komplikacje w polityce zagranicznej (...). Jedną z kluczowych ról w polityce krajowej i zagranicznej odgrywał właśnie kanclerz litewski. I Arkadiuszowi Czwołkowi udało się ją przedstawić przekonująco. (...) Słowem. Lew Sapieha w monografii Czwołka to bez wątpienia człowiek z krwi i kości.
    Fragment recenzji opublikowanej w magazynie "Mówią Wieki" (nr 10/13)
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum