Zbigniew Wanat (red.)

Dar życia. W 25 rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae"

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2952-3
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
262
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Zbigniew Wanat (red.)

Dar życia. W 25 rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae"

Kategoria produktu:

[…] W bieżącym roku minęło 25 lat od publikacji instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae. Instrukcję tę – zatwierdzoną przez papieża Jana Pawła II – 22 lutego 1987 roku podpisał ówczesny prefekt kongregacji kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Dokument ten odnosi się do cudu ludzkiego życia w kontekście osiągnięć biomedycyny, które pozwalają na interwencje w początkowym stadium życia ludzkiego oraz w same procesy jego przekazywania. Stanowi on refleksję dotyczącą tego zagadnienia, która nie pozwala czytelnikowi zatrzymać się jedynie na poziomie zjawisk i towarzyszących im emocji. W tym celu przypomina fundamentalne zasady o charakterze antropologiczno-moralnym, które są konieczne, aby właściwie ocenić nowe problemy i wypracować odpowiedzi na pojawiające się pytania. W części pierwszej rozważa problem szacunku dla istoty ludzkiej od momentu jego zaistnienia. W części drugiej przedstawia odpowiedzi na pytania moralne powstałe w związku z interwencją techniczną w dziedzinę przekazywania życia. W trzeciej części wskazuje na wartości i obowiązki moralne, które powinny być uszanowane w ramach cywilnoprawnych uregulowań dotyczących stosowania technik sztucznego przekazywania życia. […]

W zakończeniu instrukcji Donum vitae znajduje się wezwanie i zachęta skierowana „do teologów, a zwłaszcza do moralistów, by pogłębili treści nauczania Urzędu Nauczycielskiego i udostępnili je wiernym w świetle prawdziwej antropologii w dziedzinie seksualności i małżeństwa, w kontekście koniecznego ujęcia interdyscyplinarnego. W taki sposób będzie można coraz lepiej zrozumieć racje i doniosłość owego nauczania, które broni człowieka przed przerostami jego własnej władzy. Kościół Boży przypomina człowiekowi podstawy jego prawdziwej szlachetności. Tylko w taki sposób będzie można zabezpieczyć pokoleniom jutra możliwość życia i miłości, w takiej godności i wolności, jakie pochodzą z szacunku dla prawdy. Dokładne wskazania, przedstawione w niniejszej Instrukcji, nie zmierzają więc do powstrzymania wysiłku refleksji, lecz raczej do ich podjęcia z odnowionym zapałem, w nieodwołalnej wierności dla nauczania Kościoła”. Zachęta ta towarzyszyła Autorom niniejszej publikacji, którzy podjęli się wspólnego wysiłku, by w kontekście dynamicznie rozwijających się możliwości współczesnej biomedycyny, wskazać na ciągle aktualne i warte przypomnienia treści instrukcji Donum vitae. Stała się ona zasadniczym punktem wyjścia dla treści przedstawionych w poszczególnych artykułach, które uwzględniają także rozwijającą się refleksję o charakterze bioetycznym zawartą w wypowiedziach i dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. […]

Z artykułu ks. Z. Wanata, Dar życia ludzkiego – cud miłości Bożej czy cud biomedycyny?

Wykaz skrótów / 9

Ks. Zbigniew Wanat
DAR ŻYCIA LUDZKIEGO – CUD MIŁOŚCI BOŻEJ CZY CUD BIOMEDYCYNY? / 11

Ks. Tomasz Kraj
INSTRUKCJA DONUM VITAE – TRUDNOŚCI Z AKCEPTACJĄ JEJ PRZESŁANIA. BŁĘDNE ROZUMIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ I POJĘĆ MORALNYCH / 29

Ks. Józef Zabielski
RELATYWIZM I RELIGIJNO-MORALNE ZOBOJĘTNIENIE JAKO ZAGROŻENIE LUDZKIEGO ŻYCIA / 59

Ks. Paweł Bortkiewicz
PRAWDA O MAŁŻEŃSTWIE A WOLNOŚĆ PROKREACJI / 77

Ks. Piotr Kieniewicz
W TROSCE O GODNOŚĆ NIENARODZONEGO DZIECKA – KWESTIA TERMINOLOGII W BIOETYCE / 95

Ks. Paweł Bogumił Sobuś
PRAWO DO REPRODUKCJI. WOBEC POKUSY ZAWŁASZCZENIA DARU ŻYCIA LUDZKIEGO / 111

Ks. Tadeusz Reroń
PROKREACJA I RODZICIELSTWO. PERSPEKTYWA UDANEGO MAŁŻEŃSTWA
BEZ DZIECI / 125

Dk. Jacek Jan Pawłowicz
MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE – CIERPIENIE NIE TYLKO Z POWODU NIEPŁODNOŚCI / 143

Ks. Jan Orzeszyna
DUSZPASTERZ WOBEC DRAMATU NIEPŁODNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE
I POKUSY IN VITRO / 167

Ks. Zbigniew Pilichowski
SZACUNEK DLA DARU ŻYCIA JAKO KRYTERIUM ROZWOJU BIOMEDYCYNY / 183

Ks. Adam Sikora
EUROPEJSKIE STANDARDY BIOETYCZNE W ZAKRESIE INGERENCJI W LUDZKĄ PROKREACJĘ / 209

DAR ŻYCIA W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI – WYBÓR WYPOWIEDZI / 229

The gift of life. On the 25th Anniversary of the publication of „Donum vitae” instruction. (SUMMARY) / 259

NOTY O AUTORACH / 261

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum