Gabriela Świtek

Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3005-5
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
652
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Gabriela Świtek

Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Kategoria produktu:

Książka, wpisująca się we wciąż aktualne w dobie „postmedializmu” dyskusje o rozmywaniu się granic sztuk, stawia pytanie o miejsce architektury w nowoczesnych systemach sztuk pięknych i we współczesnych definicjach sztuk wizualnych. Inspiracją do podjęcia tych rozważań stały się współczesne praktyki artystyczne, w których wyłania się wyraźnie nurt zainteresowania architekturą oraz sposobami architektonicznej reprezentacji. Współczesne integracje są ukazane na tle dawnych powinowactw, a zwłaszcza na tle osiemnastowiecznej krytyki doktryny ut pictura poesis, nowoczesnych systemów sztuk pięknych, często marginalizujących architekturę, dziewiętnastowiecznego postulatu syntezy sztuk (Gesamtkunswerk) czy koncepcji integracji sztuk z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Zwrot ku architekturze, zauważalny w praktykach artystycznych, zostaje przedstawiony również w odniesieniu do przemieszczeń perspektyw badawczych współczesnej humanistyki. Omówione w książce zagadnienia są analizowane z perspektywy badawczej dyscypliny historii sztuki, która – w ciągu kilku ostatnich dekad – uległa wielu metodologicznym „zwrotom”. Rozważania o współczesnych powinowactwach architektury i sztuk wizualnych, zawarte w prezentowanej książce, stanowią propozycję odnowienia historii sztuki – nie tylko jako współczesnej nauki o obrazie, ale i współczesnej nauki o przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem architektury jako „sztuki kształtowania przestrzeni”. 

Wprowadzenie / 11

Część I. Historia sztuki, architektura i współczesne praktyki artystyczne

Rozdział 1. Historia sztuki jako nauka o obrazach / 29
Prolegomena. Projektowanie i organizacja przestrzeni / 29
Historia sztuki wobec architektury / 42
Patrzenie i obchód / 56
Rozdział 2. Historia sztuki wobec przestrzeni / 63
Historia sztuki wobec ciemności / 63
Historia sztuki i „zwrot przestrzenny” / 77
Krytyka architektury wobec krytyki sztuki / 91

Część II. Architektura i sztuki. Nowoczesne powinowactwa i granice

Rozdział 1. Powinowactwa i pierwszeństwo sztuk / 103
Powinowactwa z wyboru i granice sztuk / 103
Architektura i „nurt horacjański” / 114
Architektura wśród sztuk pięknych / 120
Rozdział 2. Architecture parlante. Między architekturą, poezją a malarstwem / 135
Architecture parlante we współczesnej i nowoczesnej teorii architektury / 135
Ut architectura poesis / 154
Architektura jako sztuka obrazu / 160
Rozdział 3. Transkrypcje gesamtkunstwerk / 173
Gesamtkunstwerk we współczesnej i nowoczesnej teorii sztuki / 173
Początki gesamtkunstwerk / 181
Gesamtkunstwerk i architektura / 187

Część III. Architektura i sztuki. Współczesne integracje i przemieszczenia
Rozdział 1. Architektura jako sztuka / 201
Architektura wśród sztuk plastycznych / 201
Architektura i wystawy sztuk / 222
Transgresje praktyk i dyscyplin / 247
Rozdział 2. Między rzeźbą a architekturą / 261
Rzeźba architektoniczna / 261
Architektoniczność minimalizmu / 273
Architektoniczność rzeźby / rzeźbiarskość architektury / 289
Rozdział 3. Przestrzenie sztuki i architektury / 301
Architektoniczność instalacji / 301
Sztuka publiczna / sztuka architektoniczna / 338

Część IV. Sztuki wizualne i architektura.W poszukiwaniu wspólnego terenu
Rozdział 1. Od architektury do sztuki / 359
Ineinanderspiel. Gry sztuki i architektury z przestrzenią / 359
Sztuka jako krytyka architektury / 365
Architektura i anarchia, czyli o granicach sztuk / 380
Mur, kurtyna i blok / 388
Terytoria i tereny praktyk artystycznych / 403
Rozdział 2. Gry sztuki ze skalą architektury / 415
Model jako idea architektury / 415
Rzeźby-makiety, czyli propozycje dla architektury / 428
Skalowanie architektury/ 446
Rozdział 3. Od sztuki do architektury / 471
Gry sztuki współczesnej z modernizmami / 471
Między instalacją architektoniczną a rzeźbą / 496
Rozdział 4. Obrazowanie architektury / 519
Modele architektonicznego ciała / 519
Ożywianie przestrzeni publicznej / 534

Zakończenie / 553
Bibliografia / 561
Wykaz ilustracji / 599
Summary / 607
Indeks osobowy / 613
  • Hanna Faryna-Paszkiewicz

    Tytuł książki sugeruje rozdział sztuki od architektury, a jednocześnie tajemne podchody, przyciąganie i odpychanie. Autorka, która poprzez niedawno wydane „Aporie literatury” („A-m” 2/2014) dała się poznać jako erudytka pisząca przystępnym językiem o zjawiskach trudnych, potwierdza, że dysponuje talentem klarownego przekazu. Jej przemyślenia na temat zmagań sztuki par excellence z architekturą, więc z konstrukcją odzianą w tony materiały budowlanego, wywodzą się od wysiłków mających na celu pogodzenie współczesnego punktu widzenia z sygnałami odbieranymi z zaprzeszłych galaktyk teorii sztuki.
    Fragment recenzji opublikowanej w czasopiśmie "Architektura. Murator" 02/2015//245, s. 16. 
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Gabriela Świtek

    kierownik Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka University of Cambridge (Doctor of Philosophy, 1999; Master of Philosophy, 1996) i Central European University w Pradze (1994). Stypendystka m.in.: Institute for Advanced Studies in the Humanities (University of Edinburgh, 2010), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn, 2010), Fulbright Senior Research Grant (The Ohio State University, Columbus, 2006–2007), The Society of Architectural Historians Senior Annual Meeting Fellowship (2006), The Central European University (Budapeszt, 2002), The Civic Education Project Fellowship, Open Society Institute (2000–2002), Cambridge Overseas Trust, Overseas Student Research Scheme Award (University of Cambridge, 1994–1998). Autorka książek Aporie architektury (2012) i Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity (2009). Kierownik działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Kuratorka wystaw, m.in.: „Jarosław Kozakiewicz. Transfer” (Pawilon Polonia, 10. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji, 2006), „Daniel Libeskind. Fundamenty pamięci” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2004). Główny obszar jej zainteresowań to historia i filozofia  architektury, metodologia historii sztuki oraz współczesna kultura wizualna.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum