Wojciech Musiał

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2950-9
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Wojciech Musiał

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004

Kategoria produktu:

Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918 – 2004 to pierwsza w polskiej literaturze monograficzna próba uchwycenia procesów modernizacji ostatniego stulecia. Praca składa się z dwóch  części. Pierwsza to opis narzędzi metodologicznych i teoretycznych objaśniający fenomen tego procesu społecznego, a także sposoby jego badania. Druga podaje analizie kolejne modernizacyjne skoki w trzech radykalnych i odmiennych co do istoty oraz przebiegu okresach: dwudziestoleciu międzywojennym, Polsce Ludowej, III Rzeczypospolitej.

Książka ukazuje, jak kolejne rządy starały się zaprojektować zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne, tak aby doścignąć państwa wysoko rozwinięte. Badania Wojciecha Musiała pozwalają zrozumieć, jakich przekształceń doświadczyło państwo oraz społeczeństwo. Dostarczają czytelnikowi narzędzi służących zrozumieniu współczesnej pozycji  i roli kraju w kontekście międzynarodowym. Autor, opierając się na metodzie studium przypadku, szeroko wykorzystał dane statystyczne oraz dokumenty rządowe. Zapewnia czytelnikowi bezpośredni wgląd w działania podejmowane przez wąskie grono ludzi, decydujące o życiu milionów. Każdy poddany analizie okres dziejów Polski rozpoczyna się „bilansem otwarcia”, zapoznającym odbiorcę z zakresem wyzwań i ograniczeń wielkich przemian, a kończący się podsumowaniem, omawiającym efekty stosownych polityk. Autor stawia pod znakiem zapytania możliwość przyspieszonej, wprowadzonej odgórnie przez elity modernizacji i ukazuje rezultaty dotychczas zrealizowanych „skoków ku nowoczesności”.

Podziękowania / 7
Wstęp / 9
Temat i założenia konstrukcyjne / 9
Metodologia / 14

Rozdział 1. Teorie modernizacji i modele jej wyjaśniania / 27
Wprowadzenie – postęp, nowoczesność i ponowoczesność / 27
Paradygmat modernizacji: wielość perspektyw, założeń i wyjaśnień / 40
Klasyczne teorie modernizacji: założenia i generowane wyjaśnienia / 43
Rewizyjne ujęcia klasycznych teorii modernizacji / 64
Teorie neomodernizacji jako odpowiedź na upadek komunizmu / 90
Podsumowanie / 99

Rozdział 2. Polityki modernizacyjne w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) / 105
Wprowadzenie – dziedzictwo okresu zaborów / 107
Budowa nowoczesnego narodu – modernizacja polityczna / 111
Nierozwiązany problem przeludnienia agrarnego – modernizacja społeczna / 125
Rozbudowa spontaniczna a etatyzm – modernizacja gospodarcza / 133
Podsumowanie / 157

Rozdział 3. Modernizacja oparta na modelu sowieckim (1945–1989) / 163
Wprowadzenie – model sowiecki jako alternatywny model modernizacji / 163
Rozwój podniesiony do rangi zapisu konstytucyjnego – modernizacja polityczna / 170
Budowa nowego społeczeństwa – modernizacja społeczna / 175
Gospodarka centralnie planowana – modernizacja gospodarcza / 188
Podsumowanie / 208

Rozdział 4. Między transformacją a modernizacją
Przez integrację (1989–2004) / 213
Wprowadzenie – transformacja a modernizacja przez integrację / 214
Upodmiotowienie – modernizacja polityczna / 218
Przemiany społeczeństwa po upadku komunizmu – modernizacja społeczna / 221
Ku gospodarce wolnorynkowej – modernizacja gospodarcza / 231
Podsumowanie / 259
Rozdział 5. Wnioski / 263

Bibliografia / 271
Summary / 305
Indeks osobowy / 309
Indeks rzeczowy / 317
 • Agnieszka Palicka

  Nowoczesność to zagadnienie wieloznaczne, które należy analizować w nawiązaniu do szerokich kontekstów kulturowych. Wojciech Musiał prezentuje czytelnikom trzy typy modernizacji z trzech okresów historii naszego kraju. Walorem książki jest rzetelność naukowa. […]Odbiorca pracy Musiała może zapoznać się zarówno ze – zwykle wieloznacznymi, określanymi przez szerokie konteksty, także geopolityczne – przyczynami modernizacji, charakterem owego procesu i jego postulowanymi, jak i rzeczywistymi skutkami. We wstępie zostały opisane założenia metodologiczne, czyli: pytanie badawcze, twierdzenia, określenie jednostek analizy, źródła danych oraz sposób ich odczytania i kryteria interpretacji. „Pytanie brzmi: jakie polityki modernizacyjne prowadziły polskie rządy w latach 1918-2004?”. Autor przedstawia czas międzywojnia, socjalizmu oraz okres najnowszej historii polskiej w kontekstach teoretycznych, prezentuje teorie modernizacji, a także modele jej wyjaśniania. Nawiązuje do pojęć takich jak postęp, nowoczesność i ponowoczesność, odwołując się do reinterpretacji powyższych terminów, których dokonywali – w odniesieniu do różnych państw, czasów i kultur – analitycy mechanizmów nowoczesności.
  Fragment recenzji opublikowanej w miesięczniku „Forum Akademickie” (11/2013)
 • Adam Suławka

  Jest napisana dość przejrzystym językiem (pomijając chyba jednak zbyt wydłużony pierwszy rozdział) oraz zawiera ciekawe i celne wnioski. Jest pozycją, z jaką niewątpliwie powinny się zapoznać osoby zainteresowane kwestią modernizacji państwa polskiego, jak i odpowiedzialni za tą kwestię politycy. Fragment recenzji: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/modernizacja-polski-polityki-rzadowe-w-latach-1918-2004#r5130

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Wojciech Musiał

  tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 obronił pracę doktorską  „Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych”, która jest podstawą prezentowanej książki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim metodologii badań, teorii polityki oraz zmiany społecznej. Autor artykułów poświeconych społecznemu wymiarowi rewolucji cyfrowej i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz teorii modernizacji. Współpracownik zespołu badawczego „Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce”. 

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum