Agnieszka Uniewska

O jakości pracy szkoły

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3173-1
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Agnieszka Uniewska

O jakości pracy szkoły

Kategoria produktu:

O jakości pracy szkoły:praca jest próbą przyjrzenia się niektórym z perspektyw oceny jakości pracy szkoły. Ich wybór podyktowało obowiązujące, znowelizowane prawo oświatowe, aktualne tendencje w sposobach postrzegania i definiowania organizacji ludzkich, także edukacyjnych, postulowane przemiany mentalne i organizacyjne w społeczeństwie uczącym się, a także coraz wyraźniejsza obecność w teorii i praktyce szkoły pewnych zjawisk cywilizacyjnych, w tym m. in. konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej i nowoczesnej filozofii jakości.

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ I
Jakość życia człowieka w kontekście współczesnego społeczeństwa polskiego / 11

ROZDZIAŁ II
Jakość w edukacji – ujęcie teoretyczne / 25

ROZDZIAŁ III
Wizja i misja szkoły w społeczeństwie uczącym się i w gospodarce opartej na wiedzy / 47

ROZDZIAŁ IV
Szkoła a potrzeby człowieka w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa / 67

ROZDZIAŁ V
Nadzór pedagogiczny w systemie oświaty jako perspektywa oceny pracy szkoły. Podstawy prawne i organizacyjne / 73

ROZDZIAŁ VI
TQM jako przykład zastosowania filozofii jakości w szkole / 93

ROZDZIAŁ VII
Szkoła w perspektywie antropomorficznej, czyli jako ucząca się organizacja / 105

Zakończenie / 115

Bibliografia / 131

Aneksy
ANEKS 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. / 141

ANEKS 2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. / 147

ANEKS 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. / 159

ANEKS 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. / 167

ANEKS 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. / 193

About the Quality of School’s Work. Abstract / 223

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Uniewska

    doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego. Członek stworzonego wraz z grupą młodych toruńskich akademików Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji „Goździk”, działającego przy Wydziale Nauk Pedagogicznych. Grupa nastawiona jest na wspólne prowadzenie badań naukowych w obszarze związanym z szeroko rozumianą edukacją i kulturą. Od lat aktywnie zaangażowana w prace nad tworzeniem nowoczesnego systemu akademickiego kształcenia nauczycieli. Autorka nowatorskiego programu kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, który z powodzeniem realizuje we współpracy z wykładowcami z WNP UMK, a także spoza Uczelni. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów w zakresie Przygotowania Nauczycielskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika szkoły, ewaluacja pracy szkoły, teoretyczne podstawy wychowania, problemy współczesnej pedeutologii, kształcenie akademickie nauczycieli i wychowawców, społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy i oceny pracy szkoły, potencjał „zaplecza edukacyjnego” szkół, pedagogów, nauczycieli i uczniów, w tym bibliotek pedagogicznych w kontekście ich funkcji kulturotwórczej.

    Zobacz publikacje autora

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum