Sławomir Sojak (red.)

Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność

ISBN:
978-83-231-3261-5
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
536
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Abacus
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Sławomir Sojak (red.)

Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia jest próbą spojrzenia na rozwój rachunkowości od wieków dawnych po współczesność. Jest próbą wskazania źródeł rachunkowości – pyta o „ojcostwo” rachunkowości Benedetta Cotrugliego (1458 r.)  Luki Paciolego (1494 r.).

Wydobywa na światło dzienne spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Upowszechnia dorobek myśli teoretycznej okresu międzywojennego (Marceli Scheffs) i II połowy XX wieku (Eufemiusz Terebucha, Włodzimierz Brzezin, Maria Gmytrasiewicz).

Wstęp / 9

Część I – U źródeł rachunkowości

Sławomir Sojak
Księgowość analfabetów – wycinanie karbów / 13

Katarzyna Kobiela-Pionnier
W poszukiwaniu źródeł podwójnego zapisu – zapomniany wkład  nauki islamu / 35

Iwona Kumor, Ewa Maćkowiak
Od znaków na kamieniach  do sprawozdania z sytuacji finansowej / 63

Marcin Jędrzejczyk
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej / 81

Anita Mrówka
Znamiona abstrakcyjnej kategorii kapitału w historycznych zapisach gospodarczych / 93

Artur Jastrzębowski
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w okresie średniowiecza na przykładzie Malborskiej księgi kasowej / 115

Joanna Koczar
Rachunkowość dawnej Rosji / 125

Część II – Pierwsze  polskie podręczniki i czasopiśmiennictwo z zakresu rachunkowości

Sławomir Sojak, Monika Kowalska

Pierwsze polskie podręczniki  z rachunkowości kupieckiej z XIX wieku / 139

Anna Szychta
Polskie podręczniki z zakresu rachunkowości fabrycznej wydane w XIX wieku / 161

Ryszard Orliński
Rachunkowość gospodarstw rolnych w literaturze XIX i początkach XX wieku / 181

Tomasz Kondraszuk
Rachunkowość rolnicza do czasów PRL-u / 195

Edyta Winnicka
Rachunkowość na łamach pierwszego polskiego fachowego czasopisma księgowego / 211

Sławomir Sojak, Sandra Krause
„Miesięcznik dla Buchalteryi” i jego kontynuacje. 115 lat czasopiśmiennictwa polskiego  z zakresu rachunkowości / 227

Część III – Metarefleksje o rachunkowości

Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak
Ogólny przegląd  rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku / 253

Melania Bąk
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju rachunkowości / 271

Anna Karmańska
Powrót do przeszłości: rok 1929.  Marceli Scheffs i księgowość  naukowo pojęta / 287

Stanisław Hońko
Istota rachunkowości według Eufemiusza Terebuchy / 305

Katarzyna Klimczak
Teoretyczny model ewidencyjny Marii Gmytrasiewicz / 321

Renata Biadacz
Poglądy Włodzimierza Brzezina  na rozwój i modernizację rachunkowości / 337

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska
Wkład katowickiej szkoły rachunkowości  w rozwój rachunku kosztów (w okresie 1950–1975) / 359

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Wpływ niemieckich teorii bilansowych  na strukturę ujawnień informacji o wyniku finansowym  na przykładzie teorii bilansowej Wilhelma Osbahra / 373

Część IV – Varia

Marta Mazurowska
Uwarunkowania rozwoju rachunkowości / 389

Magdalena Głębocka
Bilans i jego znaczenie poznawcze / 401

Małgorzata Paszula
Co wiemy o rachunku strat i zysków  w czasach II Rzeczpospolitej / 415

Alicja Mazur
Historyczne uwarunkowania wyceny bilansowej według wartości rynkowych / 429

Grażyna Voss
Formy techniki księgowości w Polsce w XX wieku / 445

Aleksandra Banaszkiewicz
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych w polskiej rachunkowości w wybranych okresach XX wieku  / 459

Lucyna Poniatowska
Historia odroczonego podatku dochodowego w polskiej rachunkowości / 475

Iryna Szczyrba
Zarys historii rozwoju audytu na świecie / 487

Maria Jankowska
Audyt finansowy w Polsce / 499

Krzysztof Kruszewski, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Zarys historii rachunkowości banku centralnego w Polsce / 521

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum