Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldjieva

Bułgaria e małka no hubaba

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3272-1
Rok wydania:
2014
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Bułgaria e małka no hubaba
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldjieva

Bułgaria e małka no hubaba

Kategoria produktu:

Część 1: Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów

ISBN: 978-83-231-3272-1

Część 2: Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów

ISBN: 978-83-231-3226-4

Podręcznik България е малка, но хубава został stworzony z myślą o dociekliwych studentach współpracujących ze sobą i ze swoim wykładowcą. Wszystko, co po pierwszych próbach wydaje się w nim trudne lub nie do rozstrzygnięcia, może stać się łatwe. Do tego wystarczą trzy proste czynności. Pierwszy warunek pomyślnej pracy z podręcznikiem to przeczytanie wnikliwie i ze zrozumieniem tej części opisu gramatycznego, która odnosi się do konkretnego tematu. Bez tego wysiłki wkładane w rozwiązanie zadań najprawdopodobniej okażą się daremne. Drugi warunek owocnej pracy z podręcznikiem to szukanie pomocy wykładowcy. Wystarczy zapytać: извинете, какво означава тази дума (przepraszam, co znaczy to słowo); извинете, как е на български (przepraszam, jak jest po bułgarsku) i прощавайте, може ли така да се каже (przepraszam, czy można tak powiedzieć) lub извинявайте, може ли така да се напише (przepraszam, czy można tak napisać). W razie potrzeby można zwrócić się do wykładowcy słowami може ли заедно да направим началото на задачата (czy możemy razem zrobić początek zadania) lub може ли дани дадете пример (czy można prosić o przykład). Trzeci warunek to stałe zapisywanie wyrażeń, których inne osoby użyły w rozmowach między sobą, a które już zostały zaakceptowane przez wykładowcę. Bez tego będzie znacznie trudniej zarówno przygotować wypowiedzi, jak i napisać tekst. Sam z siebie podręcznik nie zapewnia intensywnego i efektywnego nauczania. Bez słuchania bułgarskiego radia, muzyki, bez oglądania bułgarskiej telewizji i filmów oraz bez bezpośredniego kontaktu z kulturą i z ludźmi, dla których język bułgarski jest językiem ojczystym, nauka jest o wiele trudniejsza, a być może też nudniejsza.

Część 1

Zob. plik PDF

Część 2

СЪДЪРЖАНИЕ / SPIS TREŚCI

A. FORMY WYRAZÓW
I. Rzeczowniki / 7
II. Przymiotniki / 13
III. Liczebniki / 16
IV. Zaimki / 21
1. Zaimki osobowe / 21
2. Zaimek zwrotny / 23
3. Zaimki dzierżawcze / 24
4. Zaimki wskazujące / 27
5. Zaimki pytające / 28
6. Zaimki względne / 31
7. Zaimki nieokreślone / 33
8. Zaimki przeczące / 35
9. Zaimki uogólniające / 37
V. Przysłówki / 39
VI. Czasowniki / 40
1. Czas teraźniejszy (praesens) / 40
2. Czas przyszły (futurum) / 43
3. Czas przeszły niedokonany (imperfectum) / 44
4. Czas przeszły dokonany (aoryst) / 46
5. Czas przeszły nieokreślony (perfectum) / 47
6. Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły) (plusquamperfectum) / 50
7. Czas przeszły w przyszłości (futurum praeteriti) / 51
8. Czas przyszły uprzedni (futurum exactum, perfectum futuri) / 52
9. Czas przyszły uprzedni w przeszłości (futurum exactum praeteriti) / 53
10. Tryb rozkazujący (imperativus) / 55
11. Strona bierna czasownika / 57
12. Bezokolicznik / 59

B. ZDANIA
I. Zdania pojedyncze / 61
1. Grupa wyrazów z rodzajnikiem / 61
2. Podwojone dopełnienie / 62
3. Zdania lokatywne / 63
4. Zdania bezosobowe / 64
5. Zdania trzecioosobowe67
6. Pytania o rozstrzygnięcie / 68
7. Pytania o uzupełnienie / 71
8. Synonimia zdań ze stroną czynną i ze stroną bierną / 72
9. Bułgarskie odpowiedniki polskich grup imiennych / 72
II. Zdania złożone / 74
1. Tak zwane da-konstrukcje / 74
2. Tak zwana zgoda czasów: formy czasu i aspekt czasowników w zdaniach podrzędnych / 76
3. Systemy form czasownikowych w zdaniach złożonych w ramach tekstów narracyjnych / 77
4. Transformacje: mowa niezależna ↔ mowa zależna / 78

C. ZNACZENIE I UŻYCIE FORM WYRAZÓW ORAZ ZDAŃ
1. Wyrażanie temporalności w języku bułgarskim. Znaczenie i funkcja form czasu / 82
1.1. Czas teraźniejszy, praesens (сегашно време) / 84
1.2. Czas przyszły, futurum (бъдеще време) / 85
1.3. Czas przeszły niedokonany, imperfectum (минало несвършено време) / 85
1.4. Czas przeszły dokonany, aoryst (минало свършено време) / 87
1.5. Czas przyszły w przeszłości, futurum praeteriti (бъдеще време в миналото) / 88
1.6. Czas przeszły nieokreślony, perfectum (минало неопределено време) / 89
1.7. Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły), plusquamperfectum (минало предварително време) /  91
1.8. Czas przyszły uprzedni, futurum exactum (бъдеще предварително време) / 92
1.9. Czas przyszły uprzedni w przeszłości, futurum exactum praeteriti (бъдеще предварително време в миналото) / 93
1.10. Znaczenia form czasów bułgarskich zestawione według poszczególnych elementów temporalnych / 94
1.11. Odpowiedniości między formami czasów rezultatywnych i nierezultatywnych / 95
1.12. Systemy form czasownikowych w tekstach narracyjnych / 96
2. Aspekt / 98
3. Modalność / 99
3.1. Imperatywność / 100
3.2. Optatywność / 101
3.3. Interrogatywność / 104
4. Określoność / nieokreśloność / 105

D. WYMOWA
1. Głoski i litery / 114
2. Charakterystyka głosek bułgarskich  / 114
3. Ważniejsze wymiany głosek / 117
4. Akcent / 119
5. Bułgarskie odpowiedniki niektórych głosek polskich / 119

E. PISOWNIA
1. Pisownia polskich nazw własnych w języku bułgarskim / 121

F. TABELE ODMIAN

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum