Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917–1921

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3273-8
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
380
Typ okładki:
miękka
Seria:
Leon Mitkiewicz – W Wojsku Polskim 1917–1938
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917–1921

Kategoria produktu:

Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom wspomnień Leona Mitkiewicza dotyczy lat 1917–1921, czyli okresu odradzania się Wojska Polskiego i tworzenia Rzeczypospolitej. Jest to książka specyficzna. Autor skupia swoją uwagę na czasie, kiedy Polska wybijała się na niepodległość, bawi humorem, zaciekawia barwnością opisów przyrody i spotykanych ludzi. Pokazuje świat, który już nie istnieje. Świat polskich Kresów Wschodnich z jego wielkimi problemami – polsko-ukraińskimi bojami o Galicję Wschodnią oraz bolszewicką zawieruchą. Trafnie naświetla warunki, w jakich Polacy tworzyli swoje siły zbrojne, pokazuje stosunek rodaków do odradzającego się wojska, przedstawia sylwetki swoich przełożonych oraz kolegów i żołnierzy, głównych aktorów opisywanych wydarzeń. 

WYKAZ SKRÓTÓW / 7
WSTĘP / 11

CZĘŚĆ I. 1917–1918. W I KORPUSIE POLSKIM GENERAŁA JÓZEFA DOWBORA-MUŚNICKIEGO
Przyjazd do korpusu / 25
W oddziale partyzanckim porucznika Ignacego Golca / 36
Rozbrojenie I Korpusu Polskiego / 54
Aresztowanie przez Niemców / 59
Powrót z I Korpusu Polskiego / 67
Wyprawa do Ostrołęki / 74

CZĘŚĆ II. 1918–1921. W WOJSKU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W polskim „Wehrmachcie”. Warszawa – moje pierwsze kroki / 83
Na froncie ukraińskim / 107
W składzie Frontu Litewsko-Białoruskiego / 177
Pod Warszawą i Zamościem / 260
Zakończenie działań wojennych / 302

BIBLIOGRAFIA / 321
INDEKS OSÓB / 329
FOTOGRAFIE / 339

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Leon Mitkiewicz

    Pułkownik dyplomowany, wybitny oficer liniowy i sztabowy, „rasowy” kawalerzysta, człowiek gruntownie wykształcony, o szerokich horyzontach i wielkich zaletach intelektualnych, miał świetną pamięć do ludzi i sytuacji, wielki talent do obiektywnego i – najczęściej ‒ życzliwego opisywania osób, z którymi zetknął się służbowo bądź prywatnie. Wielu z nich odegrało znaczącą rolę w dziejach naszego kraju i wojska. W czasie służby w I Korpusie Polskim w Rosji, a następnie w Wojsku Polskim II RP  prowadził dziennik, który miał postać rękopiśmiennych brulionów. W latach sześćdziesiątych, opierając się na swoich zapiskach, przystąpił do pisania wspomnień. Najpoważniejszym przedsięwzięciem miało być trzytomowe dzieło pod tytułem W Wojsku Polskim, w którym zamierzał przedstawić swój udział w walce o niepodległość i granice II RP, a po zakończeniu zmagań militarnych jesienią 1920 r. – służbę na różnych stanowiskach w Wojsku Polskim aż do 1938 r., czyli do wyjazdu do Kowna w charakterze polskiego attaché wojskowego na Litwie. Ten ostatni bowiem okres opisał we Wspomnieniach kowieńskich, które stanowią notabene zwieńczenie jego autobiograficznych wysiłków.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum