• Strona główna
  • Socjologia
  • Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Filip Schmidt

Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3316-2
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
532
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Filip Schmidt

Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Kategoria produktu:

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły dawniej? W jakim stopniu koncepcja miłości romantycznej opisuje doświadczenia współczesnych par? Czy trafne są tezy mówiące o indywidualizacji, kryzysie rodziny lub rosnącej popularności życia w pojedynkę?

Cel tej pracy to analiza przemian charakteru związków intymnych w kontekście ogólnych trendów obecnych w kulturze europejskiej ostatnich stuleci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relację między życiem intymnym a formami zamieszkiwania. Punktem wyjścia jest problematyzacja uproszczeń towarzyszących nieraz myśleniu  o przemianach intymności, takich jak wyobrażenie przeszłości jako ery licznej  i wielopokoleniowej rodziny, miłości – jako zjawiska kulturowo niezmiennego, czy współczesności – jako epoki ludzi niezdolnych do tworzenia bliskich relacji, żyjących w świecie pozbawionym kulturowych wzorów. Zarówno przeszłość, jak i współczesność pary intymnej jak znacznie bardziej wielowątkowa, dynamiczna i pełna napięć oraz zawsze uwikłana w różne formy uspołecznienia, a książka dokumentuje to na trzy sposoby.

Pierwszy to analiza zmieniających się historycznie relacji między miłością, mieszkaniem razem, małżeństwem i rodziną – z naciskiem na kontekst Polski – oparta na teoria przemiany więzi społecznych oraz bogatych danych z prac historyków i socjologów. Drugi to analiza badań intymności prowadzonych współcześnie, dotyczących zwłaszcza trwałości związków, rosnącej liczby singli i upowszechniania się ko habitacji, a także pułapek związanych z ich projektowaniem i interpretowaniem. Trzeci to wnioski z badań autora przeprowadzonych w Polsce, od sondażowych po pogłębioną eksplorację historii dwudziestu par młodych ludzi. 

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Przemiany intymności – para i rodzina w kontekście historycznym / 19
Problematyczne sposoby analizy przemian intymności: kryzys i indywidualizacja / 23
Wtopienie pary w szerszą całość: od rodów do sąsiedztwa i patriarchalnych rodzin / 41

Rozdział 2. Para w społeczeństwie funkcjonalnie różnicującym się / 75
Nowoczesność jako wielość systemów i mediów komunikacji / 75
Rodzina i dom wobec procesów funkcjonalnego różnicowania / 80
Miłość jako jedno z nowoczesnych mediów komunikacji / 90
Opór starego porządku: przeszkody na drodze ku autonomizacji komunikacji miłosnej / 100

Rozdział 3. Problematyczna autonomizacja pary: związki i biografie intymne w XX-wiecznej Polsce / 107
Standaryzacja biografii i para małżeńska jako powszechnik: 1930–1970 / 107
Tło „złotej epoki”: miłosne dylematy pary w zderzeniu z seksualnością i materialnością / 118

Rozdział 4.Współczesne dyskusje nad związkami intymnymi / 179
Wstęp: współczesność między kontynuacją a rewolucją / 179
„Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego” / 184
Single: symbol wzbudzających strach przemian życia intymnego / 189
Związki letnie i przelotne? / 224
Kohabitacja – mieszkanie razem bez ślubu / 238

Rozdział 5. Wymiary tworzenia współczesnych związków intymnych. zamieszkanie razem i ślub / 257
Zamieszkać razem: kiedy i dlaczego? / 258
Kiedy i dlaczego bierze się ślub? / 284
Podobieństwo kulturowych narzędzi i instytucji a różnice w sposobie ich używania. Od poziomu środowisk i pokoleń do poziomu dylematów w parze i tożsamości / 348

Zakończenie. Wnioski i propozycje dla dalszych badań socjologicznych na temat intymności / 361
Biografie intymne między „normami społecznymi” a „indywidualnymi pragnieniami”: przełamywanie fałszywych opozycji / 362
Ku socjologii relacyjnej, kontekstowej i procesualnej / 372
Dodatek o metodzie. sposób konstrukcji badań par intymnych oraz ich ograniczenia / 379
Wprowadzenie: tworzenie teorii ugruntowanej / 379
Etapy badań i relacje między nimi / 380
Techniki badań i ich związki z przyjętą metodologią oraz założeniami teoretycznymi pracy / 389
Ograniczenia badań i wytyczne dla dalszej pracy / 402

Spis wykresów / 405
Bibliografia / 409
Summary / 431
Aneks / 435
Wytyczne do wywiadu grupowego / 435
Szczegóły techniczne w pigułce / 438
Dyspozycje do wywiadu z parami / 439
Kwestionariusz ankiety / 467
Indeks osobowy / 509

  • Aneta Zawadzka

    „Zadaniem tej książki było zaproponowanie takiego sposobu analizy procesów tworzenia związków intymnych, który wychodzi z założenia o współzależności form konstruowania swojej tożsamości i swojej biografii oraz aktualnych form uspołecznienia” i trzeba powiedzieć, że autor wykonał je znakomicie.

    Fragment recenzji" "Forum Akademickie" 2015, nr 11 (www.forumakademickie.pl).
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Filip Schmidt

    Adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie badaniami życia codziennego, form związków intymnych, praktyk mieszkaniowych, a także edukacji i animacji kulturalnej. Od 2014 roku współtworzy internetowe repozytorium Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Jest współzałożycielem Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Za pracę magisterską na temat znaczenia problemu cielesności dla teorii socjologicznej otrzymał w 2007 roku nagrodę II stopnia im. Floriana Znanieckiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a za pracę doktorską, będącą postawą reprezentowanej książki – nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2013 roku. Stypendysta DAAD w 2009 roku i Fundacji UAM w 2010 roku.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum