Aleksander Madyda

Od filologii do antropologii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3367-4
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

twarda

Aleksander Madyda

Od filologii do antropologii

Kategoria produktu:

„Książka Aleksandra Madydy ukazuje […] różne wymiary pracy filologa […] i właśnie ta wieloaspektowość warsztatu badawczego stanowi o wyjątkowym charakterze tomu, o jego poznawczej wartości  i – co należałoby szczególnie podkreślić – dydaktycznej użyteczności. Czytelnik wraz z badaczem stale przemieszcza się od filologii do antropologii, od tekstologii do folklorystyki, od komparatystyki do krytyki edycji. Uderza rozległość metodologicznych koneksji. […]

Niezwykle doniosłym rysem książki Aleksandra Madydy jest odwaga aksjologiczna, cecha będąca w zaniku we współczesnym literaturoznawstwie, podobnie zanikająca w krytyce literackiej, która coraz częściej, niestety, przybiera postać krytyki »promocyjnej« (w interesie wydawców) czy krytyki »jedynie słusznej« (w interesie opcji politycznych). Profesor Madyda porywająco, a jednocześnie jak najbardziej przekonująco dekonstruuje mit pisarski Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (podtrzymywany przez pewne korporacje medialne) oraz równie precyzyjnie podważa (obala?) mit redaktorski Mieczysława Grydzewskiego (mocno zakorzeniony w legendzie), skrupulatnie demaskuje edytorskie niedostatki opracowania edytorskiego Poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (wyd. II, »Czytelnik«, Warszawa 1974)”.

Z recenzji wydawniczej prof. Zbigniewa Majchrowskiego

Słowo wstępne / 7

Czad Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową / 9
Vincenz czytany dzisiaj / 27
Vincenzowska lektura Fajdrosa Platona / 47
Stanisława Vincenza antropologia kultury huculskiej / 55
Prawda starowieku Stanisława Vincenza jako utwór publicystyczny / 89
Medycyna ludowa w prozie o tematyce chłopskiej / 107
Utopijne wątki myślowe w eseistyce religioznawczej Mircei Eliadego / 125
Motywy kołysankowe w poezji Jozefa Czechowicza i Czesława Miłosza / 143
Kim jest Nietota. O pewnej postaci z opowiadań Zygmunta Haupta / 151
Krzemieniec w twórczości Zygmunta Haupta / 161
Obraz wojny w opowiadaniach Zygmunta Haupta / 173
O niektórych aspektach poznawczych opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego /191
Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego (na przykładzie twórczości Zygmunta Haupta z lat 1944-1948) / 209
O kontrowersyjnej edycji wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / 237

Nota bibliograficzna / 249
Indeks nazwisk / 251

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Aleksander Madyda

    Rocznik 1958. Profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie (W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza, Toruń 1992, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka, Toruń 1998, Haupt. Monografia, Toruń 2012), cztery edycje zbiorowe poezji (M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, t. 1–2, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 1997]; B. Leśmian, Poezje zebrane, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 2000]; H. Poświatowska, Poezje zebrane, Toruń 1994; J. Czechowicz, Poezje zebrane, Toruń 1997), jedną – prozy narracyjnej ([wol. 1:] Z. Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, Warszawa 2007; [wol. 2:] Z. Haupt, Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty, Toruń 2009) i tom korespondencji (Z. Haupt, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2014) oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum