Jerzy Smulski

Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3401-5
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
286
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Jerzy Smulski

Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)

Kategoria produktu:

Tom Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko) stanowi kontynuację poprzednich książek Jerzego Smulskiego (Od Szczecina do... Października, 2002; „Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”, 2009). Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera dwanaście szkiców poświęconych rozmaitym aspektom funkcjonowania literatury w dobie stalinizmu oraz ówczesnemu życiu literackiemu i naukowemu. Część druga to pięć studiów dotyczących pisarzy – Tadeusza Konwickiego, Kazimierza Brandysa i Mariana Promińskiego – którzy również mieli w swej biografii epizod socrealistyczny (choć pomieszczone tu studia dotyczą owego epizodu najczęściej tylko w niewielkiej mierze).

Wstęp / 7

Rozmaitości socrealistyczne / 9

Berlin polskich socrealistów / 11
Obrazy Włoch w socrealistycznym pisarstwie Juliana Stryjkowskiego / 25
Obraz Stanów Zjednoczonych w polskim reportażu socrealistycznym. Casus Eddy Werfel / 41
Dieta wiejska i dieta miejska w polskiej prozie socrealistycznej / 52
Miejsce antologii literackich w polityce historycznej doby stalinizmu. Dwa przykłady / 64
Miejsce Broniewskiego w socrealistycznych antologiach / 78
Socrealistyczna proza kobiet. Casus Janiny Dziarnowskiej / 91
Polskie echa literackie lotu Jurija Gagarina. Rekonesans / 107
Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce / 118
Odwilżowe „reportaże dla dorosłych” (Ryszard Kapuściński, Michał Radgowski i Barbara Seidler o Nowej Hucie) / 141
Skamander i skamandryci w syntezach literatury polskiej z lat pięćdziesiątych XX wieku / 154
Prace Stalina o językoznawstwie a literaturoznawstwo polskie pierwszej połowy lat pięćdziesiątych / 171

Brandys, Konwicki, Promiński / 185

O genezie „Władzy” Tadeusza Konwickiego. Kilka uwag historyka literatury / 187
„Ulepiec”. Kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego Kalendarz i klepsydra, Wschody i zachody księżyca, Nowy Świat i okolice. / 199
Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa. Kilka uwag historyka literatury / 231
„Wiem, że trochę ględzę”. Proza Kazimierza Brandysa – między „retoryką” a „gadaniem” / 251
Motywy marynistyczne w twórczości Mariana Promińskiego / 262

Nota bibliograficzna / 271
Indeks osobowy / 273

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Jerzy Smulski

    Absolwent UMK (1979), także doktoryzowany (1987) i habilitowany (1995); od 1997 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie: Instytucie Literatury Polskiej) UMK; w 2003 roku uzyskał tytuł profesora. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku i teorią literatury; z tego zakresu opublikował cztery monografie i zbiory studiów: Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego (Toruń 1993), Pękanie lodów. Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954–1955 (Toruń 1995), Od Szczecina do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych (Toruń 2002), „Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów”. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu (Toruń 2009) oraz liczne artykuły w czasopismach polonistycznych („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Teksty Drugie”, „Polonistyka”) oraz pracach zbiorowych; współredaktor naukowy dwóch tomów zbiorowych: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku (Toruń 1999), Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty (Łowicz 2001). Od 2003 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2007 – członek prezydium Komitetu).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum