Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3324-7
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
204
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych

Kategoria produktu:

Autorka bardzo dobrze wpisuje się swymi zainteresowaniami i badaniami w nurt aktualnych dyskusji naukowych, poświęcając monografię zagadnieniom budowania silnych marek produktowych.

Nowatorski charakter monografii polega na wyborze specyficznego rynku – branży alkoholi wysokoprocentowych w Polsce, w której obowiązuje „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości” i wynikający z niej zakaz reklamy publicznej marek produktowych wódek.

Czy w warunkach tak poważnych ograniczeń prawnych, całkowitego zakazu reklamy publicznej, możliwe jest tworzenie i rozwój silnych marek? Jaki jest wpływ marek na decyzje zakupowe konsumentów? Jakie działania podejmują przedsiębiorstwa w celu zbudowania lub wzmocnienia pozycji silnych marek? Jaki wpływ mają marki wódek i podejmowane przez producentów działania promocyjne na decyzje zakupowe konsumentów?

Właśnie ta myśl wiodąca i zbiór związanych z nią pytań były zapewne jedną z ważnych inspiracji Autorki do podjęcia własnych, oryginalny badań i napisania na ich podstawie monografii […]. To, co rzuca się w oczy, to dogłębnie przemyślana struktura rozprawy, logiczna, spójna, konsekwentna, podporządkowana celom i hipotezom badawczym.

Autorka poprzez swoją pracę otworzyła nową przestrzeń badawczą w zakresie zarządzania marką, podejmując problem budowania silnych marek w branżach, w których z mocy prawa ograniczona jest możliwość stosowania reklamy publicznej

Dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH

Wstęp / 7

1. Marka jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej / 14
1.1. Fenomenologia marki / 14
1.2. Geneza marki / 22
1.3. Funkcje marki w strategii rynkowej przedsiębiorstw / 25
1.4. Wpływ marki na decyzje zakupowe nabywców / 29
1.5. Cykl życia marki a cykl życia produktu / 35
1.6. Ochrona prawna marki / 38

2. Proces i istota budowania silnej marki produktowej / 44
2.1. Źródła siły marki / 44
2.2. Tożsamość marki jako fundament jej siły / 50
2.2.1. Budowanie wartości marki / 50
2.2.2. Architektura marki / 53
2.2.3. Proces budowania silnej marki / 60
2.2.4. Rola badań marketingowych w zarządzaniu marką / 73

3. Znaczenie marki w marketingu relacji / 78
3.1. Rola marki w tworzeniu wartości dla klienta / 78
3.2. Instrumenty komercjalizacji marki / 79
3.3. Media społecznościowe jako element budowania marki / 88
3.4. Miejsce marki w komunikacji marketingowej / 92
3.5. Tworzenie emocjonalnych więzi z klientem / 96

4. Marka jako narzędzie konkurowania na rynku międzynarodowym / 102
4.1. Determinanty globalizacji marki / 102
4.2. Uwarunkowania kulturowe w zarządzaniu marką / 103
4.3. Efekt kraju pochodzenia / 105
4.4. Etnocentryzm konsumencki / 107

5. Branża spirytusowa w Polsce oraz uwarunkowania prawne dotyczące promocji produktów alkoholowych / 110
5.1. Definicja i historia wódki / 110
5.2. Charakterystyka polskiego rynku spirytusowego na tle rynku światowego / 112
5.3. Rozwój krajowego przemysłu spirytusowego / 116
5.4. Marki wódek / 124
5.5. Charakterystyka głównych uczestników sektora wyrobów spirytusowych / 126
5.6. Społeczno-kulturowe aspekty spożywania alkoholi w Polsce / 129
5.7. Podstawy prawne ograniczające reklamę publiczną alkoholu w Polsce / 132
5.8. Polskie wódki na świecie / 134
5.9. Rola promocji na rynku wyrobów alkoholowych / 137

6. Silna marka jako kluczowy czynnik sukcesu w branży alkoholi wysokoprocentowych / 147
6.1. Metodyka i procedura badań empirycznych / 147
6.2. Charakterystyka próby badawczej / 151
6.3. Działania marketingowe producentów wódek zauważane przez konsumentów / 156
6.4. Kierunki działań marketingowych producentów alkoholi wysokoprocentowych / 165
6.5. Marki alkoholi wysokoprocentowych w Internecie / 171
6.6. Kluczowe czynniki decyzyjne w procesie zakupu wódek / 174

Zakończenie / 186
Literatura / 192

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz

    Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe,  zdobywała, pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w międzynarodowych korporacjach działających zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej. Podczas wielu lat pracy na stanowisku dyrektora światowej korporacji Sobieski – Belvedere Group, odpowiadała za strategię rozwoju przedsiębiorstwa oraz całokształt działań z zakresu marketingu. Z sukcesem wprowadziła na międzynarodowe rynki marki alkoholi, które stały się jednymi z najpopularniejszych na świecie. Realizuje i jest współautorką projektów szkoleniowych i konsultingowych prowadzonych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. W procesie ich realizacji łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych. Jest brokerem innowacji, zaangażowana w transfer innowacyjnych technologii z nauki do praktyki gospodarczej, niezależnym konsultantem, specjalizuje się w zarządzaniu, doradztwie biznesowym, tworzeniu strategii przedsiębiorstw, zarządzaniu przez markę. Pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma naukowego „Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE” oraz funkcję recenzenta w renomowanych czasopismach naukowych.  Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania. Jest kierownikiem Zespołu Akredytacyjnego w ramach Association to Advance Collegiate Schools of Business. W jej dorobku znajduje się kilkadziesiąt publikacji naukowych. Występowała w roli prelegenta podczas  wielu międzynarodowych konferencji zarówno naukowych, jak i biznesowych. Główne obszary jej naukowych zainteresowań stanowi problematyka zarządzania w wymiarze globalnym, budowania silnych marek oraz konsumenckich decyzji zakupowych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum