Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 6

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3528-9
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
280
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 6

Kategoria produktu:

Szósty tom pracy Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii pod redakcją Aleksandra Smolińskiego tworzą cztery autonomiczne studia: trzy dotyczące jazdy polskiej oraz jedno poświęcone kawalerii obcej, mianowicie, co jest nowością, jazdy późnorzymskiej. Są one efektem licznych i bogatych kwerend archiwalnych prowadzonych w archiwach i bibliotekach oraz w innych placówkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Kórniku i Krakowie oraz we Lwowie, w których są przechowywane zarówno materiały archiwalne, jak i nigdzie dotychczas niepublikowane listy, wspomnienia, relacje oraz cenne materiały źródłowe innego typu. Wszyscy autorzy wykorzystywali również liczne źródła publikowane, a także wydane drukiem źródła relacyjne. Te solidne kwerendy źródłowe zostały uzupełnione o analizy odpowiedniej literatury przedmiotu, w tym również obcojęzycznej, mianowicie: francuskiej, włoskiej i angielskiej oraz niemieckiej i rosyjskiej.

Kolejny, szósty tom Do szarży marsz, marsz… może stanowić ważną i jednocześnie w wielu aspektach nowatorską kontynuację badań prowadzonych w Polsce od końca XIX w. i w wieku XX, a także będących ich efektem opublikowanych już osiągnięć historyków polskich. Ta uwaga dotyczy trzech prezentowanych w tomie studiów dotyczących jazdy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i kawalerii Wojska Polskiego Królestwa Polskiego oraz jazdy i artylerii konnej sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. Otwierają one bowiem nowe pola badawcze, wytyczają dalsze kierunki badań i porządkują naszą dotychczasową wiedzę w zakresie szeroko pojętej problematyki kawaleryjskiej. Studium poświęcone jeździe późnorzymskiej zapewne znacząco uzupełni lub też uporządkuje naszą dotychczasową wiedzę o europejskiej kawalerii okresu starożytnego, również w kontekście jej wpływu na późniejsze dzieje tej broni oraz rozwoju taktyki jej wykorzystania na polu walki.

Z Wprowadzenia

Aleksander Smoliński
Wprowadzenie / 7

Krzysztof Narloch
Podstawowe zadania oraz taktyka późnorzymskiej jazdy. Studium wybranych bitew / 21

Zbigniew Hundert
Powiatowe chorągwie kozackie (pancerne) województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1671–1673 / 63

Maciej Trąbski
Od Grochowa do Ostrołęki. 2 Korpus Jazdy w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. / 107

Aleksander Smoliński
Przyczynek do dziejów plutonów trębaczy oraz muzyki kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej / 239

Wykaz ilustracji oraz schematów i szkiców sytuacyjnych / 273

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum