Jacek Leociak

Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego

Wysyłamy w ciągu 10 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3214-1
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
378
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Jacek Leociak

Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego

Kategoria produktu:

Autor bada dokumenty osobiste z getta warszawskiego (dzienniki, pamiętniki, zapiski kronikarskie, raporty) pisane tam i wtedy. Podejmuje – po raz pierwszy w takiej skali – analizę tych tekstów z perspektywy literaturoznawczej (przedstawia odmiany gatunkowe, formy i typy dyskursu, strategie opisu i opowiadania, sposoby kreacji podmiotu mówiącego).

Rozważania w tej książce wpisują się w ostatecznym rachunku w horyzont hermeneutyczny – próbę odczytania i zrozumienia ocalałych z getta zapisów doświadczenia Holocaustu.

Część pierwsza dotyczy specyfiki gatunkowej badanych tekstów, możliwych formuł ich opisu i sposobów ich lektury. Prezentuje też zbiorowy portret autorów oraz charakterystykę czasu i miejsca powstania zapisów, a także rekonstruuje materialną historię samych tekstów – reliktów Zagłady. Tę część kończy analiza motywacji pisania i ich kulturowych kontekstów, co prowadzi do postawienia zasadniczych pytań o możliwości i sposoby ekspresji doświadczenia Zagłady.

Na część drugą składają się trzy studia. Pierwsze studium dotyczy dwóch sposobów opowiadania gettowego doświadczenia – osobowego i bezosobowego. Drugie – miejsca i formy opisu w strukturze narracyjnej tekstu (chodzi o takie tematy, jak wizerunek postaci, śmierci i trupa). Trzecie – zajmuje się dyskursem religijnym w ocalałych zapisach z getta warszawskiego (Karol Rotgeber, rabin Szymon Huberban, rabin Kelmisz Klonimus Szapiro).

Wprowadzenie / 7

Część 1

Rozdział 1. Poszukiwanie formuły / 17

Rozdział 2. O autorach, miejscu i czasie / 39
Kto pisał / 40
Miejsce i okoliczności pisania / 58

Rozdział 3. Losy tekstów / 89

Rozdział 4. Dlaczego pisali? / 103
„Pisz! Zanotuj!” / 106
„Zaalarmować i wstrząsnąć sumieniem świata” / 110
„Dla przyszłego trybunału” – „dla zemsty” / 114
„Utrwalić ślad po sobie” / 120
Zakorzenienie w tradycji / 127

Część 2

Rozdział 1. Między osobowym a bezosobowym sposobem opowiadania / 141
Jakub – Hirszfeld – Lewin – Perechodnik / 144
Listy Żydów z Płońska / 153
Horowitz – Sznapman – Puterman / 161
Kula – Ringelblum – Landau / 167
Czerniaków / 171
Sprawozdania – raporty – opracowania / 181

Rozdział 2. Opisać getto / 187
Okno / 189
Ludzie / 203
Śmierć / 217
Trupy / 229
Podsumowanie / 266
O dyskursie religijnym / 270
Życie religijne pod okupacją / 271
Lamentacje Karola Rotgebera / 284
Martyrologium Rabina Szymona Huberbanda / 304
Kazania rabina Klonimusa Kelmisza Szapiro / 322

Podsumowanie / 333
Rotgeber / 338
Huberband / 339
Szapiro / 340
Zakończenie / 341
Literatura dokumentu osobistego warszawskiego getta / 347
Bibliografia / 355
Summary / 363
Indeks osobowy / 369

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Jacek Leociak

    Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich Pan, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego” (1997), „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z Barbarą Engelking, 2001, Yale University Press 2009, wyd. rozszerzone i poprawione 2013), „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji” (2009), „Ratowanie, Opowieści Polaków i Żydów” (2010), „Spojrzenia na Warszawskie getto” (2011). Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum