Agnieszka Furmańska-Maruszak, Jacek Męcina, Piotr Michoń, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski (red.)

Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3552-4
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Jacek Męcina, Piotr Michoń, Małgorzata Szylko-Skoczny, Zenon Wiśniewski (red.)

Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty

Kategoria produktu:

W monografii w spójny i przejrzysty sposób zaprezentowano uwarunkowania i kierunki zmian w polityce rynku pracy oraz stan badań nad jej efektywnością. Rozważania teoretyczne wsparto analizą danych charakteryzujących Polskę na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. Dużą uwagę poświęcono zmianom unormowań prawnych wprowadzonych w naszym kraju w 2014 roku i ich wpływowi na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, w tym ich współpracy z podmiotami niepublicznymi. Przedstawiono zmiany w instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, zwłaszcza w zasadach aktywizacji zawodowej i profilowania bezrobotnych, oraz pierwsze efekty wprowadzonych reform. Dodatkowo w opracowaniu poruszono dwa wybrane problemy wpływające na zachowania pracobiorców, to jest tematykę godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz subiektywnego dobrostanu osób bezrobotnych.

Z recenzji dr. Hab. Mariusza Zielińskiego, prof. Politechniki Opolskiej 

Wstęp / 7

Rozdział I
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim / 13
1. Cele i instrumenty polityki zatrudnienia i rynku pracy / 13
2. Wydatki na politykę rynku pracy w Unii Europejskiej / 22
3. Metodologiczne aspekty ewaluacji programów zatrudnienia / 27
4. Rezultaty metaanaliz / 32
5. Polityka rynku pracy w Polsce / 37
5.1. Ewolucja polityki rynku pracy / 37
5.2. Efektywność programów zatrudnienia / 43
6. Nowe wyzwania / 47

Rozdział II
Założenia i przesłanki zmian polskiej polityki rynku pracy / 49
1. Kontekst wprowadzanych zmian polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy / 49
2. Zmiany instytucjonalne w polityce rynku pracy / 51
3. Zwiększenie dostępności usług i instrumentów rynku pracy adekwatnych do potrzeb klientów rynku pracy / 56
4. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia długotrwałego / 58
5. Aktywizacja grup defaworyzowanych na rynku pracy / 59
6. Odbudowanie znaczenia usługi pośrednictwa pracy w funkcjonowaniu urzędów pracy i zwiększenie dostępu do ofert pracy dzięki lepszemu współdziałaniu z pracodawcami / 61
7. Zmiany w zasadach finansowania polityki rynku pracy w celu poprawy efektywności interwencji na rynku pracy / 65
8. Pierwsze efekty poprawy sytuacji na rynku pracy i nowe priorytety / 68

Rozdział III
Reforma polityki rynku pracy – pierwsze doświadczenia i oceny / 75
1. Nowe zasady aktywizacji zawodowej bezrobotnych / 75
2. Projekty pilotażowe „Partnerstwo dla pracy” i „Ekspress do zatrudnienia” / 82
3. Profilowanie bezrobotnych w praktyce / 89
4. Stosowanie nowych form aktywizacji bezrobotnych / 92

Rozdział IV
Instytucje rynku pracy we wspieraniu łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym / 105
1. Instytucje rynku pracy / 105
2. Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym / 108
2.1. Poziomy realizacji polityki łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi / 108
2.2. Zaangażowanie w pracę niepłatną w krajach Unii Europejskiej / 110
3. Instytucje rynku pracy we wspieraniu równowagi między pracą a opieką / 112
3.1. Regulacje czasu pracy / 112
3.2. Polityka rodzinna / 119
3.3. Dostępność instytucji opieki / 124

Rozdział V
Nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu osób bezrobotnych – międzynarodowa analiza porównawcza / 129
1. Bezrobocie i jego konsekwencje / 129
2. Podstawy teoretyczne związku pomiędzy pracą zawodową a subiektywnym dobrostanem / 131
3. Bezrobocie a subiektywny dobrostan – przegląd badań / 133
4. Badanie własne / 140
5. Wyniki badania i dyskusja / 145
6. Porównanie osób bezrobotnych i osób pracujących zawodowo – bezrobotnych w przeszłości / 156

Literatura / 163
Wykaz tabel / 173
Wykaz wykresów / 173
Wykaz map / 174
Wykaz schematów / 174
Summary / 175

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum