Józef Piórczyński

Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3805-1
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
412
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Seria:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

twarda z obwolutą

Józef Piórczyński

Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej

Kategoria produktu:

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn, dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu o filozofię Spinozy. Najpierw dyskusja między Mendelssohnem a Jacobim przebiegała w formie listów i rozpraw przekazywanych sobie nawzajem. Z chwilą publikacji testów Jacobiego „O nauce Spinozy w listach do Pana Mojżesza Mendelssohna” spór staje się publiczny, uruchamiając świadomość i podświadomość niemiecką zakorzenioną w panteizmie i angażując „całe uczone i lubujące się w estetyzmie Niemcy” (M. Grunwald, XIX w.)

„Autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, w jaki dokładnie sposób przebiegała recepcja myśli Spinozy w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach XVIII w., po drugie zaś, jaki wpływ miała ona na przemiany filozofii niemieckiej tego okresu. Obie kwestie można bez wahania określić jako fundamentalne dla rozumienia sytuacji, która zaistniała w filozofii niemieckiej u schyłku epoki oświecenia i z której wyrósł idealizm niemiecki – myśl z jednej strony wieńcząca niemieckie oświecenie, z drugiej zaś otwierająca nowe, już ściśle współczesne perspektywy w filozofii. Z uwagi na to, że klasyczna filozofia niemiecka  należy do najważniejszych źródeł myśli współczesnej, wartość książki Józefa Piórczyńskiego nie sprowadza się do czysto historycznego sprawozdania z pewnego interesującego epizodu w dziejach myśli niemieckiej XVIII stulecia, lecz polega nadto na dostarczeniu pewnych istotnych wątków pozwalających lepiej zrozumieć szereg faktów, które zaważyły na tym, czym stała się filozofia na przełomie XVIII i XIX w., i które wciąż do pewnego stpnia określają horyzonty współczesnego myślenia. Praca ma zatem również znaczenie stricte filozoficzne” (fragment recenzji wydawniczej). 

Wstęp / 9

A. Listy pierwsze / 25
I. Jacobi. pierwsze przedstawienie filozofii Spinozy. Wyznanie Lessinga / 43

B. Listy drugie / 71
II. Mendelssohn: Erinnerungen / 87

C. listy trzecie / 103
III. drugie przedstawienie filozofii Spinozy. List do hemsterhuisa / 125
IV. Morgenstunden Mendelssohna / 157
1. Stanowisko Mendelssohna / 157
2. Mendelssohn wobec Lessinga / 178
3. Reasumpcja poglądów Mendelssohna / 189

D. Listy czwarte / 197
V. Ostatnia rozprawa Mendelssohna. ugruntowanie jego znaczenia / 209
1. Pismo Mendelssohna / 210
2. Wizerunek Mendelssohna w prasie / 244
VI. Jacobi wobec Mendelssohna, Spinozy i Kanta / 257
1. Jacobi wobec zarzutów Mendelssohna / 257
2. Nauka Spinozy: najdoskonalsza moralność i prawdziwa pobożność. U źródeł egzystencjalizmu Jacobiego / 267
3. Jacobi a berlińscy oświeceniowcy. Kanta poparcie stanowiska Mendelssohna / 279
VII. Neospinozyzm / 315
1. Herder. Konieczność i świadomość / 315
2. Goethe. Stalowe prawa bytu / 343

Zakończenie / 361
Bibliografia / 379
Summary / 387
Indeks osobowy / 393

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Józef Piórczyński

    Studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Jest badaczem niemieckiej myśli filozoficznej i filozoficzno-religijnej. Pierwsze dwie jego prace dotyczą nauki największego mistyka świata Jakuba Bohmego (Absolut, człowiek, świat, Warszawa 1991) oraz nauki Eckharta (Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997), który wywarł i ciągle wywiera wpływ na dzieje filozofii, religii i duchowości nie tylko niemieckiej. Filozofia wolności Schellinga, której poświęcona jest następna rozprawa  (Wolność człowieka i Bóg, Warszawa 1999), wyrasta w swoim podstawowym projekcie z naui Bohmego o naturze i złu. Dasze rozprawy, ja ta ostatnia książka, mieszczą się w ramach filozofii niemieckiej drugiej plowy XVIII i początku XIX wieku: Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skończoności Fryderyka Jacobiego (Wrocław 2006), Spór o rzecz boskie między Jacobim a Schellingiem (Łódź 2012) oraz prezentowana praca o sporze o spinozyzm.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum