Maciej Ryczkowski

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych. Teoria i praktyka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3576-0
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
190
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Maciej Ryczkowski

Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych. Teoria i praktyka

Kategoria produktu:

W monografii naukowej autor przedstawia najnowszą literaturę poświęconą strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oraz omawia skuteczność tej strategii, znaczenie pieniądza, problem stabilności systemu finansowego i związki polityki fiskalnej z polityką pieniężną w państwach stosujących tę strategię.

„[…] opracowanie uważam za oryginalne i nowatorskie, o licznych wartościach poznawczych, metodologicznych i aplikacyjnych […]”.

Z recenzji prof. dr. hab. Wacława Jarmołowicza

Wstęp  / 7

Rozdział 1. Strategia BCI oraz jej pozycja w polityce monetarnej  / 13
1.1. Strategia BCI – definicja, aspekty jakościowe  / 13
1.2. Tło historyczne i ewolucja strategii monetarnych ku celowi inflacyjnemu  / 24
1.3. Klasyfikacja strategii BCI  / 31
1.4. Podsumowanie  / 41

Rozdział 2. Cel inflacyjny w strategii BCI  / 43
2.1. Wybór indeksu zmian cen  / 43
2.2. Optymalna wysokość celu inflacyjnego  / 45
2.3. Dyskusje wokół rozumienia stabilności poziomu cen  / 54
2.4. Szerokość pasma celu  / 59
2.5. Horyzont czasowy i możliwość jego modyfikacji  / 62
2.6. Podsumowanie  / 64

Rozdział 3. Uwarunkowania prowadzenia strategii BCI  / 67
3.1. Stabilność systemu finansowego oraz dylemat uwzględniania cen aktywów w decyzjach banku centralnego  / 67
3.2. Rola kursu walutowego  / 79
3.3. Kontrowersje wokół znaczenia pieniądza  / 81
3.4. Podsumowanie  / 91

Rozdział 4. Strategia BCI we współczesnych systemach pieniężnych  / 93
4.1. Strategia BCI oraz strategia kontroli podaży pieniądza na świecie  / 93
4.2. Skuteczność strategii BCI w ograniczaniu inflacji  / 99
4.3. Polityka fiskalna a strategia BCI  / 107
4.4. Stan obecny sporu reguły kontra dyskrecjonalność a strategia BCI  / 113
4.5. Podsumowanie  / 116

Rozdział 5. Ekonometryczna analiza powiązań podaży pieniądza i PKB w państwach stosujących strategię BCI  / 119
5.1. Test kointegracji podaży pieniądza M3 i realnego PKB – badanie 1  / 125
5.2. Test kointegracji popytu na pieniądz M3, realnej produkcji i stóp procentowych – badanie 2  / 129
5.3. Analiza taksonomiczna i narzędzia statystyki opisowej – badanie 3  / 147
5.4. Podsumowanie  / 159

Zakończenie  / 161
Literatura  / 165
Spis tabel  / 181
Spis rysunków  / 183
Spis wykresów  / 185
Inflation targeting of modern central banks. Theory and practice (summary)  / 187

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Ryczkowski

    Adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2003 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy na profilu matematyczno-informatycznym. Następnie podjął studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na specjalizacji finanse międzynarodowe, które ukończył w roku 2008. Cztery lata później obronił rozprawę doktorską pt. Polityka pieniężna w ujęciu Miltona Friedmana a strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej, w szczególności na znaczeniu pieniądza we współczesnych gospodarkach oraz na polityce rynku pracy.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum